Media Pengajaran

+8

No comments posted yet

Comments

Slide 1

EDU 3105

Slide 2

KONSEP MEDIA PENGAJARAN. Penyampai maklumat dari penyampai kepada penerima Cth:- Filem, TV, radio, audio, gambar foto, bahan bercetak, Komputer dan pengajar. Membantu proses komunikasi

Slide 3

Mesej Pengirim (guru) Penerima ( pelajar ) merangsang Fikiran Perasaan Perhatian Minat Terjadinya PROSES PEMBELAJARAN MEDIA PENGAJARAN Mesej DEFINISI MEDIA PENGAJARAN.

Slide 4

PEMILIHAN MEDIA PENGAJARAN. Prinsip Pemilihan Media Sesuatu media pengajaran yang di pilih berasaskan potensinya Melaksanakan objektif pembelajaran dengan berkesan. Seimbang antara kepentingan media dengan keberkesanan kos

Slide 5

FUNGSI MEDIA PENGAJARAN. Menjelaskan penyampaian mesej. Mengatasi batasan ruang, waktu dan pancaindera Pengalaman dan Persepsi yang sama. Menggunakan Media pengajaran secara betul dan bervariasi.

Slide 6

PENGKELASAN MEDIA PENGAJARAN. Bahan Pameran 3D Model, boneka Diarama, relia pupet Papan Pameran Papan kapur, papan flanel, papan putih

Slide 7

Media Audio Pita kaset Cakera padat Komputer Media Cetak Modul, majalah, Risalah, surat khabar

Slide 8

PENGKELASAN MEDIA PENGAJARAN Media Tayang Kaku Trasprensi Slide Mikrofilem Media Tayang Bergerak Pita Video Cakera Padat Filem

Slide 9

Bahan Grafik Lukisan, poster, kartun, Carta, graf Gambar kaku Gambar foto Kad imbasan Poskad

Slide 10

MEDIA PENGAJARAN MEDIA BUKAN CETAK MEDIA BUKAN CETAK Media Tayang Media Bukan Tayang Media Tayang kaku Media Tayang gerak Trasprensi Slaid Filem Jalur Bahan Legap Mikrofilem Mikrofis Filem Video Cakera Video Interaktif Cakera & Disket Komputer Grafik Gambar Kaku Alat Paparan Bahan Pameran Lukisan Carta Graf Poster Kartun Gambar Foto Kad Imbasan Model Spesimen Mock-up Relia Diorama Boneka Papan hitam Papan putih Papan Flanel Papan Magnet Bahan Audio Pita Audio Cakera Padat

Slide 11

Faktor mempengaruhi pemilihan dan penggunaan MP Isi pelajaran dan tahap Pencapaian yang dikehendaki Objektif Pembelajaran Populasi Sasaran Pemilihan Kaedah Pewatakan Pelajar Kekangan dalam Pelaksanaan Penggunaan Media Sikap & Kemahiran Guru Pengguna Pengajaran, ruang & Kemudahan ruang

Slide 12

Penyediaan Media Pengajaran Pencetusan idea Menyatakan objektif Analisis pelajar Mengumpul & menyusun bahan Tukar idea ke bentuk visual Rancang penglibatan pelajar Semak rancangan Penerbitan/penghasilan

Slide 13

FAKTOR MEMPENGARUHI PEMILIHAN DAN PENGUNAAN MEDIA PENGAJARAN. Objektif Pelajar Kaedah Praktikal

Slide 14

Faktor Objektif Kemahiran motor Kemahiran mental Kemahiran lisan Sikap Media Pengajaran Alatan mudah Alih Pekakasan latihan Media Pengajaran carta Filem OHP Slaid/pita Kit latihan video Media Pengajaran Carta Filem jalur OHP Alatan mudah alih Slaid Kit latihan Video Media Pengajaran Filem Slaid/pita video

Slide 15

FAKTOR PELAJAR Ciri-ciri Umum Keperluan khusus Stail Pembelajaran

Slide 16

FAKTOR KAEDAH

Slide 17

FAKTOR PRAKTIKAL Adakah MP mudah diperolehi? Jika mudah diperolehi adakah mudah digunakan? Berapakah kos dan masa diperlukan? Adakah pihak pentadbir meluluskan?

Slide 18

Maktab Perguruan Kota Bharu, Kelantan PENGHASILAH BAHAN MEDIA PENGAJARAN BERASASKAN KOMPUTER

Slide 19

KONSEP MEDIA PENGAJARAN. Penyampai maklumat dari penyampai kepada penerima Cth:- Filem, TV, radio, audio, gambar foto, bahan bercetak, Komputer dan pengajar. Membantu proses komunikasi

Slide 20

Maktab Perguruan Kota Bharu, Kelantan Kelebihan penghasilan MP Melalui Komputer Kecanggihan bahan grafik pada program komputer telah menambahkan lagi daya kratif pendidik dalam penghasilan MP yang bermutu Dr. Muhamad Hassan, (1988)

Slide 21

Maktab Perguruan Kota Bharu, Kelantan Kelebihan penghasilan MP Melalui Komputer Gambar realistik Jimat masa/penghasilan lebih cepat Tidak memerlukan kepakaran melukis/grafik Hasil lebih menarik

Slide 22

Maktab Perguruan Kota Bharu, Kelantan Keperluan alatan/bahan Hardware Set komputer Scanner Printer Digital Kamera Dll

Slide 23

Keperluan alatan/bahan Software Microsoft (Word,Power Point) Adobe Photoshop Adobe Primier Photo Impression Print Artist Dll.

Slide 24

Penghasilan MP Melalui Komputer Scanner/pengimbas Pilih bahan/gambar Scan dan edit Cetak Kamera Digital Ambil gambar Pindah ke komputer Edit dan cetak

Slide 25

Penghasilan MP Melalui Komputer Video/VCD/DVD Pilih bahan berkenaan dari pita video/CD Capture melalui komputer Simpan dalam fail video (avi. /mpeg.) Kamera Digital Rakam/shot gambar Pindah ke komputer Capture

Slide 26

Penghasilan MP (Trasperensi) Teknik penghasilan trasperensi Bidalan Tetingkap Sisipan Tindan-tindih bulatan

Slide 27

Penghasilan MP (Trasperensi) Tip Penyediaan bahan trasperensi Tidak melebihi 10 baris 24 -32 point saiz huruf & jenis huruf yang sesuai dengan tahap pelajar Perlu penegasan pada point utama, guna warnayang sesuaiuntuk fakta yang berlainan. Beri peluang pelajar memahami dan mencatat maklumat Sentiasa menghadapi pelajar, lihat skrin untuk fokus dan kedudukan bahan.

URL: