bai 31 Xe dan giay

+13

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o VÒ dù héi gi¶ng m«n mÜ thuËt

Slide 2

Bài 31: Vẽ theo mẫu XÉ DÁN GIẤY LỌ HOA VÀ QUẢ I/ Quan sát - nhận xét: Bức tranh nào là tranh xé dán ? - Tranh xé dán và Tranh vẽ có đặc điểm gì giống và khác nhau ? 1 2 3

Slide 3

Bài 6: Vẽ theo mẫu LỌ HOA VÀ QUẢ ( Tiết 1 - vẽ hình) * Đều là tranh tĩnh vật nhưng được thể hiện bằng chất liệu khác nhau I/ Quan sát - nhận xét: + Tranh xé dán: là xé dán bằng chất liệu giấy màu, đường nét được thể hiện trực tiếp bằng các ngón tay, thể hiện sự khéo léo của bàn tay (Mảng màu tươi tắn, mạnh mẽ, nét xơ của giấy màu thể hiện cảm xúc của người xé và cũng là sự độc đáo của tranh xé dán) + Tranh vẽ: đường nét được thể hiện qua nét vẽ ( Nhuần nhuyễn, mềm mại, khoẻ khoắn và chủ động chuyển màu theo cảm xúc)

Slide 4

Bài 31: Vẽ theo mẫu XÉ DÁN GIẤY LỌ HOA VÀ QUẢ I/ Quan sát - nhận xét: ? Bức tranh nào có Bố cục, hình dáng tỷ lệ và màu sắc đẹp? Vì sao? 1 2 3

Slide 5

Bài 31: Vẽ theo mẫu XÉ DÁN GIẤY LỌ HOA VÀ QUẢ 1. Chọn mẫu và bày mẫu: I/ Quan sát - nhận xét: + có vật ở xa, vật ở gần. + có vật ở trong, vật ở ngoài. + tránh các vật mẫu cùng đường trục, dàn hàng ngang… Trong các nhóm mẫu trên, nhóm mẫu nào bày đẹp ? 1 2 3 4

Slide 6

Bài 31: Vẽ theo mẫu XÉ DÁN GIẤY LỌ HOA VÀ QUẢ 1. Chọn mẫu và bày mẫu: I/ Quan sát - nhận xét: 2. Tìm đặc điểm của mẫu:

Slide 7

QUAN SÁT MẪU: (1 phút) Khi quan sát mẫu, chú ý các điểm sau: a) Vị trí của lọ, hoa và quả b) Đặc điểm hình dáng của lọ, hoa và quả c) So sánh tỷ lệ của lọ và quả d) So sánh đậm nhạt màu sắc của lọ, hoa và quả

Slide 8

Ở góc nhìn khác nhau, khung hình của mẫu có giống nhau không?

Slide 9

Bài 31: Vẽ theo mẫu XÉ DÁN GIẤY LỌ HOA VÀ QUẢ 1. Chọn mẫu và bày mẫu: I/ Quan sát - nhận xét: 2. Tìm đặc điểm của mẫu: II/ Cách xé dán:

Slide 10

Bước 1: Dựng khung hình (Khung hình chung và riêng) Bước 2: Phác hình Bước 3: Vẽ chi tiết Bước 4: Vẽ màu Bước 1: Chọn giấy màu cho nền, cho lọ, hoa và quả Bước 2: Ước lượng tỷ lệ của lọ, hoa và quả Bước 3: Xé giấy thành hình lọ hoa và quả (có thể vẽ hình ở mặt sau rồi xé) Bước 4: Xếp hình theo ý định và dán TRANH VẼ TRANH XÉ DÁN

Slide 11

Các bước xé dán Bước 1: Chọn giấy màu cho nền, cho lọ, hoa và quả Bước 2: Ước lượng tỷ lệ của lọ, hoa và quả Bước 3: Xé giấy thành hình lọ hoa và quả (có thể vẽ hình ở mặt sau rồi xé) Bước 4: Xếp hình theo ý định và dán

Slide 12

Bài 31: Vẽ theo mẫu XÉ DÁN GIẤY LỌ HOA VÀ QUẢ I/ Quan sát - nhận xét: 1. Chọn mẫu và bày mẫu: 2. Tìm đặc điểm của mẫu: II/ Cách xé dán: III/ Thực hành: Xé dán giấy lọ hoa và quả IV/ Nhận xét bài: Bố cục (Tỷ lệ các vật mẫu) Màu sắc (Đậm nhạt của các vật mẫu và nền) Nét xé V/ Bài tập về nhà: - Xé dán giấy lọ hoa và quả theo ý thích để treo tại góc học tập của mình Bước 1: Chọn giấy màu cho nền, cho lọ, hoa và quả Bước 2: Ước lượng tỷ lệ của lọ, hoa và quả Bước 3: Xé dán thành hình lọ, hoa và quả (có thể vẽ hình ở mặt sau rồi xé dán) Bước 4: Xếp hình theo ý định và dán

Slide 13

Bµi häc kÕt thóc c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em!

Slide 14

MỘT SỐ BÀI XÉ DÁN ĐẸP

Slide 15

MỘT SỐ BÀI XÉ DÁN ĐẸP

Slide 16

MỘT SỐ BÀI XÉ DÁN ĐẸP

Summary: 6

Tags: 4

URL:
More by this User
Most Viewed