Operacje na plikach i folderach

+1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

UŻYTKOWANIE KOMPUTERÓW ORGANIZACJA ZASOBÓW INFORMACJI

Slide 2

Sposoby przechowywania danych na dysku twardym na pendrive dyskietce dysku CD/DVD dyskach sieciowych i in. Zapisane w plikach, folderach i podfolderach.

Slide 3

Foldery tworzą strukturę hierarchiczną Zakładanie Nowego folderu i Zmiana nazwy można wybrać z menu kontekstowego lub z menu Plik. Folder (katalog)

Slide 4

Przykład struktury folderów

Slide 5

Plik (ang. file) Struktura danych przechowująca zbiór informacji. Każdy plik posiada własną nazwę, rozszerzenie. Plikom można przypisać różne atrybuty dostępu oraz zapisywania.

Slide 6

Rozszerzenie Pozwala przypisać plik do aplikacji. Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nazwa pliku Rozszerzenie Kropka rozdziela nazwę od rozszerzenia

Slide 7

Typy plików - przykłady

Slide 8

Popularne formaty plików

Slide 9

Program Notatnik Pasek menu Obszar wprowadzania tekstu

Slide 10

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Notatnik służy do tworzenia prostych dokumentów tekstowych. Nie pozwala na formatowanie tekstu. Zapisuje pliki z rozszerzeniem TXT.

Slide 11

Program WordPad Pasek menu Pasek narzędzi Pasek formatowania Linijka Pasek stanu Kursor obszar wprowadzania tekstu

Slide 12

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WordPad to prosty edytor tekstu. Pozwala formatować tekst. Zapisuje pliki z rozszerzeniem RTF.

Slide 13

Lokalizacja pliku Nazwa pliku Wybór formatu pliku rozszerzenie pliku

Slide 14

Nazewnictwo plików Nazwa pliku: może zawierać do 255 znaków, może zawierać litery, cyfry, spacje, znaki specjalne, nie mogą zawierać znaków: \ / * ? : < > ” Przykłady: Harmonogram zajęć w poniedziałek.doc (rozszerzenie dla MS Worda) Prezentacja firmy.ppt (rozszerzenie dla MS PowerPointa)

Slide 15

Przy zmianie nazwy pliku należy pamiętać o pozostawieniu właściwego rozszerzenia.

Slide 16

Wyszukiwanie Okno dialogowe wyszukiwania

Slide 17

Znaki globalne wyszukiwania Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Slide 18

Znak ? Zastępuje jeden dowolny znak w nazwie. Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykłady: ma??.doc – wyszukiwanie plików z rozszerzeniem DOC, których nazwa jest czteroliterowa i rozpoczyna się literami MA. ?????.xls – wyszukiwanie plików z rozszerzeniem XLS, których nazwa składa się z pięciu dowolnych znaków.

Slide 19

Znak * Zastępuje dowolny ciąg znaków w nazwie. Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykłady: ma*.doc – wyszukiwanie plików z rozszerzeniem DOC, których nazwa rozpoczyna się literami MA (nie znamy długości nazwy). *.xls – wyszukiwanie wszystkich plików z rozszerzeniem XLS. ??a*.* - wyszukiwanie wszystkich plików, których nazwa jest co najmniej 3-literowa, a trzecia litera to A.

Slide 20

Wyświetlanie zawartości folderu Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Slide 22

Sortowanie plików

Slide 23

Zaznaczanie plików Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aby zaznaczyć pliki nie sąsiadujące ze sobą: zaznacz pierwszy, a następnie kolejne trzymając wciśnięty klawisz CTRL.

Slide 24

Zaznaczanie plików Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aby zaznaczyć pliki sąsiadujące ze sobą: zaznacz pierwszy, a następnie ostatni trzymając wciśnięty klawisz SHIFT.

Slide 25

Menu Narzędzia

Slide 26

Atrybuty plików Z menu kontekstowego dla pliku, polecenie Właściwości

Slide 27

Kopiowanie / Przenoszenie Krok 1 CTRL+C – kopiuj zaznaczone elementy CTRL+X – wytnij zaznaczone elementy

Slide 28

Kopiowanie / Przenoszenie Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Krok 2 CTRL+V – wklej elementy ze schowka (skopiowane lub wycięte)

Slide 29

Drag and Drop = Przeciągnij i upuść Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Slide 30

Drag and drop Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dysk C Dysk D Plik zostanie skopiowany lub przeniesiony jeśli podczas upuszczania wciśniemy SHIFT Plik zostanie przeniesiony lub skopiowany jeśli podczas upuszczania wciśniemy CTRL

Slide 31

Usuwanie plików i folderów Klawisz DELETE Menu Plik / Usuń Przeciągnięcie elementu na ikonę kosza

Slide 32

Kombinacja SHIFT+DELETE usuwa plik na stałe (z pominięciem kosza)

Slide 33

Przywracanie elementów z kosza Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Summary: Pliki i foldery - pierwsze kroki

Tags: ecdl m2

URL:
More by this User
Most Viewed