Andoriña do mar

-1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Andoriña do mar

Slide 2

Onde vive Vive no litoral e zonas húmidas.

Slide 3

Descrición Chegan a medir 34-37 cm. A cor da súa plumaxe cambia en función da estación.

Slide 4

Que come Come peixes, crustáceos, moluscos e insectos.

Slide 5

Reprodución Poñen no chan 2-3 ovos nos meses de maio a xuño. Chocan durante 3 semanas.

Slide 6

Ameazas Alteración dos lugares de cría.

Slide 7

Xiana, Ismael e Marcial. 3º curso. C.E.I.P Quintela. Curso 2.010- 2.011

Summary: A andoriña do mar, unha especie protexida en Galicia, presentación feita por alumnos de 3º de Primaria

Tags: animais galicia

URL: