Çokgenler

+13

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ÇOKGENLER

Slide 2

ÇOKGEN NEDİR? Çokgenler en az kaç kenardan oluşur ? 1 mi? Bu şekil bir çokgen mi? HAYIR

Slide 3

Peki 2 mi? Bu şekil bir çokgen mi ? Elbette HAYIR

Slide 4

ÇOK GEN GEN Sözcüğünün kelime anlamı kenarlı demektir

Slide 5

O halda ÇOKGEN çok kenarlı anlamındadır… PEKİ KAÇ KENAR?

Slide 6

TANIM ÇOKGEN :Bir düzlemde birbirinden farklı ve herhangi üçü doğrusal olmayan noktaları ikişer ikişer birleştiren doğru parçalarının oluşturduğu kapalı şekillere çokgen denir.

Slide 7

O halde bir çokgen oluşturmak için doğrusal olmayan birbirinden farklı en az 3 noktaya ihtiyacımız var. En az 3 nokta…

Slide 8

Bu noktaları birleştirelim…

Slide 9

Oluşan Şekil Tanıdık Değil Mi ? Evet bildiniz bir üçgen oluştu. Peki ÜÇGEN bir çokgen midir?

Slide 10

Çokgen doğrusal olmayan en az üç noktanın ikişer ikişer birleşmesiyle oluşan kapalı şekiller olduğu için üçgenlerde bu tanıma uyup bir çokgen belirtirler…

Slide 11

DİĞER ÇOKGENLER?

Slide 12

ÇEVREMİZDEKİ ÇOKGENLER ARI PETEKLERİ Arı peteklerinin hepsi birer altıgendir.

Slide 13

Kanun Bir müzik aletidir.Şekli Beşgen’dir

Slide 14

Çokgenlerin Adlandırılması. Çokgenler kenar sayılarına göre adlandırılırlar. Üç kenarı olduğu için ÜÇGEN

Slide 15

Dört kenarı olduğu için DÖRTGEN Sekiz kenarı olduğu için SEKİZGEN

Slide 16

BİLGİ Bir çokgendeki kenar, köşe ve açı sayıları birbirine eşittir. Altıgen ●Altı kenarı var ●Altı köşesi var ●Altı açısı var

Slide 17

Çokgendeki Bölgeler Bir Çokgende iki bölge vardır. Kapalı kenarların dışındaki DIŞ BÖLGE Kenarlar arasında kalan İÇ BÖLGE

Slide 18

İÇ BÖLGE DIŞ BÖLGE DIŞ BÖLGE İÇ BÖLGE DIŞ BÖLGE DIŞ BÖLGE İÇ BÖLGE DIŞ BÖLGE

Slide 19

BİLGİ Bir Çokgenin kenar uzunlukları ve açıları birbirine eşit ise bu çokgenlere düzgün çokgenler denir.Bazı düzgün çokgenler özel ad ile adlandırılırlar…

Slide 20

Yandaki üçgende kenar uzunlukları ve açıları eşit olduğundan bu üçgen bir düzgün çokgendir. Ve bu düzgün çokgenin özel adı EŞKENAR ÜÇGEN’dir.

Slide 21

Dörtgen.Kenar uzunlukları ve iç açıları eşit olduğundan düzgün bir dörtgendir. Ve bu özel dörtgenin adı KARE dir.

Slide 22

Örnek: Aşağıda bulunan çokgenlerin hangi tür çokgen olduklarını bulunuz? BEŞGEN (düzgün) ALTIGEN DÖRTGEN SEKİZGEN(düzgün) DÖRTGEN

Slide 23

Hazırlayan Mehmet TAVŞANLIOĞLU Atatürk İlköğretim Okulu Kozluk / BATMAN metaa26@hotmail.com

Slide 24

Tüm derslere ve sınıflara göre sınıflandırılmış eğitsel sunular için TIKLAYINIZ

URL: