ОТМЪЩЕНИЕТО НА ГОРСКОТО ПОТОЧЕ- преразказ- 3 клас

+83

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Отмъщението на горското поточе преразказ 3 клас

Slide 2

пресъздаване на чужд текст със свои думи. Вече знаеш, че преразказът е

Slide 3

Преди да направиш преразказа, прочети текста и прецени: кое е най- важното в текста ( за какво се разказва); кои са героите; каква е случката; кои са моментите от случката; кои думи на автора можеш да замениш със свои; ако в текста има пряка реч, как ще я преразкажеш

Slide 4

Отговори устно на въпросите: Къде се развива действието? Как се чувстват бащата и синът сред природата? Защо момчето се ядосва? Как си отмъщава на поточето? Виновно ли е поточето за отвлечената риза? Какво се случва вечерта в къщи? Какво научило момчето за поточето?

Slide 5

Помисли и сподели: Одобрявате ли поведението на момчето по време на излета сред природата? А в къщи? Защо? Одобрявате ли отмъщението на поточето? Според вас как е трябвало да постъпи момчето? Защо авторката споделя с нас тази история? Знаете ли други истории за лошо отношение към природата? Споделете и вие.

Slide 6

Колко са моментите в развитието на случката? 1 2 3 4 В планината Ядасаното момче Вкъщи Играта Подреди моментите в тяхната последователност и ги озаглави.

Slide 7

Направи устен преразказ, като си помагаш с картините и въпросите. 1. В планината Къде отишъл бащата? Какво видели?

Slide 8

2. Играта - отвлечената риза Какво чувствало момчето, когато се плискало в чистото поточе?

Slide 9

3. Ядосаното момче Защо детето започнало да хвърля пръст? Какво станало с поточето?

Slide 10

4. Вкъщи - сърдитото поточе - извинението Каква била водата в чешмата? Защо? Какво разбрало детето?

Slide 11

Как може да предадем пряката реч? - Виждаш ли? - каза бащата. - Водата на онова чисто поточе тече в нашата чешма. Ти го размъти. Поточето е сърдито - Благодаря, ти поточе, че отново дойде чисто. Прощавай за обидата!- каза момчето. Бащата казал на момчето, че то е размътило водата и ………… Момчето благодарило на поточето, че е дошло отново чисто и …………

Slide 12

Кои думи на автора можем да заменим със свои?

Slide 13

баща и син поточе очи като звезди камъни пръст пръстта потъмнели надолу вкъщи ожаднял

Slide 14

Изисквания към преразказа: точно и последователно предаваме съдържанието на прочетеното или чутото използваме свои думи и изрази близки по значение на употребените от автора не се допускат лични преценки и коментари от страна на преразказващия. преразказваме пряката реч избягваме повторенията отделяме частите на нов ред, като пишем по- навътре. внимаваме за правописни грешки

Slide 15

Успешна работа!

URL: