Pėdelės (2006)

+6

No comments posted yet

Comments

Jurate (7 years ago)

Gera priemonė. Gaila, kad negalima atsisiųsti.

Slide 1

Kas čia praėjo? 4-6 klasių mokinių integruotas gamtos – informacinių technologijų projektas Vadovės: Z. Venckienė, N. Urbonavičienė 2006 Jonavos „Neries“ pagrindinė mokykla

Slide 2

Ar esate buvę žiemą, kai daug sniego? Matėte žvėrelių pėdas? Ar atpažinote , kas ten praėjo? Tikriausiai ne iš karto . Išmokti atskirti kai kurių žvėrių pėdas jums padės šis darbelis.

Slide 3

Turinys 1. Kiškis 2. Voverė 3. Šeškas 4. Lapė 5. Šernas 6. Vilkas 7. Briedis 8. Stirna Pasitikrink Literatūra

Slide 4

Kiškis Priekinės kojos pėdsakas – 6x3,5 cm, užpakalinės – 15x11 cm. Priekines kojas stato vieną prie kitos, jų pėdsakai būna beveik vienoje linijoje. Užpakalines kojas išmeta toli į priekį ir kiek plačiau.

Slide 5

Voverė Priekinės letenėlės pėdsakas - 4x2cm, užpakalinės - 5x3 cm. Šuoliuodamas priekines kojas stato glaustai viena prie kitos, o užpakalinės (pėdsakai didesni, ilgesniais pirštais) užmeta pirma jų. Priekinės letenėlės turi po 4, užpakalinės po 5 pirštus, pėdsakuose gerai matomi nagai.

Slide 6

Šeškas Piešinėlyje pavaizduoti priekinių letenėlių pėdsakai, kurie būna 3,5x2,5cm. Užpakalinių letenėlių pėdsakai beveik apvalūs, apie 4cm skersmens. Tipiškas pėdsakas – porinės pėdos, tačiau gali būti ir tripėdis pėdsakas.

Slide 7

Lapė Pėda - 4x6 cm (su nagais iki 7 cm ilgio). Pėdsakas - lygi pėdų grandinė. Per gilų sniegą šuoliuoja, tada lieka visų keturių kojų pėdsakai.

Slide 8

Šernas Vienmečio priekinės kojos pėdsako ilgis 4 cm, trimečio-6cm, seno patino-7cm.Užpakalinių kojų pėdsakai truputėlį trumpesni. Pėdsakams budinga, kad paprastai matyti ir visų kanopu pirštų žymės.

Slide 9

Vilkas Priekinės letenos pėdsakas 11x 9 cm. (su nagais iki 13 cm), užpakalinės – 7x8 cm. Šis žvėris paprastai bėga ristele, tada užpakalinė koja pataiko į priekinės pėdsakus, o pėdsakai išsidėsto viena linija.

Slide 10

Briedis Jauniklio kojos pėdsakas-12x9cm, patelės- 14x10cm, senio patino-18x13. Eidamas žingsniu arba šoliuodamas, užpakalines kojas stato į priekinių pėdsakus.Bėgant greita ristele - užpakalinių kojų pėdsakai „ aplenkia“ priekinių paliktus pėdsakus.

Slide 11

Stirna Patelių priekinių ir užpakalinių kojų pėdsakai vienodi – 4,2x2,8 cm. Patinų priekinių kojų pėdsakai 4,8x3,2 cm, o užpakalinių – 5x3 cm.

Slide 12

Pilkas kailiukas nuo priešų slepia, ilgos ausys priešus girdi, akys priešus mato. Aštrūs dantukai žievę graužia, o greitos kojos nuo bėdų gelbsti. Sudulko ir nurūko. Tik pėdos liko. Kas jis?

Slide 13

Atsibudo šeimininkas nuo triukšmo vištidėje. Atidarė jos duris,o ten – kelios negyvos vištos, kitos persigandusios kudakuoja. Ir plešiko nėra. Smuko pro sienos plyšį ir trumpom kojom nustraksėjo po žagarų krūva-reikia savo kailį gelbėti. Kas jis?

Slide 14

Nusibodo rudakailei pelytėmis maitintis. Išsimiegojusi oloje, ji patraukė į kaimą, vištidėn. Ne taip lengva iki jos prasmukti, bet ji gudri. Jei ne gudrumas, seniai būtų kailį padžiovusi.

Slide 15

Ant žemės jo pėdas ne visada rasi, nes šis mažas žvėriukas dažnai straksi šakomis. Gera jam medžiuose - suranda kankorėžių, riešutų, grybų, kuriuos pasidžiovė rudenį. Ant žemės, prakapštęs sniegą, aptinka gilių. Tupi ir graužia - pūstauodegis, judrus lyg vijurkas. Kas jis?

Slide 16

Nėra už ją grakštesnio ir greitesnio žvėrelio – kas jai vilkas, kas jai šunys. Trept kanopėlėm, strykt pastrykt per kupstus kelmus. Paskabo žolytės, pakramto lapelių. Paskui atsigula greta raguoto patino ir nurimsta. Kas?

Slide 17

Štai iš medžioklės grįžta – pilkas žvėris, visos girios siaubas. Perdien bandė nutverti kiškelį ar stirnaitę, bet nepavyko. Todėl sustaugia ir šarkų piktai baramas slepiasi. Kas?

Slide 18

Atėjo per lauką deglas žvėris, sustojęs nosim išarė bulvieną, susirinko likusias bulves, šakneles sutriauškė. O paryčiu nugūrino į tankmę, guolin. Liko tik kanopų žymės . Kas jis?

Slide 19

O ho ho! Gal už arklį didesnis, o ragai ragai! Ir sunkus,nes smailios kanopos lenda giliai į sniegą ar pelkės dumblą. Jis nukanda pušelės viršūnę, apgraužia žievę ir užingsniuoja. Švyst pašvyst jo baltos kojos. Kas jis?

Slide 20

LITERATŪRA Birutė Grabauskienė, Vilius Jurkūnas, Selemonas Paltanavičius (1996). Kas čia praėjo. Vilnius.

Slide 21

Pabaiga

URL:
More by this User
Most Viewed