УТ№1-звукове и букви 3 клас

+28

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Звукове и букви 3 клас Галя Любенова СОУ “Крум Попов”,град Левски

Slide 2

С “Б” отпред в гора раста по прохладните места. С “Л” ме готвят и ядат! С “Ч” съм тежко сечиво, но не казвам ви какво. Вещ една не съм, а три, те кои са разбери. Асен Босев Бук Лук Чук Кои са думите скрити в гатанката? Каква е разликата между тях? Галя Любенова 2

Slide 3

Подредете думите според броя на звуковете им. 3 звука 8 звука 4 звука 5 звука 6 звука 7 звука юли тюлен щипка бял щъркели ябълка Галя Любенова 3

Slide 4

Подредете по азбучен ред думите в изречения и ще прочетете народните мъдрости, скрити в тях Сполука без няма наука. Бащина синова сполука поука. Няма добрата цена дума. Без наука няма сполука. Бащина поука, синова сполука. Добрата дума цена няма. Галя Любенова 4

Slide 5

Открийте в страничките на правописния речник как се пишат думите с пропуснати букви в текста и ги добавете. Канарче и котка Ст_панино, защо все в клетка ме държиш? - _плака се едно к_нарче. - От котката те пазя! - Тогава по - добре ще сториш, ако котката в кафеза затвориш. О О а канарче кафез кокиче сандали смокиня стопанин одраска окъсан оплака Галя Любенова 5

Slide 6

Тест Галя Любенова 6

Slide 7

Ю и Я имат два звука когато са: а/ след съгласен звук б/ в началото на думата и след гласен звук в/ пред гласен звук Галя Любенова 7

Slide 8

Посочи думата, която има еднакъв брой звукове и букви : а/ щъркел б/ ято в/ лястовица Галя Любенова 8

Slide 9

На кой ред от думи отговаря звуковият модел? а/ кръв, праз, стол б/ кост, дъжд, горд в/ връв, маса, мост Галя Любенова 9

Slide 10

На кой ред всички думи са написани правилно. а/ штъркел, йато, йутия б/ штъркел, ято, ютия в/ щъркел, ято, ютия Галя Любенова 10

Slide 11

Звукове и букви 3 клас Галя Любенова СОУ “Крум Попов”,град Левски

URL: