KESİRLER

+342

No comments posted yet

Comments

Slide 1

KESİRLER

Slide 2

KESİR CEŞİTLERİ Kesirler 2 çeşittir. 1- Basit Kesirler +(Birim Kesirler ) 2- Bileşik Kesirler+ Tamsayılı Kesirler

Slide 3

1- Basit Kesirler Pay Kesir Çizgisi Payda Payı paydasından küçük olan kesirlere Basit Kesir denir. 1 2 5 4 12 16 100 2 3 9 5 100 50 1000

Slide 4

Birim Kesirler 1 Pay Kesir Çizgisi Payda Payı bir olan basit kesirlere Birim Kesir denir. 1 1 1 1 1 1 1 2 3 9 5 100 50 1000

Slide 5

Pay Kesir Çizgisi Payda Payı paydasına eşit yada paydasından büyük olan kesirlere Bileşik Kesir denir. 3 5 10 8 102 516 10000 2 3 9 5 100 50 1000 2- Bileşik Kesirler

Slide 6

Pay Kesir Çizgisi Payda Basit Kesirlere bir veya daha fazla bütün eklenen kesirlere Tamsayılı Kesir denir. 1 2 Tamsayılı Kesirler Tam Kısım 3 5 2 5 10 3 8 2 1 100 Yada Bileşik Kesirlerin Tam sayılı olarak gösterilişine denir.

Slide 7

KESİRLERİ SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERMEK 0 1 2 0 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 6 7 8 9 5 5 5 5 10 5 1 1 5 1 4 5

Slide 8

TAM SAYILI KESİRİ BİLEŞİK KESRE ÇEVİRME Bir tam sayılı kesri bileşik kesre çevirirken: Kesrin paydası ile tam sayı çarpılır, çarpım pay ile toplanıp paya yazılır. Örnek: 3 2 5 Tam sayılı kesrini bileşik kesre çevirelim. 3 2 5 = + 5 ( ) x = 5 17

Slide 9

BİLEŞİK KESİRİ TAM SAYILI KESRE ÇEVİRME Bir bileşik kesri tam sayılı kesre çevirirken: Kesrin payı paydasına bölünür, bölüm tam kısma, payda aynen paydaya ve kalan ise paya yazılır. Örnek: 14 4 Bileşik kesrini tam sayılı kesre çevirelim. 14 4 = 4 = (14 / 4) 14 4 3 12 2

Slide 10

DOĞAL SAYILARI BAYAĞI KESİR OLARAK YAZMA Doğal Sayılar paydaları 1 olan Bayağı Kesirlerdir. ÖRNEK: 12 = 34 = 23 = 96 = 12 34 23 96 1 1 1 1

Slide 11

KESİRLERİ GENİŞLETME Bir kesrin pay ve paydasını aynı sayı ile çarparsak kesrin değeri değişmez. Buna Kesirlerin Genişletilmesi diyoruz. ÖRNEK : 2 5 Kesrini 4 ile genişletelim. 2 5 = 2 5 x 4 x 4 = 8 20 (4)

Slide 12

KESİRLERİ SADELEŞTİRME Bir kesrin pay ve paydasını aynı sayıya bölersek kesrin değeri değişmez. Buna Kesirlerin Sadeleştirilmesi diyoruz. ÖRNEK : 4 12 Kesrini 4 ile sadeleştirelim. 4 12 = 4 12 : 4 : 4 = 1 3

Slide 13

KESİRLERİ KARŞILAŞTIRMA Bayağı Kesirleri pay veya paydalarına bakarak; büyük veya küçük olmalarına göre sıralayabiliriz.

Slide 14

Payları eşit olan kesirlerden paydası küçük olan kesir daha büyüktür. 1. PAYLARI EŞİT OLAN KESİRLERİ SIRALAMA : ÖRNEK : Aşağıdaki şekillerde büyük olanı görmeye çalışalım. 1 2 1 4 > Çünkü küçük payda daha az parçaya bölmek demektir.

Slide 15

2. PAYDALARI EŞİT OLAN KESİRLERİ SIRALAMA Paydaları eşit olan kesirlerden payı büyük olan kesir daha büyüktür. ÖRNEK : Aşağıdaki şekillerde büyük olanı görmeye çalışalım. 1 4 3 4 <

Slide 16

Önce kesirlerin paydaları veya payları eşitlenir. Paydalarını eşitlemek daha kolaydır. 2. PAY ve PAYDALARI EŞİT OLMAYAN KESİRLERİ SIRALAMA : ÖRNEK : 2 5 ve kesirlerinden hangisi daha büyüktür? 1 4 2 5 1 4 , (5) (4) 2 x 4 5 x 4 1 x 5 4 x 5 8 20 5 20 >

Slide 17

BİR BÜTÜNÜN İSTENEN KESİR SAYISINI BULMAK Bunun için önce: bütün, paydaya bölünür, sonra pay ile çarpılır. ÖRNEK : 72 sayısının ‘ si kaçtır? 2 3 72 72 : 3 = 24 24 24 24 24 x 2 = 48

Slide 18

KESRİ VERİLEN SAYININ BÜTÜNÜNÜ BULMAK Bunun için önce parça paya bölünür, sonra payda ile çarpılır. ‘ si 40 olan sayının tamamı kaçtır? 2 3 40 : 2 = 20 20 20 20 20 x 3 = ÖRNEK : 60 40

Slide 19

KESİRLERDE TOPLAMA

Slide 20

1- PAYDALARI EŞİT KESİRLERDE Paylar toplanır paya yazılır. Ortak paydalardan biri paydaya yazılır. 3 7 2 7 + ÖRNEK : = 3 + 2 7 = 5 7 3 + 2

Slide 21

A- Paydaları birbirinin katı ise: 2- PAYDALARI EŞİT DEĞİLSE: Küçük olan paydayı çarparak diğer paydaya eşitleriz. 2 3 2 + ÖRNEK : = 2 x 4 3 x 4 = 2 12 12 3+3+3+3 (4) + 8 12 2 12 + = 10 12 12

Slide 22

Tüm derslere ve sınıflara göre sınıflandırılmış eğitsel sunular için TIKLAYINIZ

URL: