Oran Orantı

+5

No comments posted yet

Comments

Slide 1

MATEMATİK ORAN ORANTI

Slide 2

ORAN Aynı cinsten iki çokluğun karşılaştırılmasına ORAN denir Hasan’ın yaşının Ali’nin yaşına oranı 3/5 tir,denildiğinde: Hasan 6,Ali 10 Hasan 3,Ali 5 Hasan 9,Ali 15 yaşında olabilir Oran her zaman BİRİMSİZDİR DİKKAT Hasan 12,Ali 20

Slide 3

İki oran birbirine eşitse,eşitliğe denir b ile c içler a ile d dışlardır ORANTI ORANTI

Slide 4

ORANTININ ÖZELLİKLERİ

Slide 5

SORU: İfadesini daha değişik nasıl yazabiliriz? CEVAP:

Slide 6

SORU: CEVAP: 5b 5d 5d

Slide 7

SORU: a:b:c=2:3:4 a+b+3c = 34 a.b.c=? CEVAP: a:b:c=d:e:f=k a=2k b=3k c=4k 2k 3k 3(4k) =34 17 k=34 k=2 a = 2.2 = 4 b = 3.2 = 6 c = 4.2 = 8 a.b.c= 192 + +

Slide 8

DOĞRU ORANTI Çokluklardan,biri artarken diğeri de artıyorsa veya biri azalırken diğeri de azalıyorsa bu orantıya DOĞRU ORANTI denir. x ile y doğru orantılı ise veya y x k sabiti fizikteki eğimdir.

Slide 9

SORU: 4.000.000 TL yi 3,7 ve10 yaşlarındaki üç kardeşe doğru orantılı paylaştırsak en büyüğü ne kadar alır ? CEVAP: ORTA BÜYÜK KÜÇÜK c=10k c=10.200000 c=2000000 TL a=3k b=7k c=10k

Slide 10

TERS ORANTI Çokluklardan,biri artarken diğeri azalıyorsa veya biri azalırken diğeri artıyorsa bu orantıya TERS ORANTI denir. x ile y ters orantılı ise veya y x y.x=k

Slide 11

SORU: 26.000 sayısı 2 , 3 ,4 ile ters orantılı bölünürse en küçük sayı kaç olur ? CEVAP: ORTA BÜYÜK KÜÇÜK

Slide 12

ARİTMETİK ORTALAMA a1,a2,a3,...an sayılarının aritmetik ortalaması; n tane sayının aritmetik ortalaması,sayıların toplamının sayı adedine (n) bölümüdür.

Slide 13

SORU: 5 kardeşin yaş ortalaması 16 ‘dır.Büyük kardeş gidince ortalama 14 oluyor.Büyük kardeş kaç yaşındadır ? CEVAP: Büyük kardeşin yaşı=80-56= 24

Slide 14

GEOMETRİK ORTALAMA a1,a2,a3,...an sayılarının geometrik ortalaması; n tane sayının geometrik ortalaması,sayıların çarpımının n. dereceden köküdür.

Slide 15

SORU: 42x+1 ve 2x+3 sayılarının geometrik ortalaması 32 olduğuna göre x kaçtır ? CEVAP: x=1

Slide 16

HARMONİK ORTALAMA a ve b sayılarının harmonik ortalaması; n tane sayının harmonik ortalaması;

Slide 17

SORU: ? CEVAP:

Slide 18

ORANTI KURARAK PROBLEM ÇÖZME Bir problem orantı kurarak çözülmek isteniyorsa; doğru veya ters orantı olduğu belirlenir. Doğru orantı varsa; Ters orantı varsa; a b c x a.x=b.c a b c x a.b=c.x D.O T.O

Slide 19

SORU: CEVAP: 6 işçi 18 günde 9 işçi x gün 9.x = 6.18 T.O x = 12

Slide 20

? Bir işçi 4 kamyon yükü 6 saatte boşaltırsa, 3 kamyon yükü kaç saatte boşaltır SORU: CEVAP: 4 kamyon 6 saatte 3 kamyon x saatte 4.x = 3.6 D.O x = 18/4= 9/2

Slide 21

Eğer üçlü bir orantı söz konusu ise bilinmeyen bulu-nan sütun diğer sütunların her biri ile ikili orantı gibi düşünülerek işlem sırası tayin edilir. DİKKAT BİLEŞİK ORANTI Belirlenen işlem sırasına göre problem çözülür.

Slide 22

SORU: CEVAP: ? 15 işçi 12 günde 36 parça iş yapıyor. Bunlara aynı nitelikte kaç işçi yardım ederse 10 günde 50 parça iş yapar 36 işi 12 günde 50 işi 10 günde 36.10.x =50.12.15 x = 25 15 işçi yapar x işçi yapar D.O T.O

Slide 23

Tüm derslere ve sınıflara göre sınıflandırılmış eğitsel sunular için TIKLAYINIZ

URL: