BAI 6 MI THUAT LOP 6

+52

No comments posted yet

Comments

Slide 2

KIỂM TRA BÀI CŨ: Thế nào là tranh đề tài? + Tranh đề tài là tranh vẽ về một đề tài cho trước, bắt buộc người vẽ phải thực hiện theo yêu cầu, không được thay đổi. Hãy nêu các bước thực hiện một bài vẽ tranh đề tài? + Tìm và chọn nội dung đề tài. + Tìm bố cục ( mảng hình chính, mảng hình phụ ) + Vẽ hình vào mảng. + Vẽ màu theo ý thích.

Slide 3

Bài 6: Vẽ trang trí c¸ch s¾p xÕp (bè côc) trong trang trÝ

Slide 4

Trang trí hình tròn Trang trí hình vuông

Slide 6

Trang trí thời trang

Slide 7

Trang trí lọ hoa Trang trí bìa sách

Slide 8

Trang trí hội trường

Slide 9

+ Có 2 thể loại trang trí: - Trang trí cơ bản ( hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật, đường diềm ) - Trang trí ứng dụng ( trang trí hội trường, trang trí thời trang, trang trí các đồ vật...) * Một bài trang trí đẹp cần biết cách sắp xếp các hình mảng, hoạ tiết, màu sắc sao cho thuận mắt và hợp lí.

Slide 10

- Là một hoạ tiết hay một nhóm hoạ tiết được vẽ lặp đi lặp lại nhiều lần, có thể đảo ngược theo 1 trật tự nhất định. 1. Nhắc lại

Slide 12

Chọn hình đúng. 1 2 3

Slide 13

- Là hai hay nhiều hoạ tiết được vẽ xen kẽ với nhau và lặp lại. 2. Xen kẽ:

Slide 15

Chọn hình đúng. 2 3

Slide 16

- Là hoạ tiết được vẽ giống nhau qua một trục hay nhiều trục đối xứng. 3. Đối xứng: + Các mảng hoạ tiết giống nhau được sắp xếp đăng đối, hài hoà về bố cục; chính xác về hình, mảng; tránh sự lệch lạc, méo mó, không đều. A B

Slide 18

A B D F

Slide 19

- Là các mảng hình, hoạ tiết được sắp xếp tuy không đều nhau nhưng vẫn tạo ra sự thăng bằng, cân xứng và thuận mắt. 4. Mảng hình không đều:

Slide 20

Bước 1: Kẻ trục đối xứng.

Slide 21

Bước 2: Tìm các mảng hình ( bố cục )

Slide 22

Bước 3: Tìm và vẽ các hoạ tiết vào mảng hình.

Slide 23

Bước 4: Tìm và vẽ màu theo ý thích.

Slide 25

1 2 3 4 5 6 A B C D

Slide 27

bµi tËp thùc hµnh Tập sắp xếp các mảng hình trong một hình vuông có các cạnh là 15cm. Sau đó tìm hoạ tiết thích hợp cho các mảng hình đã chọn.

Slide 28

CÁC BÀI VẼ MẪU TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG:

Summary: 4

URL:
More by this User
Most Viewed