Пред картата на родината

+28

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Пред картата на родината Човекът и обществото III клас

Slide 11

равнини, низини, полета реки, езера, морета

Slide 12

Граница: I I I I I I I I I I Полезни изкопаеми: въглища – желязна руда – нефт - Селища - пътища - върхове -

Slide 13

София Русе Бургас Варна Пловдив Мусала Вихрен

Slide 14

ИЗТОК ЗАПАД СЕВЕР ЮГ СЕВЕРОЗАПАД СЕВЕРОИЗТОК ЮГОЗАПАД ЮГОИЗТОК

Slide 15

Сърбия Румъния Гърция Македония Турция Черно море З И Ю С

Slide 16

Румъния Турция Гърция Македония Сърбия Босна и Херцеговина Черна гора Албания Хърватия България Йонийско море Егрйско море Адриатическоморе Черно море

Slide 21

ИЗТОК ЗАПАД СЕВЕР ЮГ СЕВЕРОЗАПАД СЕВЕРОИЗТОК ЮГОЗАПАД ЮГОИЗТОК

Slide 22

Румъния Босна и Херцеговина Черна гора Албания Хърватия Йонийско море Егeйско море Адриатическоморе Черно море Сърбия Македония Турция Гърция България

Slide 23

Пред картата на родината Човекът и обществото III клас ОУ”Св. Св. Кирил и Методий” гр. Силистра М. Аврамова

URL: