Propostas iniciais para o uso das TIC no ensino

+1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ALGÚNS USOS DAS TIC NO ENSINO I. PROPOSTAS INICIAIS EQUIPO TIC do I.E.S. da Pobra do Caramiñal

Slide 2

Algunhas suxestións de tipo xenérico, que poden aplicarse desde calquera Departamento didáctico. Para procurar apoio técnico sempre que o precisemos, temos na rede multitude de sitios, como os wikis: Ferramentas web Edu20 Educaredweb2 En función dos nosos obxectivos, procuramos as ferramentas máis adecuadas, experimentamos aproveitando as guías e elaboramos os materiais ou as indicacións didácticas. [NOTA: os textos en azul son todos ligazóns]

Slide 3

PROPOSTA 1 Presentacións de contidos elaborados polo/a profe ou Departamento Podemos facer visíbeis, como un caderno aberto na nosa páxina ou nun blogue, os documentos que queiramos subir á rede: textos longos, álbums de imaxes, presentacións realizadas en impress ou power-point, etc. Así, tamén fican máis accesíbeis e poden ser compartidos e integrados en diferentes actividades. Para ver algúns exemplos: Caderno de lingua CPI de Cuntis Unha experiencia didáctica en Dives Gallaecia

Slide 4

PROPOSTA 2 Recolleita na rede de actividades realizadas na aula ou de diferentes creacións plásticas, literarias, audiovisuais, etc. Coa intención de facer máis visíbel para toda a sociedade os resultados de propostas de creación, traballos ou diferentes intervencións orais, ademais das propias actividades complementarias e extraescolares. Pode, ademais, implicarse o alumnado no labor de edición, revisión... Máis ferramentas con guía en Edublogki: vídeos, podcast... Exemplos e experiencias: Música Getares Canle segredo Máscaras Videocreación Tempo en boca

Slide 5

PROPOSTA 3 Actividades para que elabore directamente contidos o alumnado. Cunha pequena guía de traballo, este pode realizar sínteses en diapositivas, mapas de conceptos, diagramas, etc. directamente na rede para logo publicar e compartir, apoiar dixitalmente exposicións orais, etc. Uns exemplos de resultados de producións con ferramentas web: As TIC en Plástica Maqueta dunha vivencia (con son) Os xéneros xornalísticos Tipos de nubes As vangardas: Dalí Para ver algún deseño de actividade: As vangardas artísticas Barroco e fútbol (tamén aquí) Mobile Learning

Slide 6

PROPOSTA 4 Traballo con Webquest e Secuencias didácticas. Son procesos de investigación na rede que permiten desenvolver múltiples competencias no alumnado. Podemos adaptar as xa elaboradas ou crear novas. Algúns exemplos: Enerxía positiva Un sistema solar en tu ciudad Le 14 Juillet en France Los retos del siglo XXI Revolución industrial e sostibilidade no mundo contemporáneo London Tour Música de cine As ferramentas e a aprendizaxe en: PHPWebquest (Consellaría) WEBQUEST.es, Recursos TIC Jerez Algunha experiencia didáctica máis concreta: Colexio Jaime Balmes (varias materias) Les Alzines (matemáticas; pdf)

Slide 7

PROPOSTA 5 Traballo en redes sociais educativas. Ou o que é o mesmo: interacción comunicativa nun contorno que potencia a colaboración para desenvolver mellor diferentes traballos. Trátase de ofrecerlle ao alumnado un espazo de intercambio regrado (con caixa de recados, foro, etc.) para encamiñar os usos comunicativos en internet e para facilitarlle a resolución de determinadas tarefas. Pódense consultar, para isto, as páxinas 4 e 5 do proxecto do ENDL do I.E.S. da Pobra (pdf). Para manexar unha rede social educativa: Ning A nosa experiencia: Obradoiro de lingua Máis, aquí

Slide 8

Para consultar orientacións didácticas de valor, podemos acceder aos blogues dos catedráticos e especialistas en TIC: Manuel Area Pere Marquès

Summary: Propostas iniciais para o uso das TIC no ensino

Tags: tic ensino

URL: