Doğada Su Döngüsü

+152

No comments posted yet

Comments

Slide 2

DOĞADA SU DÖNGÜSÜ

Slide 3

GİRİŞ ETKİNLİĞİ Aşağıdaki sorularla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Yağmur niçin yağar? Sıcak havalarda yağmur yağarken, soğuk havalarda kar yağmasının nedeni nedir? Yağan yağmur ve kar sularına ne oluyor ki, yerler kuruyor?

Slide 4

SULARA NE OLDU? Bazı günler gökyüzünü kapkara bulutların kapladığını görürüz. Bu bize yağmur yağacağını gösterir. Yağan yağmur sularının bir kısmı toprak tarafından emilirken bir kısmı da akarsulara, göllere ve denizlere karışır. Kışın havanın çok soğuk olduğu günlerde, yağmur değil kar yağdığını hepimiz biliriz. Yağmur,yer üzerinde su birikintileri oluşturur. Güneş açtığında toprak kurur, su birikintileri giderek Küçülür ve kaybolur.

Slide 5

Yeryüzündeki sular küçük damlacıklar halinde havaya karışır. Bu damlacıklara su buharı adı verilir. Suyun küçük damlacıklar halinde havaya karışmasına BUHARLAŞMA denir.

Slide 6

Soğuk bir aynaya nefesinizi üflediğinizde ayna neden buğulanır? Havadaki su buharını soğuduğu zaman su damlacıkları halinde görebilirsiniz. Su buharının su damlacıkları haline gelmesine YOĞUNLAŞMA (yoğuşma) denir.

Slide 7

Yeryüzündeki suyun buharlaşması ve su buharının yoğunlaşması güneş enerjisi ile olur.Yeryüzüne ulaşan güneş ışınları buradan yansıyarak havayı ısıtır. Hava, yeryüzüne yakın yerlerde sıcaktır. Yeryüzünden yükseğe doğru gidildikçe soğur. Çok yüksek dağların tepesindeki karların yaz mevsiminde erimesinin nedeni budur.

Slide 8

Çaydanlığa su koyup, ısıttığımızda; Bir müddet sonra çaydanlığın emziğinden su buharlarının çıktığını gözlemleriz. Gerçekleşen bu olayın adı BUHARLAŞMADIR. Su buharı tencere,tabak,ayna vb. nesnelere değdiğinde ise su damlacıklarına dönüşür. Çünkü su buharı soğuk bir ortamla karşılaşınca yoğuşur. Gerçekleşen bu olaya ise YOĞUNLAŞMA adı verilir.

Slide 10

YAĞIŞLAR NASIL OLUŞUR? Yeryüzündeki sular Güneş’in etkisiyle buharlaşır. Sıcak hava yükselirken, su buharı da onunla birlikte yükselir. Yükseklerde bulunan soğuk hava, su buharlarını çok küçük su damlacıklarına yada buz kristallerine dönüştürür. Bulutlar oluşur.

Slide 11

YAĞIŞ TÜRLERİ Küçük ve yere düşemeyecek kadar hafif olan bu damlacıklar havanın etkisiyle gökyüzünde dolaşır. Su damlacıkları birleşerek büyüyüp ağırlaştığında yağmur olarak yere düşer. Yüksek bulutlardaki su damlacıkları, soğuk havanın etkisiyle minik buz taneciklerine dönüşür. Bunlar birleşerek yeterli büyüklüğe ulaştığında kar taneleri şeklinde yeryüzüne düşer. Kar, kış mevsiminde görülen bir yağış türüdür.

Slide 12

Yağmur damlaları fırtına nedeniyle donarak katılaşır. Küçük buz parçalarına döner. Yere doğru inerken hava akımı bunları bir aşağıya bir yukarıya sürükleyerek daha büyük buz parçaları haline getirir. Ağırlaşan buz tanecikleri yere düşer. Buna dolu denir. Havadaki su damlacıkları yeryüzüne yakın yerlerde soğuduğu zaman sis oluşur.

Slide 13

Havadaki su buharı, taş,toprak ve yaprak gibi soğuk katı maddeler üzerinde gece yoğunlaşarak su damlacıklarına dönüşür. Bu damlacıklara çiy denir. Daha çok ilkbahar ve yaz mevsimlerinde sabah erken saatlerde görülür. Havadaki su buharı soğuk ilkbahar ve sonbahar gecelerinde donarak katılaşır. Toprak ve bitkiler üzerinde ince kar katmanı oluşturur. Buna kırağı denir.

Slide 14

ETKİNLİK **YAĞMUR ve KAR **ÇİY ve KIRAĞI **BULUT ve SİS arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir? Listeleyiniz.

Slide 15

DOĞADA SU DÖNGÜSÜ Yeryüzünde yaşamlarını sürdüren canlılar; güneş enerjisi dışında kalan ihtiyaçlarının çoğunu topraktan karşılarlar. Canlıların ihtiyaç duydukları su, oksijen ve diğer maddeler bir kez kullanıldığında tükenseydi; hepsinin çoktan yok olması gerekirdi. Canlılar için vazgeçilmez olan su ve oksijen gibi yaşamsal maddeler doğada bir döngü içindedir. Denizler, göller, akarsular, karalar ve hava arasında su alışverişi; yeryüzündeki yaşam koşullarının sürekliliğini sağlar.

Slide 16

Suyun yeryüzü ile hava arasındaki dolanımına SU DÖNGÜSÜ (su çevrimi) adı verilir. Yukarıdaki resimde gördüğünüz numaralar su döngüsünün gerçekleşme aşamalarını anlatmaktadır. Dikkatlice inceleyim ve yorumlayalım.

Slide 17

Doğada suyun döngüsü, yeryüzündeki suların güneş enerjisi etkisiyle buharlaşmasıyla başlar. Su buharının yükseklerdeki soğuk havanın etkisiyle yoğunlaşarak yeryüzüne dönmesiyle devam eder. Yeryüzündeki suların buharlaşması ve yoğunlaşması arasında bir denge vardır.Havadaki su buharının çoğalması, aynı oranda yağış demektir. Doğadaki suyun dolaşımı ve sürekliliği güneş enerjisi ile sağlanır. Çünkü buharlaşma ve yoğunlaşmanın gerçekleşmesi için ısınma - soğuma gerekir.

Slide 18

GÖZDEN GEÇİRME Bulutların nasıl oluştuğunu açıklayınız. Buharlaşmanın ve yoğunlaşmanın oluşmasını sağlayan temel koşul nedir? Havadaki su buharının yoğunlaşması sonucunda gerçekleşen yağış türlerini listeleyiniz. Doğadaki su döngüsünü resim üzerinde açıklayınız.

Slide 20

GÖZDEN GEÇİRME (RESME GÖRE CEVAPLAYINIZ) 5. Suyun, su buharına dönüşmesini ne sağladı? 6. Su buharı, niçin tekrar suya dönüştü? Bir su damlası olduğunuzu hayal ediniz. Hayatınızı anlatan yaratıcı yazıyı evde defterinize yazınız. ÖDEV ( Yazı Çalışması)

Slide 21

TEŞEKKÜR EDERİM Mustafa Neşeli GİRGİN Atatürk İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmeni Kuyucak - AYDIN

Slide 22

Tüm derslere ve sınıflara göre sınıflandırılmış eğitsel sunular için TIKLAYINIZ

Summary: Doğada Su Döngüsü

Tags: doğada su döngüsü

URL: