Прилагателно име

+51

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Прилагателно име 2 клас Булвест

Slide 2

Упр.1 Прочетете началото на народната приказка. Живял някога в планината един могъщ тигър. Той ходел всеки ден на лов и планинските животни се страхували от него. Коя дума показва какъв е бил тигърът? А от коя дума се разбира кои животни се страхували от него? Прилагателното име е дума, която означава признак на предмет. (Признаци са : цвят, големина, форма, качество и други.)

Slide 3

Упр.2 Открийте съществителните имена.Кои прилагателни ги поясняват? Зелена паница – червена гозбица. Що е то? (Динята) Прилагателните имена се откриват с помощта на въпросите Какъв? Каква? Какво? Какви?

Slide 4

Упр.3 Изберете подходящи прилагателни за цветята на картините.

Slide 5

Упр.4 С всяко от съществителните и с прилагателните, които избрахте, съставете изречения.Напишете едно от тях.

Slide 6

Разбрах, какво е прилагателно име! Прилагателното име е дума, която означава признак на предмет. Намира се с въпросите: Какъв? Каква? Какво? Какви? Презентацията изработи:П.Махова – ОУ”Отец Паисий” –гр.Батак

URL: