НА ЛОВ- кратък преразказ

+72

No comments posted yet

Comments

Slide 3

Карл Фридрих Йеронимус, Фрайхер фон Мюнхаузен е немски барон, известна историческа личност и литературен герой. Присъединява се към руската армия и служи там до 1750 година, най-вече в боевете с османците. Неговото име става нарицателно и се употребява за хора, които разказват невероятни истории и небивалици. Някои от историите му включват пътуване до Луната, изтегляне на самия себе си като се хване за косата, изстрелването му от топ и други. барон - благородническа титла

Slide 7

Прочети откъса от книгата и помисли каква история разказва Барон Мюнхаузен за себе си.

Slide 8

Какво ли не се е случвало, когато съм на лов. Веднъж когато бях изстрелял всичките си пат- рони, съвсем неочаквано ми се изпречи най красивия елен на света. Погледна ме направо в очите така спокойно, като че ли знаеше, че патрондашът ми е празен. Но аз тозчас заредих пушката и изсипах вътре цяла шепа костилки от череши. Прицелих се право в челото му, между рогата.

Slide 9

Изстрелът го зашемети, той се олюля, но все пак успя да избяга.

Slide 10

Подир две или повече години отидох на лов в същата гора и що да видя- насреща ми се появи напет елен с цяло разклонено черешово дърво между рогата. Дървото бе натегнало от плод.

Slide 11

В живота си не съм ял толкова вкусни череши.

Slide 12

Кое от историята е измислица? Къде се развива действието? Кого среща баронът в гората? Как постъпил ловецът? Къде се прицелил? Какво се случило с елена след две години ?

Slide 13

Всяка история може да се разкаже по два начина- ПОДРОБНО И НАКРАТКО кратък преразказ подробен преразказ

Slide 14

кратък преразказ подробен преразказ преразказваме подробно съдържанието преразказваме само най- главното от съдържанието точно и последователно предаваме съдържанието изпускаме неважни моменти

Slide 15

кратък преразказ подробен преразказ използваме думи и изрази на автора служим си повече със свои думи съкращаваме подробности от текста

Slide 16

И при краткия и при подробния преразказ се ръководим от предварително съставен план

Slide 17

Какво ли не се е случвало, когато съм на лов. Веднъж когато бях изстрелял всичките си пат- рони, съвсем неочаквано ми се изпречи най красивия елен на света. Погледна ме направо в очите така спокойно, като че ли знаеше, че патрондашът ми е празен. Но аз тозчас заредих пушката и изсипах вътре цяла шепа костилки от череши. Прицелих се право в челото му, между рогата. Изстрелът го зашемети, той се олюля, но все пак успя да избяга. Подир една или две години отидох на лов във същата гора и що да видя- насреща ми се появи напет елен с цяло разклонено черешово дърво между рогата. Дървото бе натегнало от плод. В живота си не съм ял толкова вкусни череши. Прочети само подчертаните думи в текста.

Slide 18

По какво се различава този тескт? Веднъж на лов неочаквано ми се изпречи елен. Заредих пушката и изсипах вътре костилки от череши. Изстрелът го зашемети, но все пак успя да избяга. Подир две години насреща ми се появи елен с черешово дърво между рогата. Разкажете прочетеното.

Slide 19

Разкажете устно историята с помощта на илюстрациите . Какво срещнал барон Мюнхаузен в гората? Как постъпил? 2. Какво направил еленът?

Slide 20

3. Как изглеждал еленът след време? 4. Защо е доволен Барон Мюнхаузен?

Slide 21

Разкажете устно историята като си помагате само с първата и третата илюстрация . Напишете кратък преразказ на разказа “На лов”.

Slide 22

изпречи изстрелът насреща елен рогата костилки избягал

Slide 24

Изпускаме неважните моменти Съкращаваме подробности от текста Служим си повече със свои думи и по- малко с характерни думи от текста Преразказваме пряката реч Избягваме повторенията Отделяме частите на нов ред, като пишем по- навътре. Внимаваме за правописни грешки Изисквания към краткия преразказ

URL: