Замърсяване на въздуха и водата и опазване чистотата им

+212

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Замърсяване на водата и въздуха и опазване на чистотата им

Slide 2

Човекът, животните и растенията не могат да съществуват без въздух и вода.

Slide 5

Водата и въздухът могат да бъдат замърсени, ако във тях попадат вредни газове или отровни вещества.

Slide 6

Основните замърсители на водата са отпдъците, които се хвърлят безразборно. Водата може да разтвори вредни или отровни вещества.

Slide 7

Дъждовете разтварят някои отровни вещества и ги отнасят в реките и морето.

Slide 8

Водата, която се използва в домовете, фабриките, заводите и фермите се замърсява и е отпадъчна. Попадне ли във водните басейни, тя ги замърсява.

Slide 9

Разлетите нефтени петна водят до катастрофа в районите, където са попаднали. Умират всички растения и животни.

Slide 12

За да се опази водата чиста, се създават закони, строят се пречиствателни станции. Отпадъчнте води преди да бъдат пуснати във водните басейни, преминават през пречиствателни станции, където се отделят замърсителите.

Slide 14

За живота на земята е нужен чист въздух.

Slide 15

Със своята дейност човек замърсява въздуха.

Slide 16

За да остане въздухът чист:

Slide 18

Нека да пазим природата!

URL: