Nhung Hinh Anh cua Phat Va Bo Tat

+13

No comments posted yet

Comments

Slide 1

HÌNH ANH CÁC VI PHAT VÀ BO TÁT Những ảnh và hình di động trong PPS này đều được trích từ Tạng Thư Phật Học Xin chân thành cảm ơn các sư ,ni… đã tạo điều kiện để chúng con thực hiện PPS này * Xin tri ân công đức của thầy Thích Minh Phú, đã thiết kế những ảnh di động này. Chân thành cám ơn thầy. Dragon23864

Slide 2

PHAT ADIĐA

Slide 4

PHAT DUOC SU

Slide 5

PHẬT THÍCH CA

Slide 6

QUAN ÂM BỒ TÁT

Slide 8

PHO HIEN BO TAT

Slide 10

VAN THU BO TAT

Slide 12

TÂY PHƯƠNG TAM THANH

Slide 13

DI LẠC BO TAT

Slide 15

01. Phật: Chân từ, bình đẳng 02. Bồ Tát: Tu tròn lục độ (bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ) 03. Duyên Giác: Rỏ thấu duyên sanh 04. Thanh Văn: Biết đời đau khổ, tâm cầu niết bàn 05. Trời: Khéo tu thập thiện, tạo phước ,cúng dường 06. Người: Giữ bền ngũ giới 07. A Tu La: Ngã mạn, tự cao 08.  Súc Sinh: Ngu si, tà kiến 09. Ngạ Quỷ: Tâm tham lam, bỏn xẻn, ích kỷ, ghét ganh 10. Địa Ngục: Tâm sân hận, tà dâm, không tin nhân quả

Slide 16

Gia đình Cậu Tư và Gia đình Phong Hạnh Đỗ thực hiện va cúng dường PPS này Cảm ơn Quý vị đã xem power point show này Hình ảnh do Tang Thu Phat Hoc cung cap . Tua bai hat : Tình Pháp Duyên Tăng Trinh bay do ca si : Chí Tâm Dragon23864

URL:
More by this User
Most Viewed