Kiškių gegužinė (2008)

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

KIŠKIŲ GEGUŽINĖ Jonavos “Neries” pagrindinė mokykla Kazys Binkis

Slide 2

Oi, kokia linksmybė kilo! Suaidėjo visas šilas... Senajam pušyne – Kiškių gegužinė.

Slide 3

Vienas groja, kitas šoka: Šoka stirna su kiškioku,

Slide 4

Šoka šernas su meška,

Slide 5

Ir ežiukas vargdieniukas Irgi bando šokt kažką.

Slide 6

Zylė cypia, šarka gieda, Šoka strazdas su pelėda, O strazdienė nusisukus Leipsta iš pavydo...

Slide 7

Tik žvirbliukas vargdieniukas Siurbia vienas midų.

Slide 8

Šoka paukščiai, šoka žvėrys,

Slide 9

Šoka ir kiškeliai, Tik žvirbliukas pasigėręs Šokti nebegali.

Slide 10

Pabaiga Darbą atliko: 5-7 klasių mokiniai. Vadovai: spec.pedagogė - logopedė V. Tatarūnienė, IT mokytoja N. Urbonavičienė.

URL:
More by this User
Most Viewed