ДВИЖЕНИЕ НА ЖИВОТНИТЕ-3 КЛАС

+155

No comments posted yet

Comments

shash (3 years ago)

Здравейте, дали може да дадете линк да изтегля презентацията? Благодаря Ви!

Slide 1

Движение на животните 3 клас Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Slide 2

Драги, Иво! Днес учителката донесе в клас кутия с дъждовни червеи. Поста-вихме един по- едър червей въхру лист хартия и наблюдавахме как се движи. Чуваше се лек шум, сякаш, някой дращи по хартията.

Slide 3

Учителката ни обясни, че по долната част по тялото на червея има малки четинки. Те му пома-гат да се движи. Учителката ни ги показа. Нави червея на пръста си с коремчето навън. Накара ме да го докосна с пръст. Когато движех пръста от задна-та към

Slide 4

предната част на тялото усетих, че нещо ме боцка. Знаеш ли защо се нарича дъж-довен червей? Защото излиза на повърхноста на почвата след дъжд, за да може да диша, тъй като водата запълва ходовете му в почвата.

Slide 5

Сърдечни поздрави - Лена

Slide 6

м и д а в о д н и г ъ б и ж а а б б е з г р ъ б н а ч н и н а с е к о м и ж и в о т н и р а с т е н и я 4 1 2 5 6 7 3 8 1. Мекотело, чието тяло е покрито с черупка. 2. Животни, които живеят във вода. 3. Прикрепени организми, които се хранят несамостойно. 4. Земноводно животно. 5. Животни, които нямат гръбначен стълб. 6. Група животни с начленено тяло, с 6 крака и две двойки клила. . 7. Организми, които се движат и се хранят несамостойно. 8. Прикрепени организми, които се хранят самостойно. ДВИЖЕНИЕ- преместване на тялото в пространството Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Slide 7

Движението е жизнен процес, характерен за животните и човека,. Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Slide 8

Повечето от животните, които живеят на сушата , се движат чрез ходене и бягане Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Slide 9

за да се спасяват от неприятели Животните се движат непрекъснато за да си намират храна да стоят гнезда или леговища Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Slide 10

Плуват животните, които живеят във водна среда постоянно или временно. Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Slide 11

Рибите и тюлените се движат с помощта на перки или плавници. Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Slide 12

Пълзят червеите и охлювите. Змиите и гущерите се движат като извиват или влачат тялото си. Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Slide 13

Кълвачите, катериците, маймуните се катерят. Имат здрави нокти на крайниците. Те им помагат да се закрепват здраво за повърхностт а и да се защитават от неприятели. Катеричката бяга стремително по клоните на дърветата. С острите си нокти се хваща здраво за клоните. Задните крака и позволяват да скача от дърво на дърво, а опашката и служи за равновесие. Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Slide 14

Други сухоземни животни се движат с подскоци. При много от подскачащите животни задните крйници са по- дълги от предните. Те им помагат да изтласкват тялото напред на различни разтояния. Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Slide 15

Има животни, които живеят под земята. Те се движат, като ровят и правят ходове в нея. Крайниците им са като лопатки и завършват с остри нокти. Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Slide 16

Почти всички птици и насекоми се движат с летене — летят във въздуха. Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Slide 17

Освен, че летят във въздуха, те се движат по сушата, като ходят или скачат. Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Slide 18

Някои птици могат да летят във въздуха, да плуват във водата и да ходят посушата. Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Slide 19

Помисли и отговори! 1. Има ли връзка между храненето и движението на организмите? 2. Има ли връзка между средата на живот и начина на движение? 3. С какви органи животните се движат във водна среда? 4. С какви органи животните се движат на сушата? Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Slide 20

Групирай и запиши животните в зависимост от начина им на движение. ходещи и бягащи- летящи- плуващи- пълзящи- скачащи- ровещи- катерещи се- охлюв, рак, медуза, чайка, щъркел, кокошка, орел, сърна, мечка, патица, човек, змия, гущер, мишка, риба, скакалец, къртица, жаба, кълвач, маймуна кокошка, сърна, мечка, човек,мишка чайка, щъркел, орел медуза, патица, риба, рак охлюв, змия, гущер скакалец, жаба къртица кълвач, маймуна Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Slide 21

Художникът е затруднен. Не знае кои крака на кое животно са . Помогнете му. Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

URL: