Sıfatlar

+6

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Sıfatlar Görev ve Anlamlarına Göre Sıfatlar Niteleme Sıfatları Belirtme Sıfatları

Slide 2

Hazırlayan Tülay POLAT

Slide 3

Sıfat(Ön Ad) Varlık adlarından önce gelerek onları niteleyen, biçimlerini, sayılarını, yerlerini belirten sözcüklere SIFAT(ÖN AD)denir. Dikkat! Sıfatlar tek başına kullanılamazlar. Adlardan önce gelirler.

Slide 4

Örnekler Örnekler: küçük ev, yeşil örtü, birkaç çocuk, bu oda, kırmızı biber ....gibi.

Slide 5

Görev ve Anlamlarına Göre Sıfatlar Niteleme Sıfatları. Kendisinden sonra gelen adın niteliğini, gösteren ve nasıl sorusuna cevap veren sıfatlara niteleme sıfatı denir.

Slide 6

Görev ve Anlamlarına Göre Sıfatlar ÖRNEKLER: Dar sokak, güzel bahçe, büyük ev, kırmızı elma, kalın kitap. ............... kitap. İnce Sarı

Slide 7

Belirtme Sıfatları Varlıkları işaret, sayı ve soru yoluyla belirten sıfatlardır. Dörde ayrılır. İşaret sıfatı. Soru sıfatı. Belgisiz sıfat. Sayı sıfatı.

Slide 8

İşaret sıfatı. İşaret sıfatları çoğul eki almazlar. İşaret sıfatları durum ekleri alamazlar. İşaret sıfatları mutlaka addan önce gelir. İşaret sıfatları çoğul eki ve durum eki alırsa ayrıca ismin yerine geçerse işaret zamiri olurlar. Hangi sorusunun cevabı olan sıfatlardır. İşaret sıfatı: Bu, şu, o DİKKAT!

Slide 9

Örnekler İşaret sıfatı. Bu kitap benimdir. Bu çocuk düştü. İşaret zamiri. Bunlar benimdir. Bu düştü.

Slide 10

Soru Sıfatları ne nasıl, kaç, kaçıncı, kaçar, hangi, kaçta

Slide 11

Soru Sıfatları ÖRNEKLER: Ne iş yapacaksın? Kaç kitap okudunuz? Kaç lira kazandın? Kaçıncı sokakta oturuyorsunuz? Hangi ev sizin?

Slide 12

Belgisiz Sıfatlar bir , hiç, her, bazı, çoğu, bütün, fazla, birtakım...

Slide 13

Belgisiz Sıfatlar ÖRNEKLER. Bütün insanlık barış istiyor. Başka yerlere gitmedim. Birkaç öğrenci sizi bekliyor. Her kadın çocuğunu çok sever. Bir kış günüydü. Bazı akşamlar eve geç gelirim.

Slide 14

Sayı Sıfatları Asıl Sayı Sıfatları Otuz gün On iki ay Üç katlı ev

Slide 15

Sıra Sayı Sıfatları Dördüncü sıra İkinci kat Beşinci gün

Slide 16

Üleştirme Sayı Sıfatları Birer kitap Beşer ay Altışar kalem

Slide 17

Kesir Sayı Sıfatları Yüzde on faiz Beşte bir pay Üçte iki hisse %10

Slide 18

Tüm derslere ve sınıflara göre sınıflandırılmış eğitsel sunular için TIKLAYINIZ

Summary: İlköğretim 4. sınıf türkçe dersi sıfatlsrı anlatan sunu

URL: