Zamirler

-1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ZAMİR (ADIL) O,bir ………dır. Oradaki,pençesini uzatmış. Onun kürkü çok güzel.

Slide 2

Zamirler (Adıllar) Ad olmadıkları halde adın yerini tutan ve söz söyleyenle kendisine söz söylenen kimseleri anımsatan sözcüklere zamir denir.

Slide 3

Zamir Çeşitleri Sözcük durumundaki zamirler Ek halindeki zamirler

Slide 4

KİŞİ ZAMİRLERİ

Slide 5

İşaret Zamirleri Varlıkları işaret ederek onların adları yerine kullanılan sözcüklere işaret zamiri denir.

Slide 6

Örnekler Burası bizim evimizdir. Şurası onlara miras kaldı. Ora bizlere çok uzak. Böylesini ilk kez görüyorum.

Slide 7

Belgisiz Zamirler Belirli bir kişi ya da varlık adı göstermeden adların yerini yaklaşık olarak belirsiz biçimde tutan sözcüklerdir.

Slide 8

Örnekler Filmi herkes beğendi. Belgisiz zamir …….. toplantıya gelmedi. Belgisiz zamir Derste ………. yoktu. Belgisiz zamir Az önce …….. seni aradı. Belgisiz zamir ………. televizyonu sevmez. Belgisiz zamir ……. karar , …… zarardır. Belgisiz zamir ……nın sözüne niye inanayım? Belgisiz zamir

Slide 9

Soru Zamirleri Adların yerini soru yoluyla tutan zamirlerdir.

Slide 10

Örnekler Hangisi konuyu anlattı? Soru zamiri Dün kime gittiniz? Soru zamiri Yumurtayı kaça aldın? Soru zamiri Marketten ne alayım? Soru zamiri Camı kim kırdı? Soru zamiri

Slide 11

Ek Halindeki Zamirler İyelik zamirleri Kalem -im Kalem - in Kalem - i Kalem - imiz Kalem - iniz Kalem - leri İlgi zamiri –ki. Tamlananı düşmüş ad tamlamasında tamlayanın sonuna gelip tamlananın yerini tutan –ki’ye “ilgi zamiri” denir.

Slide 12

Tüm derslere ve sınıflara göre sınıflandırılmış eğitsel sunular için TIKLAYINIZ

URL: