Uzayda Kapalı Yüzeyler

+3

No comments posted yet

Comments

Slide 1

İlköğretim 3. Sınıf GEOMETRİ

Slide 2

KONU:UZAYDA KAPALI YÜZEYLER HEDEF 2:Küp,prizma ,silindir ve kürenin özelliklerini kavrayabilme DAVRANIŞLAR 1-Küreye,silindire,küp,kare prizmaya,dikdörtgenler prizmasına üçgen prizmaya çevredeki varlıklardan örnekler söyleme. 2-Kürenin,silindirin,küpün,kare prizmanın,dikdörtgenler prizmasının ve üçgen prizmanın geometrik cisim olduklarını söyleme.

Slide 3

DİKDÖRTGENLER PRİZMASI Yüzeyleri geometrik şekillerden oluşan cisimlere geometrik cisimler denir. KÜRE SİLİNDİR KÜP DEĞERLENDİRME SORULARI ÜÇGEN PRİZMA KARE PRİZMA

Slide 4

Top, elma, domates vb.eğri yüzeyli cisimler küreye benzer.

Slide 5

Bütün yüzeyleri birbirine eş; kutu, zar, küp şeker gibi cisimler küpe benzer. AYRIT YÜZ KÖŞE

Slide 6

Pil, konserve kutusu gibi alt ve üst yüzeyleri düz, yan yüzeyleri eğri cisimler silindire benzer. Üst yüzey Eğri yüzey

Slide 7

Çanta, video vb. gibi cisimler dikdörtgenler prizmasına benzer. Yüz Ayrıt Köşe

Slide 8

Kare prizmada alt ve üst yüzey birbirine eşittir. Köşe Ayrıt Yüz Peynir tenekesi gibi cisimler kare prizmaya benzerler.

Slide 9

Üçgen prizmada alt ve üst tabanlar birbirine eş, ayrıt uzunlukları birbirine eşittir. Araba takozu, dilim pasta gibi cisimler üçgen prizmaya benzer. Üst taban Ayrıt Alt taban

Slide 10

Bakalım neler öğrendik ? 1- Aşağıdaki cisimlerden hangisi küreye benzer ? 2- Aşağıdaki cisimlerden hangisi dikdörtgenler prizmasına benzer ?

Slide 11

3- Pil konserve kutusu gibi alt ve üst tabanları düz; yan yüzeyleri eğri olan cisimleri hangi geometrik şekle benzetiriz ? 4- Aşağıdaki cisimlerden hangisi küpe benzer ? KÜRE SİLİNDİR KÜP

Slide 12

5- Araba takozu, dilim pasta gibi cisimleri hangi geometrik şekle benzetiriz? KARE PRİZMA ÜÇGEN PRİZMA KÜRE

Slide 13

DAHA DİKKATLİ OLMALISIN

Slide 24

Tüm derslere ve sınıflara göre sınıflandırılmış eğitsel sunular için TIKLAYINIZ

URL: