Опазване на природата

+57

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Урок № 15 Опазване на природата Я.Алексиева

Slide 2

Природа е всичко, което ни заобикаля и не е създадено от човека. жива природа растения животни човек нежива природа вода въздух планини планети звезди и др. Хората не могат да живеят извън природата, затова трябва да я опазват и да се грижат за нея.

Slide 3

Не трябва да замърсяваме горите, водите и поляните. Отпадъците трябва да изхвърляме в контейнерите. Поставете + за правилно и – за неправилно поведение. Не палете огън в гората, за да не предизвикате пожар. Гората е безценно богатство. Не е живял напразно този, който е посадил поне едно дърво. Не късайте горските цветя. В ръцете ви те се увяхнат за минути, а полянката ще красят с дни. Радвайте се на горските обитатели, но не ги плашете. Приятелят на гората не унищожава птиците и техните гнезда. + + + - - -

Slide 4

Знаци за защита на природата Това е емблемата на българските природозащитници и означава защитени природни обекти. Изобразена е птицата брадат лешояд.Тя е изключително рядка. Лети най-високо и обитава най-високите планински върхове на България. Знакът означава: “Не пали огън в гората!” Колко кибритени клечки могат да се направят от едно дърво? А колко кибритени клечки са необходими, за да се подпалят хиляди дървета?

Slide 5

гора сечище Горите са “белите дробове” на планетата. Без тях се променят въздуха, почвата, изчезва водата. Те са дом на много животни. От тях получаваме дървесина, плодове и билки. Горите не бива да се изсичат безразборно. В тях може да се провежда санитарна сеч – изсичат се стари, увредени дървета или се разреждат горите. Важно е залесяването – това означава засаждане на млади дървета. залесяване

Slide 6

Лесовъд Опазва горите от пожари, болести,вредители и нарушители. Определя кои дървета да се секат. Залесява – засажда млади дървета. Дивечовъд Грижи се за дивеча – сърни, диви прасета, фазани и др. като поставя хранилки, създава дивечови ниви, водопои и солища. Следи за опазването на дивеча от селскостопански машини и химични препарати, както и от бракониери. Грижи за горите

Slide 7

Свържете последователно изписаните цифри. Напишете името на дървото.

Slide 8

Нашият личен принос за опазване на птиците Да не безпокоим птиците в гнездата, особено когато в тях има малки. Да изработваме и поставяме хранилки за птиците през зимата. Да изработваме и поставяме гнездилки за различни видове птици. Да помагаме на ранени птици или птици в беда. Да учим другите да пазят и обичат птиците. Да не разрушаваме гнездата, дори когато птиците са ги напуснали. Да не взимаме яйца и малки от гнездата им. Да използваме ненараняващи средства за прогонване на нежелани птици (плашила, дрънкащи предмети и други). Да не нараняваме птиците с прашки, камъни или други средства.

Slide 9

Домашна работа: От приложението на стр.34 изрежете знака за защита на природата, защитено дърво, кошче за боклук и знака “Не пали огън!”. Залепете ги. Какво е времето днес? 17.01.2011 г.

Slide 10

На стр.64 нарисувайте или залепете картина на тема “Опазване на природата”.

URL: