Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση των Αθηναίων τον 5ο αι. π. Χ.

+47

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση των Αθηναίων τον 5ο αι. π. Χ.

Slide 2

Τα σπίτια στην Αρχαία Αθήνα ήταν απλά και χαμηλά με λίγα έπιπλα.

Slide 3

Οι αρχαίοι Αθηναίοι ήταν χαρούμενοι και περνούσαν καλά .Γυμνάζονταν και…

Slide 4

…πήγαιναν στην Αγορά (ανοιχτός χώρος στην ακρόπολη) όπου συζητούσαν διάφορα καθημερινά θέματα.

Slide 5

Έτρωγαν λαχανικά, ελιές, ψάρια. Κρέας έτρωγαν στις γιορτές, όπου έπιναν και κρασί νερωμένο. Κύπελλο που έπιναν το κρασί.

Slide 6

Οι γυναίκες στην Αθήνα του 5ου αιώνα ασχολούνταν με τις δουλειές στο σπίτι , αλλά και με την εμφάνισή τους.

Slide 7

Παιχνίδια των παιδιών στην Αρχαία Ελλάδα Πήλινο αλογάκι Εφεδρισμός Σβούρα Τροχός Τυφλόμυγα Διελκυστίνδα

Slide 8

Σφαίρα Κούνια Ζάρια

Slide 9

Ο παιδαγωγός συνόδευε τα παιδιά –μόνο τα αγόρια από 7 χρόνων-στο σχολείο, δηλαδή στο γραμματιστή, το δάσκαλο της γραφής, ανάγνωσης και αριθμητικής.

Slide 10

Ο κιθαριστής τους δίδασκε κιθάρα και λύρα.

Slide 11

Οι νέοι μεγαλώνοντας διδάσκονταν όχι σε σχολείο, αλλά από τις διάφορες συζητήσεις με μορφωμένους ανθρώπους στην Αγορά .Έπειτα υπηρετούσαν στο στρατό για 2 χρόνια.

Slide 12

Τέλος vandhmotiko.blogspot.com

Tags: αρχαία αθήνα περικλής ιστορία δ ταξη εκπαίδευση

URL: