Vücudumuzu Tanıyalım

+46

No comments posted yet

Comments

Slide 1

DERS: HAYAT BİLGİSİ KONU: VÜCUDUMUZU TANIYALIM

Slide 2

HEDEF VE HEDEF DAVRANIŞLAR HEDEF-1: Vücudumuzu tanıyabilme 2-Başımızda görülen organların adını söyleme/yazma 3-Beynin, kafatasının içinde yer aldığını söyleme/yazma 4-Gövdenin görevini söyleme/yazma 1-Vücudumuzun bölümlerini göstererek adlarını söyleme/yazma HEDEF DAVRANIŞLAR: 5-Kol ve bacakların kısımlarını söyleme/yazma 6-Kol ve bacakların görevlerini söyleme/yazma

Slide 3

HEDEF-2: Duyu organlarımızı tanıyabilme HEDEF DAVRANIŞLAR: 1-Duyu organlarını, kendi vücudu üzerinde göstererek adlarını söyleme/yazma 2-Her bir duyu organımızın sağlıklı yaşama için önemini söyleme/yazma 3-Duyu organlarımızı model/şemalar üzerinde gösterme

Slide 4

HEDEF-3: Duyu organlarımızın görevlerini tanıyabilme HEDEF DAVRANIŞLAR: 1-Gözün, görme organı olduğunu söyleme/yazma 2-Kulağın, işitme organı olduğunu söyleme/yazma 3-Burnun, koklama organı olduğunu söyleme/yazma 4-Dilin, tat alma organı olduğunu söyleme/yazma 5-Derinin, dokunma organı olduğunu söyleme/yazma

Slide 5

HEDEF-4: Belli başlı iç organlarımızı tanıyabilme HEDEF DAVRANIŞLAR: 1-Kalp, akciğerler, karaciğer, mide, bağırsaklar ve böbreklerimizin iç organlarımızın olduğunu söyleme/yazma 2-İç organlarımızı vücut modeli/şema üzerinde gösterme 3-İç organlarımızın temel görevlerini söyleme/yazma

Slide 6

İÇİNDEKİLER: VÜCUDUMUZUN BÖLÜMLERİ: DUYU ORGANLARIMIZ: İÇ ORGANLARIMIZ:

Slide 8

VÜCUDUMUZUN BÖLÜMLERİ: BAŞ GÖVDE KOLLAR VE BACAKLAR

Slide 9

DUYU ORGANLARIMIZ: GÖZ KULAK DİL BURUN DERİ

Slide 10

İÇ ORGANLARIMIZ: AKCİĞERLER KALP MİDE BAĞIRSAKLAR BÖBREKLER KARACİĞER

Slide 11

Vücudumuzun üst bölümündedir. Başımızın en sert yeri kafatasıdır. Kafatasının içinde beyin bulunur. BAŞ

Slide 12

Başımızın ön kısmında yüzümüz yer alır. Yüzümüzde; gözlerimiz, kulaklarımız, burnumuz, ağzımız ve çenemiz bulunur.

Slide 13

GÖVDE Gövde, baş, kollar ve bacakların bağlı olduğu vücudumuzun orta kısmıdır.

Slide 14

GÖREVİ: Gövdemiz, iç organlarımızı korur.

Slide 15

KOLLAR Gövdemizin iki yanında bulunur. Eller, el bileği ve dirsek bölümleridir. Kollarımız, omuzla vücudumuza bağlanır.

Slide 16

GÖREVİ: Kollarımızla kavrar, tutar, kaldırır ve atarız.

Slide 17

BACAKLAR Gövdemizin altında bulunur. Ayak, ayak bileği ve diz bölümleridir.

Slide 18

Bacaklarımızla yürür ve koşarız.

Slide 19

DUYU ORGANLARIMIZ Çevremizi tanımak için varlıkların özellikleri bilmemiz gerekir. Bu özellikler; renk, koku, ses, şekil, tat, sertlik ve yumuşaklıktır.

Slide 20

GÖZ Görme organımızdır. Başımızın ön tarafında bulunur.

Slide 21

Üzerinde kirpiklerimiz, kaşlarımız ve göz kapaklarımız bulunur. Bunlar gözlerimizi korurlar.

Slide 22

KULAK Kulağımız, işitme organımızdır. Çevremizdeki sesleri kulağımızla duyarız.

Slide 23

DİL Tat alma organımızdır. Yiyeceklerin acı, tatlı, tuzlu, ekşi olup olmadıklarını dilimizle anlarız.

Slide 24

BURUN Koku alma organımızdır. Çevremizdeki varlıkların kokularını burnumuzla alırız. Ayrıca; burnumuzla nefes alıp veririz.

Slide 25

DERİ Dokunma duyusu organıdır. Derimizle cisimlerin sertlik, yumuşaklık, sıcaklık gibi özelliklerini anlarız.

Slide 26

DUYU ORGANLARIMIZIN ÖNEMİ

Slide 27

Duyu organlarımızın sağlıklı yaşamamızda önemli bir yeri vardır. Duyu organlarımızı korumalıyız.

Slide 28

Duyamadığımız, göremediğimiz ya da kokuları alamadığımız zamanlarda yaşantımız zorlaşır. Kendimizi kötü hissederiz.

Slide 29

İÇ ORGANLARIMIZ Gövdemizin içindeki organlara iç organlar denir.

Slide 30

AKCİĞERLER Göğüs boşluğunda, kaburga kemiklerimizin altındadır. Biri sağda, diğeri solda olmak üzere 2 tanedir.

Slide 31

Akciğerler solunum organımızdır. Kirlenen kanımız akciğerlerde temizlenir.

Slide 32

KALP Göğüz boşluğunun sol kısmında bulunur. Hiç durmadan çalışır.

Slide 33

Kanımızı pompalayarak kanımızın damarlarda dolaşmasını sağlar. GÖREVİ

Slide 34

MİDE Karın boşluğumuzun sol tarafındadır. Sindirim organımızdır.

Slide 35

Aldığımız besinler, midede parçalanarak bulamaç haline gelir.

Slide 36

BAĞIRSAKLAR

Slide 37

Besinler, mideden ince bağırsağa gelir. Sindirilmiş besinler ince bağırsakta emilip kana karışır.

Slide 38

Besinlerin işe yaramayan kısmı, kalın bağırsaktan dışarı atılır.

Slide 39

BÖBREKLER Karın boşluğumuzun arka kısmında bulunur. Birisi sağda, ötekisi soldadır.

Slide 40

Kanı süzüp içindeki zararlı maddelerin dışarı atılmasını sağlar. GÖREVİ

Slide 41

KARACİĞER Karın boşluğunun sağ tarafındadır. Sindirime yardımcı olan organlarımızdandır.

Slide 42

Ayrıca; Karaciğerle kanımızdaki şeker miktarı düzenlenir. İhtiyacımızdan fazla olan şeker depo edilir.

Slide 43

DEĞERLENDİRME

Slide 44

1) Aşağıdakilerden hangisi iç organlarımızdan biridir? A) kalp B) göz C) deri

Slide 45

2) Aşağıdakilerden hangisi duyu organlarımızdandır? A) Kalp B) Kulak C) Karaciğer

Slide 46

2)Aşağıdakilerden hangisi,başımızdaki organlarımızdan biri değildir? A) beyin B) göz C) mide

Slide 47

Aşağıdaki sorulara yanıt veriniz. 1)Vücudumuzun bölümleri nelerdir? 2)Gövdemizin görevi nedir?

Slide 48

Aşağıdaki noktalı yerlere, uygun sözcükleri yazınız. 1)Vücudumuzun bölümleri baş, ........ , kollar ve bacaklardır. 2)Duyu organlarımız; göz, ........ ,burun, dil ve deridir.

Slide 49

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların önüne “D”, yanlış olanların önüne “Y” yazınız. ( ) 1)Burun, koku alma organımızdır. ( ) 2)Çevremizdeki sesleri gözümüzle duyarız.

Slide 50

Üzgünüm! yanlış cevap

Slide 51

Tebrikler! Doğru cevap

Slide 52

1)Vücudumuzun bölümleri baş, gövde , kollar ve bacaklardır.

Slide 53

2)İç organlarımız; akciğerler, kalp, mide, bağırsaklar, karaciğer ve böbreklerdir.

Slide 54

Gövde

Slide 55

Kulak

Slide 56

Tüm derslere ve sınıflara göre sınıflandırılmış eğitsel sunular için TIKLAYINIZ

URL: