ЧАСТИ НА ДУМАТА . ПРЕДСТАВКА

+141

No comments posted yet

Comments

imur57 (7 years ago)

Благодаря за добрите думи! Пожелавам много успехи на теб и твоите ученици!

anili (7 years ago)

Руми, благодаря ти за всички прекрасни уроци, които правиш.В сайта ни има специално място за теб, децата познават твоите презентации и много ги харесват.Още веднъж-благодаря!

Slide 2

Д. Първанова

Slide 3

Разпредели думите. Запиши други сродни думи.

Slide 4

Открий сродните думи. Самолетът лети в небето. Самолетът полетя в небето. Самолетът излетя в облаците. Самолетът лети в небето. Самолетът полетя в небето. Самолетът излетя в облаците. Какви са тези срички? Д. Първанова

Slide 5

Д. Първанова

Slide 6

Представките ни помагат да образуваме сродни думи

Slide 7

пиша пиша пея Образувай сродни думи с помощта на представките

Slide 8

грея чистя скоча Образувай сродни думи с помощта на представките

Slide 9

С какво се шегува поетът? Препишете подчертаните думи. Заменете представки им с други. Кои думи се получиха?

Slide 10

Открийте грешките. Напишете изречения с думите. полива налива разлива

Slide 12

Кои представки не се е сетил да използва героят?

Slide 14

Домашна работа.

URL: