Filomena Dato, a poeta de entre

+7

No comments posted yet

Comments

Slide 1

“Filomena Dato, a poeta de entre séculos” por Jesús Fernando Román Alonso 17/decembro/2009 20´00 h CEIP FILOMENA DATO A VALENZÁ BARBADÁS

Slide 2

1856 - 1926 FILOMENA DATO RETRATO “Vida Gallega”, nº 44 – Ano V 1913.

Slide 3

FILOMENA DATO MURUAIS Plumilla saída na revista da Habana, propiedade de Curros Enriquez, nº 122, 17 maio 1896

Slide 4

CASA NATAL DE FILOMENA DATO Casa nº 10 da rúa ourensá de Cervantes da familia Gallego (Olga, Luis e Pilar)

Slide 5

A PRAZA MAIOR DE OURENSE

Slide 6

CASA Nº 6 PRAZA MAIOR OURENSE Nela naceu Juán Dato e vivivu tamén Filomena Dato

Slide 7

Casa nº 10 da rúa Hernán Cortes (antiga San Cosme) Nela viviu Filomena Dato e, anteriormente, Antonio García Ferreiro. No número 27 morou Valentín Lamas Carvajal e nel tiña o obradoiro de “El Heraldo Gallego” onde lle publicou algunhas composicións.

Slide 8

FILOMENA DATO MURUAIS Placa sita na casa nº 10 da rúa Hernán Cortes onde viviu García Mosquera e, despois, Filomena Dato Muruais

Slide 9

LICEO DE OURENSE Rúa Lamas Carvajal. Nel se celebrou o acto literario (festival da Federación Feminina contra a Tuberculose) no que participou Filomena Dato en 1914

Slide 10

LICEO DE OURENSE Rúa Lamas Carvajal. Nel se celebrou o acto literario (festival da Federación Feminina contra a Tuberculose) no que participou Filomena Dato en 1914

Slide 11

FILOMENA DATO MURUAIS Acto literario celebrado no Salón Nobre do Liceo 1914“Vida Galega” nº 66 (ano VII) titulado “La mujer gallega y la caridad”, festival da Federación Feminina contra a Tuberculose no Liceo. Filomena é a primeira dama sita na esquina superior esquerda e a do centro Angela Santamarina de Temes, presidenta.

Slide 12

Placa sita na casa nº 22 (antigo 18) da rúa ourensá de Lepanto Conmemorativa da figura de V. Lamas Carvajal e o xornal “O Tío Marcos d´a Portela”. Nel apareceron publicadas algunhas composicións de Filomena Dato Muruais.

Slide 13

Placa sita na casa nº 22 (antigo 18) da rúa ourensá de Lepanto Conmemorativa da figura de V. Lamas Carvajal e o xornal “O Tío Marcos d´a Portela”. Nel apareceron publicadas algunhas composicións de Filomena Dato Muruais.

Slide 14

RUA SAN DOMINGOS OURENSE

Slide 15

FILOMENA DATO MURUAIS Esquela da poeta saída no xornal ourensan “LA REGIÓN” do día 27 de febreiro de 1926

Slide 16

FILOMENA DATO MURUAIS Exvoto á memoria de Curros Enríquez en Ourense, en 1913. De esquerda á dereita, señores Hermida, Lustres Rivas, García Martí, Sofía Casanova, Filomena Dato, López Aydillo, Docampo, Domínguez, Serantes López (Revistas “Vida Gallega” e “Raigame” nº 5)

Slide 17

Debuxos de Juán Dato Aparecidos no manuscrito de Filomena Dato

Slide 18

Debuxos de Juán Dato Aparecidos no manuscrito de Filomena Dato

Slide 19

“O CIPRIANILLO” foto da primeira páxina de dita poesía saida do manuscrito de FILOMENA DATO

Slide 20

Pasamento FILOMENA DATO O alcalde da Coruña mailos representantes da prensa e a inteletualidade coruñesa no intre de darlle sepultura ós restos mortais da ilustre poeta Filomena Dato Muruais. Fa. Núñez Díaz. (“Vida Gallega” número 298, de 10 de marzo de 1926).

Slide 21

ROTEIRO 10/12/2009

Slide 22

ROTEIRO 10/12/2009

Slide 23

ROTEIRO 10/12/2009

URL: