Word Dosya Menüsü

+21

No comments posted yet

Comments

Slide 1

DOSYA MENÜSÜ

Slide 2

DOSYA MENÜSÜ Yeni belge açma, kaydetme, yazdırma ve benzeri işlemlerin yapıldığı menüdür.

Slide 3

DOSYA MENÜSÜNDEKİ KOMUTLAR Yeni ( Ctrl + N): Word programında yeni bir belge veya şablon oluşturmak için kullanılır. Kullanıcıların işlerini kolaylaştırmak için hazır belge şablonları içerir.

Slide 4

DOSYA MENÜSÜNDEKİ KOMUTLAR Aç (Ctrl + O): Word programında daha önce kaydedilmiş bir belgeyi yeniden ekrana getirme işlemine belge açma denir.Belge açmak için Dosya menüsünden Aç komutu tıklanır.

Slide 5

AÇ İLETİŞİM PENCERESİ Aç penceresinin sağ üst bölümünde bulunan pencere görünüm düğmeleri ve kullanım amaçları şunlardır :

Slide 6

AÇ İLETİŞİM PENCERESİ Geri: Önceden kullanılmış olan sürücü ve klasörlere yeniden ulaşmak için kullanılır. Bir Düzey Yukarı: Pencerede klasörler bir ağaç yapısında görülür.Bir düzey yukarı komutu, bir önceki klasör seviyesine ulaşmak için kullanılır. Web’ de Ara: Arama işleminin internet ortamında yapılması için kullanılır. Sil: Seçili klasör yada dosyayı silmek için kullanılır.

Slide 7

AÇ İLETİŞİM PENCERESİ Yeni Klasör Oluştur: Seçili sürücü yada klasörün altında yeni bir klasör oluşturmak için kullanılır. Görünümler: Penceredeki sürücü,klasör ve dosyaların görünümlerini düzenlemek için kullanılır. Araçlar: Bu düğme tıklatıldığında ekrana yeni bir komut listesi gelir.

Slide 8

DOSYA MENÜSÜNDEKİ KOMUTLAR Kapat: Word programında aktif olan belgenin kapatılması için kullanılır. Kaydet ( Ctrl + S): Word programında hazırlanmış bir belgenin kayıt edilmesini sağlar.

Slide 9

DOSYA MENÜSÜNDEKİ KOMUTLAR Farklı Kaydet: Yeni oluşturulan bir belge belirlenecek bir adla kaydedileceğinde yada kayıtlı bir belge farklı bir adla yeniden kaydedileceğinde kullanılır.

Slide 10

FARKLI KAYDET Araçlar düğmesine tıklanıldığında ekrana yeni bir komut listesi açılır: Kaydetme seçenekleri: Kullanıcının her zaman yedekleme, hızlı kayıt etme,art alanda kayıt etme gibi kayıt etme seçimlerini yapabileceği ve otomatik yedekleme sıklığıyla ilgili süreyi belirleyebileceği pencerenin açılması için kullanılır.

Slide 11

FARKLI KAYDET Güvenlik seçenekleri: Kullanıcının kayıt ettiği belgeye, her isteyenin ulaşmasını engellemek için kullanılır. Web seçenekleri: Web sayfası görünümündeki belgeler için sayfanın özelliklerini düzenlemeyi sağlar. Resimleri sıkıştır: Belgede kullanılan resimlerin çözünürlüğünü değiştirmek ve resimleri sıkıştırmak için kullanılır.

Slide 12

DOSYA MENÜSÜNDEKİ KOMUTLAR Web sayfası olarak kaydet: Aktif olan belgenin internet ortamında yayınlanacak bir web sayfası olarak kayıt edilmesi için kullanılır. Sürümler: Bu komut kullanıcıya, belgeyle ilgili açıklamalar yapmasını sağlar.Bilgisayarda kayıtlı belgede küçük değişiklikler yapıldığında , bu yeni halinde saklanması ancak eski halinin de korunması istenilebilir.Birbirine çok benzeyen dosyalara yeni isim vererek kayıt etmek yerine bu yol kullanılabilir.

Slide 13

DOSYA MENÜSÜNDEKİ KOMUTLAR Sayfa Yapısı: Word programı sayfa yapısının, kullanıcının özel istek ve ihtiyaçlarına göre ayarlanmasına imkan verir. Yeni Belgenin Yapısını Ayarlama Kullanıcının yapabileceği düzenlemeler : Sayfanın kenar boşluklarını ayarlamak. Üst ve alt bilgi alanlarını belirlemek. Sayfa boyutunu seçmek yada düzenlemek. Sayfanın dikey, yatay kullanımını seçmek. Yazıcının kağıt kaynağını belirlemek Satır numaralarını düzenlemek.

Slide 14

SAYFA YAPISI Kenar Boşlukları Sekmesi Sayfanın üst, alt, sol ve sağ kenar boşlukları ayarlanabilir. Cilt payı boşluğu ile cilt payının yeri (sol yada sağ) ayarlanabilir. Üst - alt bilginin kenardan uzaklığı ayarlanabilir. Çalışılan belgenin kağıt yönünün ayarları yapılabilir.

Slide 15

SAYFA YAPISI Kağıt Belgenin basımında kullanılacak kağıdın ölçüleri değiştirilebilir. Yükseklik ve genişlik adlı sayaç kutusundan gerekli ayarlar yapılabilir.

Slide 16

SAYFA YAPISI Düzen Bu iletişim kutusunda satır numarası düğmesine tıklandığında açılan yeni iletişim kutusundan satırlara numara verilebilir ve numaralandırmanın yapılışıyla ilgili ayarlar yapılabilir.

Slide 17

DOSYA MENÜSÜNDEKİ KOMUTLAR Yazdır: Word programında hazırlanan belgenin yazıcıdan çıktısını almak için kullanılır.

Slide 18

YAZDIR Yazdır iletişim kutusunda bulunan seçeneklerle şu işlemler yapılabilir: Ad adlı açılır pencereden bilgisayara tanımlı yazıcılardan biri seçilebilir. Sayfa aralığı kısmından Tümü seçilirse belgenin tümü yazıcıya gönderilebilir. Sayfa aralığı kısmından Geçerli Sayfa seçilirse imlecin bulunduğu sayfa yazıcıya gönderilir.

Slide 19

YAZDIR Sayfa aralığı kısmından Sayfa adlı radyo düğmesi işaretlenip metin satırına bir sayı yazılırsa belgenin yalnızca o sayfası yazıcıya gönderilir. Sayfa aralığı kısmından Seçim adlı radyo düğmesi işaretlenirse metnin seçili kısmı yazıcıya gönderilir. Özellikler düğmesine tıklanıldığında, tanımlı yazıcıya ait özellikleri ayarlamayı sağlayan iletişim kutusu açılır.

Slide 20

Tüm derslere ve sınıflara göre sınıflandırılmış eğitsel sunular için TIKLAYINIZ

Summary: Word Dosya Menüsü

Tags: word dosya menüsü

URL: