lớp 6,b26,tập kẻ chữ nét thanh nét đậm

+13

No comments posted yet

Comments

0080 (6 years ago)

http://www.slideboom.com/presentations/233225/l%E1%BB%9Bp-6%2Cb26%2Ct%E1%BA%ADp-k%E1%BA%BB-ch%E1%BB%AF-n%C3%A9t-thanh-n%C3%A9t-%C4%91%E1%BA%ADm

Slide 1

GIÁO ÁN HỘI GIẢNG THÀNH PHỐ MĨ THUẬT 6 Giáo viên: Lê Thị Phương Trường THCS Lý Thái Tổ PHÒNG GD&ĐT NHA TRANG TRƯỜNG THCS LÝ THÁI TỔ

Slide 2

XIN KÍNH CHÀO QUÍ THẦY - CÔ GIÁO! Cùng các em học sinh đến dự tiết học hôm nay

Slide 3

KIỂM TRA BÀI CŨ

Slide 4

KẺ CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ NÉT THANH NÉT ĐẬM II. CÁCH SẮP XẾP DÒNG CHỮ Tiết 26 - Bài 26: Vẽ trang trí NỘI DUNG BÀI HỌC Đặc điểm Tác dụng Các bước tiến hành Kẻ được tên trường học

Slide 5

KẺ CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM Tiết 26 - Bài 26: Vẽ trang trí Thảo luận nhóm 1. Tìm mẫu chữ in hoa nét thanh nét đậm? 2. Đặc điểm của chữ nét thanh nét đậm? I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM A B C A B C a b c A B C A B C 1 5 2 3 4

Slide 6

KẺ CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM Tiết 26 - Bài 26: Vẽ trang trí A B C 2. Đặc điểm của chữ nét thanh nét đậm? I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM A B C A B C 5 2 4

Slide 7

KẺ CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM Tiết 26 - Bài 26: Vẽ trang trí A B C 2. Đặc điểm của chữ nét thanh nét đậm? I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM A B C A B C - Chữ in hoa nét thanh nét đậm là loại chữ mà trong một con chữ vừa có nét thanh vừa có nét đậm. - Chữ in hoa nét thanh nét đậm là loại chữ mà trong một con chữ vừa có nét thanh vừa có nét đậm.

Slide 8

KẺ CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM Tiết 26 - Bài 26: Vẽ trang trí I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM A B C D E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - Chữ in hoa nét thanh nét đậm là loại chữ mà trong một con chữ vừa có nét thanh vừa có nét đậm. A B C D E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I m a e k h l n t v x y c o q s

Slide 9

KẺ CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM Tiết 26 - Bài 26: Vẽ trang trí I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM - Chữ in hoa nét thanh nét đậm là loại chữ mà trong một con chữ vừa có nét thanh vừa có nét đậm. A B C D E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y Nét thanh là nét nào? nét đậm là nét nào?

Slide 10

KẺ CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM Tiết 26 - Bài 26: Vẽ trang trí I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM E A M O - Chữ in hoa nét thanh nét đậm là loại chữ mà trong một con chữ vừa có nét thanh vừa có nét đậm.

Slide 11

- Chiều ngang, chiều cao của chữ có thể thay đổi theo mục đích trình bày của người kẻ chữ. TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN KẺ CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM Tiết 26 - Bài 26: Vẽ trang trí I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM - Chiều ngang, chiều cao của chữ có thể thay đổi theo mục đích trình bày của người kẻ chữ. - Chữ in hoa nét thanh nét đậm là loại chữ mà trong một con chữ vừa có nét thanh vừa có nét đậm. Tìm sự khác nhau của 2 dòng chữ trên?

Slide 12

- Tên gọi khác của chữ nét thanh nét đậm là chữ Roman. KẺ CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM Tiết 26 - Bài 26: Vẽ trang trí I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM HỘI HOA XUÂN - Chiều ngang, chiều cao của chữ có thể thay đổi theo mục đích trình bày của người kẻ chữ. - Chữ in hoa nét thanh nét đậm là loại chữ mà trong một con chữ vừa có nét thanh vừa có nét đậm. - Có dáng nhẹ nhàng, thanh thoát. Dùng trong trang trí, quảng cáo, bìa sách... HỘI HOA XUÂN Quan sát hình A và hình B. Kiểu chữ nào phù hợp với nội dung dòng chữ? Vì sao?

Slide 13

KẺ CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM Tiết 26 - Bài 26: Vẽ trang trí I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM - Chiều ngang, chiều cao của chữ có thể thay đổi theo mục đích trình bày của người kẻ chữ. - Chữ in hoa nét thanh nét đậm là loại chữ mà trong một con chữ vừa có nét thanh vừa có nét đậm.

Slide 14

KẺ CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM Tiết 26 - Bài 26: Vẽ trang trí TRÒ I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM - Chiều ngang, chiều cao của chữ có thể thay đổi theo mục đích trình bày của người kẻ chữ. - Chữ in hoa nét thanh nét đậm là loại chữ mà trong một con chữ vừa có nét thanh vừa có nét đậm. CHƠI GHÉP CHỮ

Slide 15

KẺ CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM Tiết 26 - Bài 26: Vẽ trang trí Ước lượng chiều cao, chiều dài dòng chữ cho phù hợp với khổ giấy. Phân chia khoảng cách giữa các con chữ, các chữ trong dòng chữ sao cho hợp lí. Kẻ chữ và tô màu. II. CÁCH SẮP XẾP DÒNG CHỮ. II. CÁCH SẮP XẾP DÒNG CHỮ 1. Ước lượng chiều dài dòng chữ để sắp xếp vào khoảng giấy cho cân đối. I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM - Chiều ngang, chiều cao của chữ có thể thay đổi theo mục đích trình bày của người kẻ chữ. - Chữ in hoa nét thanh nét đậm là loại chữ mà trong một con chữ vừa có nét thanh vừa có nét đậm. 2. Phân chia khoảng cách giữa các con chữ, các chữ trong dòng chữ sao cho hợp lý. 3. Kẻ chữ và tô màu. Hướng dẫn cách kẻ dòng chữ häc tèt

Slide 16

KẺ CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM Tiết 26 - Bài 26: Vẽ trang trí Bước 1: Ước lượng chiều cao, chiều dài dòng chữ cho phù hợp với khổ giấy.

Slide 17

KẺ CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM Tiết 26 - Bài 26: Vẽ trang trí Bước 1: Ước lượng chiều cao, chiều dài dòng chữ cho phù hợp với khổ giấy.

Slide 18

Bước 2: Phân chia khoảng cách giữa các con chữ, các chữ trong dòng chữ sao cho hợp lý. Bước 3: Kẻ chữ và tô màu. KẺ CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM Tiết 26 - Bài 26: Vẽ trang trí häc tèt häc tèt

Slide 19

KẺ CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM Tiết 26 - Bài 26: Vẽ trang trí Cách vẽ màu nào sau đây là hợp lý? II. CÁCH SẮP XẾP DÒNG CHỮ 1. Ước lượng chiều dài dòng chữ để sắp xếp vào khoảng giấy cho cân đối. I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM - Chiều ngang, chiều cao của chữ có thể thay đổi theo mục đích trình bày của người kẻ chữ. - Chữ in hoa nét thanh nét đậm là loại chữ mà trong một con chữ vừa có nét thanh vừa có nét đậm. 2. Phân chia khoảng cách giữa các con chữ, các chữ trong dòng chữ sao cho hợp lý. 3. Kẻ chữ và tô màu.

Slide 20

KẺ CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM Tiết 26 - Bài 26: Vẽ trang trí - Cần ngắt dòng rõ ràng, rõ ý và trình bày cân đối, thuận mắt. HOÏC TAÄP TOÁT, LAO ÑOÄNG TOÁT HOÏC TAÄP TOÁT, LAO ÑOÄNG TOÁT HOÏC TAÄP TOÁT LAO ÑOÄNG TOÁT 1 2 3 II. CÁCH SẮP XẾP DÒNG CHỮ 1. Ước lượng chiều dài dòng chữ để sắp xếp vào khoảng giấy cho cân đối. I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM - Chiều ngang, chiều cao của chữ có thể thay đổi theo mục đích trình bày của người kẻ chữ. - Chữ in hoa nét thanh nét đậm là loại chữ mà trong một con chữ vừa có nét thanh vừa có nét đậm. 2. Phân chia khoảng cách giữa các con chữ, các chữ trong dòng chữ sao cho hợp lý. 3. Kẻ chữ và tô màu. Chó ý

Slide 21

KẺ CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM Tiết 26 - Bài 26: Vẽ trang trí - Trong một dòng các nét thanh bằng nhau, các nét đậm bằng nhau.. Nét thanh đậm không đúng Nét thanh không bằng nhau Chó ý II. CÁCH SẮP XẾP DÒNG CHỮ 1. Ước lượng chiều dài dòng chữ để sắp xếp vào khoảng giấy cho cân đối. I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM - Chiều ngang, chiều cao của chữ có thể thay đổi theo mục đích trình bày của người kẻ chữ. - Chữ in hoa nét thanh nét đậm là loại chữ mà trong một con chữ vừa có nét thanh vừa có nét đậm. 2. Phân chia khoảng cách giữa các con chữ, các chữ trong dòng chữ sao cho hợp lý. 3. Kẻ chữ và tô màu. NHí ¥N

Slide 22

KẺ CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM Tiết 26 - Bài 26: Vẽ trang trí - Tỉ lệ của nét thanh với nét đậm tuỳ thuộc vào ý định của người kẻ chữ, không nhất thiết các nét thanh phải bằng 1/2 hoặc 1/3,… nét đậm. Chó ý II. CÁCH SẮP XẾP DÒNG CHỮ 1. Ước lượng chiều dài dòng chữ để sắp xếp vào khoảng giấy cho cân đối. I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM - Chiều ngang, chiều cao của chữ có thể thay đổi theo mục đích trình bày của người kẻ chữ. - Chữ in hoa nét thanh nét đậm là loại chữ mà trong một con chữ vừa có nét thanh vừa có nét đậm. 2. Phân chia khoảng cách giữa các con chữ, các chữ trong dòng chữ sao cho hợp lý. 3. Kẻ chữ và tô màu. N N N N

Slide 23

THỰC HÀNH - Kẻ một dòng chữ nét thanh nét đậm tên trường của em: ¢U C¥  TiÕn hµnh b­íc KẺ CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM Tiết 26 - Bài 26: Vẽ trang trí II. CÁCH SẮP XẾP DÒNG CHỮ 1. Ước lượng chiều dài dòng chữ để sắp xếp vào khoảng giấy cho cân đối. I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM - Chiều ngang, chiều cao của chữ có thể thay đổi theo mục đích trình bày của người kẻ chữ. - Chữ in hoa nét thanh nét đậm là loại chữ mà trong một con chữ vừa có nét thanh vừa có nét đậm. 2. Phân chia khoảng cách giữa các con chữ, các chữ trong dòng chữ sao cho hợp lý. 3. Kẻ chữ và tô màu. 1 2 3

Slide 24

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ Chiều cao và chiều ngang của chữ như thế nào? Khoảng cách giữa các con chữ và chữ trong cùng một dòng? Tỉ lệ giữa các nét chữ như thế nào với nhau? Màu chữ và màu nền đã hợp lý chưa? KẺ CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM Tiết 26 - Bài 26: Vẽ trang trí

Slide 25

Sưu tầm mẫu chữ nét thanh nét đậm trên báo, tạp chí… cắt dán vào giấy. Hoàn thành tiếp bài trên lớp. Xem trước bài mới Bài 27: Vẽ theo mẫu Mẫu có hai đồ vật (vẽ hình)  Quan sát các đồ vật: ấm, phích, bát, lọ hoa...  Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập (sách, vở, bút chì, tẩy...) BÀI TẬP VỀ NHÀ KẺ CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM Tiết 26 - Bài 26: Vẽ trang trí

Slide 26

TIÕT HäC KÕT THóC

Slide 27

KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ GIÁO MẠNH KHOẺ Chuùc caùc em hoïc gioûi chaêm ngoan

Summary: 2

Tags: 3

URL:
More by this User
Most Viewed