CALENDAR 2011 -Tan Mao lunar calendar - Tibet landscape

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Lunar Calendar 2011 Calendar 2011 LỊCH 2011 TÂN MÃO - PHONG CẢNH TÂY TẠNG TIBET landscape Click http://my.opera.com/bachkien http://chieuquetoi.blogspot.com http://my.opera.com/vinhbinhpro

Slide 2

Click

Slide 3

TIBET- The road of Mt EVEREST-Sunset in the Gara valley

Slide 4

TIBET - Potala temple

Slide 5

TIBET- Sakya to Xegar-Xegar Monastery

Slide 6

TIBET- Barley Fields at the end of the harvest season.

Slide 7

TIBET - Tingri to Nyalam

Slide 8

TIBET-Agricultural Fields and Village Tibet

Slide 9

Tibet - Yumbulagang monastery, Yarlung valley

Slide 10

TIBET- Kailash Mt - Hymalaya

Slide 11

, TIBET - Lhasa to Gyantse

Slide 12

TIBET-Lhasa to Gyantse - Gonggar- Even a barren landscape can be suitable for farming.

Slide 13

TIBET - Green and yellow landscape outside of Gyantse

Slide 14

Tibet - Lhamo Latso ( Oracle lake )- Ho Tien Tri

Slide 15

Hình ảnh : INTERNET www.picasaweb.google.com và các website khác Cám ơn các tác giả có tác phẩm góp vào tập pps này.Các tác phẩm của Quí vị giúp cho đời thêm đẹp. Biên tập pps: vinhbinhpro,bachkien,chieuquetoi Calendar 2011 LỊCH 2011 TÂN MÃO - PHONG CẢNH TÂY TẠNG TIBET landscape http://my.opera.com/bachkien http://chieuquetoi.blogspot.com http://my.opera.com/vinhbinhpro

Summary: http://chieuquetoi.blogspot.com

Tags: vinhbinhpro bachkien chieuquetoi nang chieu calendar2011 lunar calendar tan mao

URL: