АЗ И ЧИСЛАТА-№3- 3 клас

+31

No comments posted yet

Comments

Slide 1

" Аз и числата" №3

Slide 2

Да се подготвим за състезание по математика 3 КЛАС

Slide 3

От най-голямото трицифрено число, с цифра на десетиците 7, извади сбора на числата 267 и 199 979-(267+199) = = 979- 446= = 513 1

Slide 4

Намислих едно число. Намалих го с произведението на 8 и 6 и получих 788. Кое число съм намислил? - 8.6 = 788 - 48 = 788 = 788+ 48 = 836 Проверка: 836-(8.6) = = 836 – 48= = 788 2

Slide 5

Запиши всички нечетни числа между 95 и 105 и пресметни сбора им. 3 93 95 + 97 99 101 103 588

Slide 6

Семейство платило за климатик сумата от 576 лв., а останалата сума ще изплаща на равни вноски за 8 месеца. По колко лева на месец ще плаща семейството, ако цената на климатика е 1000 лв. І начин 1000 – 576 = 424 лв. останалата сума 424 : 8 = 53 лв. на месец ІІ начин ( 1000 - 576 ) : 8 = = 424 : 8 = = 53 лв. на месец 4

Slide 7

Хотел разполага с 235 легла. За “зелено училище” за четвъртокласниците резервирали 107 легла, които са с 56 повече от леглата, резервирани за учениците от 3 клас. Колко свободни легла останали в хотела? І начин 107 – 56 = 51 легла за 3 кл 107 + 51 = 158 заети легла от 3 и 4 кл. 235 – 158 = 77 свободни легла ІІ начин 235- ( 107+ (107-56) )= = 235-( 107 + 51) = = 235 – 158 = 77 свободни легла 5

Slide 8

Костенурката живее 3 пъти повече от слона. Слонът живее 3 пъти повече от коня. Колко години живее костенурката, ако конят живее 40 години? І начин 40 . 3 = 120 г. живее слонът 120 . 3 = 360 г. живее костенурката ІІ начин ( 40 . 3 ) . 3= = 120 . 3 = 360 г. живее костенурката 6

Slide 9

Един баща е 3 пъти по- възрастен от сина си. Сборът на годините на бащата и сина е 52. Бащата е на: 7 52 г. синът бащата 52 : 4 = 13 г. е синът 13 . 3 = 39 г. е бащата

Slide 10

Три еднакви кожени палта струват 384 лв. Колко лева ще струват 7 кожени палта от същия вид? 8 І начин 384 : 3 = 128 лв. 1 палто 128 . 7 = 896 лв. 7 палта ІІ начин (384 : 3) . 7 = =128 . 7 = 897 лв. 7 палта

Slide 11

Намери обиколката на правоъгълник, ако дължината на една от страните е 103 см, а разликата между двете му съседни страни е 22 см. 9 125 см 103+ 22 = 125 см е другата страна 103 . 2 + 125 . 2 = 206 + 250 = 456 см е обиколката

Slide 12

Запиши всички трицифрени числа, сборът от стотиците и единиците на които е 8, а десетиците са 0. 10 602 701 206 503 107 305 800

Slide 13

Ученици засадили 975 дръвчета липи, борчета и кестени. Борчетата са 224 и са със 107 по- малко от липите. Колко кестени са засадили учениците? 11 І начин 224 + 107 = 331 липи 224 + 331 = 555 липи и борчета 975 – 555 = 420 кестени ІІ начин 975 – (224 + (224 + 107) ) = = 975 – (224 + 331 ) = = 975 – 555 = 420 кестени

Slide 14

Кое е най-малкото двуцифрено число, за което сборът на цифрите му е по- малък от произведението му. 12 1 + 1 = 2 1 . 2 = 2 1 + 0 = 1 1 . 0 = 0 2 + 2 = 4 2 . 2 = 4 4 + 4 = 8 4 . 4 = 16

Slide 15

Успех, математици!

URL: