ακτογραφικα στοιχεια 000

+110

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ΑΚΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Slide 2

Χερσόνησος Ένα τμήμα ξηράς, που εισχωρεί μέσα στη θάλασσα και βρέχεται απ΄ αυτή από τρεις πλευρές

Slide 3

Η ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ

Slide 4

Ακρωτήριo Το άκρο ενός τμήματος ξηράς που εισχωρεί μέσα στη θάλασσα

Slide 5

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΜΑΛΕΑΣ

Slide 6

Κόλπος Τμήμα της θάλασσας που εισχωρεί μέσα στην ξηρά

Slide 7

ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

Slide 8

Ισθμός Στενή λωρίδα ξηράς που ενώνει δύο στεριές και χωρίζει δύο θάλασσες

Slide 9

ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Slide 10

Πορθμός Ένα κομμάτι θάλασσας που χωρίζει δύο στεριές και ενώνει δύο θάλασσες

Slide 11

Ο ΠΟΡΘΜΟΣ ΤΟΥ ΡΙΟΥ

Slide 12

Διώρυγα Μεγάλο τεχνητό κανάλι που ενώνει δύο θάλασσες ή λίμνες ή ποταμούς

Slide 13

Η ΔΙΩΡΥΓΑ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Slide 14

Όρμος Μικρός κόλπος κατάλληλος για αγκυροβόλιο

Slide 15

Όρμος Όρμος

URL: