Кръговрат на водата

+55

No comments posted yet

Comments

Slide 1

КРЪГОВРАТ НА ВОДАТА В ПРИРОДАТА

Slide 2

Лъчите на слънцето нагряват повърхността на земята и водните басейни.

Slide 3

Въздухът над земята винаги е по-хладен. Там парата се охлажда и се образуват множество водни капчици. От нагряването водата във водните басейни и на земята се превръща във вид на пара /изпарява се/ и се издига високо, високо нагоре. Понякога облакът остава близко до земята. Образува се МЪГЛА

Slide 5

Ако въздуха остане хладен, капчиците се събират се и образуват дъждовни облаци.

Slide 6

Вятърът понякога пренася облаците на много големи разтояния.

Slide 7

От облаците водата се връща на земята във вид на дъжд

Slide 8

Понякога въздухът се изтудява много бързо и те се превръщат в лед. Започва да вали ГРАД. Ако олакът се изстуди много бързо, капчиците замръзват, слепват се и образуват снежинки. Започва да вали СНЯГ.

Slide 9

Кръговрат на водата в природата.

Slide 10

Кръговратът на водата в природата е непрекъснат процес.

URL: