PREMIOS NOBEL DA PAZ

+1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Tristes guerras si no es amor la empresa. Tristes, tristes. Tristes armas si no son las palabras. Tristes, tristes. Tristes hombres si no mueren de amores. Tristes, tristes MIGUEL HERNÁNDEZ

Slide 2

ALFRED NOBEL Químico sueco que inventou a dinamita (Estocolmo, 1833 - San Remo, Italia, 1896). Nobel acumulou unha enorme riqueza, grazas ás súas invencións no campo dos explosivos, pero tamén un certo complexo de culpa polo mal que os seus inventos puidesen causar á Humanidade nos campos de batalla. A combinación de ambas as dúas razóns levoulle a legar a súa fortuna a unha fundación - a Fundación Nobel, creada en 1900 - co encargo de outorgar unha serie de premios anuais ás persoas que máis fixesen en beneficio da Humanidade nos terreos da Física, a Química, o Medicamento, a Literatura e a Paz.

Slide 3

ALGUNHAS CURIOSIDADES SOBRE OS PREMIOS NOBEL Entregados por primera vez o 10 de decembro de 1901, os Premios Nobel quedaron desertos en seis ocasións: 1916, 1931, 1934, 1940, 1941 e 1942. O Premio Nobel adxudicado á persoa máis nova foi o do físico Lawrence Bragg, que tiña 25 anos cuando recibiu, xunto co seu pai, o galardón pola investigación dos fenómenos de refracción e difracción dos raios X. O laureado de máis idade foi Leonid Hurwicz, que xa cumplira os 90 anos cando lle concederon no 2007 o Premio Nobel de Economía. Só 38 Premios Nobel ata agora recaeron nas mans de mulleres, fronte a 761 homes. A familia Curie é a que máis galardóns acumulou na historia destes premios. Dous Nobel foron parar a Marie Curie, un deles compartido co seu home, Pierre Curie. E a filla do matrimonio, Irène Joliot-Curie, recibiu, xunto co seu home, Frédéric Joliot, o Premio Nobel de Química en 1935 polos seus traballos na síntese de novos elementos radiactivos. Adolf Hitler obrigou a tres premios Nobel a rexeitar o galardón. O primeiro foi Richard Kuhn (1938), Premio Nobel de Química. Ó ano seguinte fixo o mesmo con Gerhard Domagk (Fisioloxía e Medicina) e Adolf Butenandt (Química).

Slide 4

PREMIOS NOBEL DA PAZ Este premio outórgase "á persoa que traballase máis ou mellor en favor da fraternidade entre as nacións, da abolición ou redución dos exércitos existentes e da celebración e promoción de procesos de paz", segundo o testamento do propio Nobel. Mentres que a entrega dos restantes Premios Nobel se leva a cabo en Estocolmo, a capital de Suecia, este premio entrégase en Oslo, a capital de Noruega. O Premio Nobel da Paz foi outorgado a 95 persoas e a 20 organizacións desde a súa creación en 1901. O Comité Internacional da Cruz Vermella recibiuno en tres ocasións, en 1917, 1944 e 1963; a oficina do Alto Comisionado das Nacións Unidas para os Refuxiados (ACNUR), en 1954 e 1981. Non foi outorgado durante os principais anos das guerras mundiais.

Slide 5

1901: PRIMEIRO PREMIO NOBEL DA PAZ. Compárteno o suízo JEAN HENRI DUNANT (ESQ), creador da CRUZ VERMELLA e FREDERIC PASSY (DER.), fundador da LIGA DA PAZ.

Slide 6

1905: Baronesa BERTHA VON SUTTNER, impulsora do pacifismo europeo É unha das primeiras voces que se erguen contra os desmáns nacionalistas. Oponse, sen éxito, ao uso militar da aviación e intúe os perigos que se aveciñan coa carreira armamentista. En 1887 lidera unha campaña coa intención de crear unha Corte Internacional de Arbitraxe. Móvea o desexo de que os conflitos entre os estados se resolvan por vías diplomáticas, e nunca mediante a violencia. Promotora da solidaridade entre os pobos, acuña o lema unificador EUROPA É UNHA.

Slide 7

1922: FRIDTJOF NANSEN, político e diplomático noruego que traballou en pro dos refuxiados e presos de guerra Colaborou coa Cruz Vermella Internacional para paliar a fame na Unión Soviética. Os conflitos internacionais dan orixe a un desprazamento masivo de poboacións. Co propósito de socorrelas, Nansen é designado Alto Comisionado para os Refuxiados. Rusos perseguidos pola revolución bolxevique, gregos e turcos que foxen da guerra entre ambos Estados, armenios confinados ao deserto, todos eles son testemuñas do seu incansable esforzo solidario. Os últimos anos da súa vida dedícaos a loitar contra a ameaza da carreira armamentista.

Slide 8

1936: O diplomático arxentino CARLOS SAAVEDRA LAMAS Primeiro latinoamericano que accede ó Premio Nobel da Paz. Consegue, gracias ó seu labor diplomático , poñer fin á cruenta Guerra do Chaco, iniciada en 1932 entre Bolivia e Paraguai pola posesión dun territorio no que había importantes reservas petrolíferas.

Slide 9

1954: Alto Comisionado das Nacións Unidas para os Refuxiados ACNUR Os conflitos bélicos do século xx fan que grandes masas de poboación queden desprazadas dos seus fogares de orixe, sen protección xurídica, sen atención sanitaria e privados do dereito de cidadanía. O 1 de xaneiro de 1951, a Asemblea Xeral das Nacións Unidas crea un organismo destinado a brindarlles axuda humanitaria: o Alto Comisionado de Nacións Unidas para os Refuxiados (ACNUR) En 1954 e, novamente, en 1981 o seu labor é premiado co Nobel da Paz.

Slide 10

1962: LINUS C. PAULING O norteamericano Linus Pauling é un dos científicos máis brillantes do século XX; o seu empeño humanitario viuse recompensado co Nobel de Química en 1954 e o da Paz de 1962. Levou a cabo unha enorme actividade en contra do desenvolvemento das probasnucleares, chegando a presentar ante as Nacións Unidas un petitorio co propósito de impedir os ensaios con armas atómicas.

Slide 11

1964: MARTIN LUTHER KING Líder do movemento polos dereitos civís da comunidade negra norteamericana, Martin Luther King loitou pola igualdade racial, aínda á conta da súa vida. Desenvolveu unha importante actividade contra as leis segregacionistas durante os anos 50 e 60, conseguindo que se promulgase en 1964 a LEI DE DEREITOS CIVÍS, que impide a discriminación racial en todos os ámbitos da sociedade. Un ano máis tarde consegue os dereitos electorais para a poboación negra. Morre asasinado por un fanático en 1968.

Slide 12

1965 : FONDO DAS NACIÓNS UNIDAS PARA A INFANCIA UNICEF En 1946, a Asemblea Xeral das Nacións Unidas crea o Fondo das Nacións Unidas para a Infancia (UNICEF). O propósito inicial era asistir aos nenos europeos que sufriron as consecuencias da Segunda Guerra Mundial. En 1959 publícase a Declaración dos Dereitos do Neno. É o primeiro documento que ofrece amparo xurídico á infancia e establece o deber de garantir a súa educación, a súa atención médica e a súa dieta alimentaria: UNICEF traballa, dende entón, en todo o mundo para facer efectivos os dereitos da infancia.

Slide 13

1977: AMNISTÍA INTERNACIONAL Amnistía Internacional é unha organización non gubernamental con fins humanitarios, fundada polo británico Peter Benenson en 1961. Amnistía Internacional ten como tarefa prioritaria a liberación dos presos detidos polas súas conviccións políticas ou relixiosas, a súa etnia ou a súa condición sexual. Tamén asume o compromiso de oporse á tortura, á pena de morte, á desaparición forzada de persoas e a todo tipo de abuso cometido polos poderes do Estado.

Slide 14

1979: NAI TERESA DE CALCUTA Nace en Albania e desde moi nova sente a vocación relixiosa. Desenvolve na India unha enorme actividade misioneira entre a poboación máis necesitada: indixentes, mori- bundos, leprosos… Na actualidade, a súa orde, as Misioneiras da Caridade, conta con sedes en máis de 95 países.

Slide 15

1980: ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL Entre 1976 e 1983, a República Arxentina sofre unha sanguenta ditadura militar. Dende o Estado cométense crimes contra a oposición política. As detencións arbitrarias, a práctica da tortura e a desaparición forzada de persoas causan estupor no mundo civilizado. En 1977 vai ó cárcere por mor da súa loita pola paz e polos dereitos humanos. É liberado un ano despois. En 1980 o Comité Noruegués outórgalle o premio Nobel da Paz como un xesto inequívoco de condena á ditadura arxentina.

Slide 16

1982: ALFONSO GARCÍA ROBLES / ALVA MYRDAL Nos anos 60 e 70, o mexicano Alfonso García Robles e a sueca Alva Myrdal levan adiante importantes esforzos en prol da cooperación e o entendemento pacífico entre os pobos. Nos difíciles anos da Guerra Fría, a loita contra o desenvolvemento de armas atómicas é un compromiso ineludible e prioritario destinado a protexer a vida. Os avances alcanzados pola industria bélica representan unha seria ameaza: a loita pacífica por conseguir o desarmamento nuclear fíxo a García Robles e a Alva Myrdal merecedores do Nobel da Paz.

Slide 17

1989: DALAI LAMA Máxima autoridade do territorio tibetano, que sofre, durante o seu mandato, o acoso e a invasión chinesa. En 1959, o Décimo Cuarto Dalai Lama debe abandoar o país. Xunto con cen mil compatriotas instálase na cidade india de Dharamsala, dende onde exerce un simbólico goberno no exilio. O seu labor no exilio, á parte de centrarse na conservación das tradicións culturais e relixiosas (budismo), orientouse cara á busca de solucións diplomáticas para o conflito con China, baseadas nos principios da paz, a democracia e o respecto.

Slide 18

1990: MIHAIL GORVACHOV Presidente da URSS nos últimos anos da década dos 80, destacou polo seu intento de modernizar a Unión Soviética e mellorar a súa imaxe ante outros países. Un termo moi ligado á súa tarefa política foi a PERESTROIKA: ”reestruturación” económica, social, lexislativa… Na súa política exterior destacan os pactos de redución de armamento nuclear asinados cos norteamericanos e a retirada das tropas soviéticas de Agfanistán…

Slide 19

1992: RIGOBERTA MENCHÚ Líder indíxena guatemalteca e defensora dos dereitos humanos. Dende moi pequena viviu as inxustizas e a explotación á que son sometidos miles de indíxenas que viven na pobreza extrema en Guatemala. Dende a súa xuventude, involucrouse nas loitas reivindicativas dos pobos indíxenas e campesiños, o que lle valeu persecución política e o exilio. O Premio Nobel foille outorgado en recoñecemento ao seu traballo polos dereitos dos indíxenas, coincidindo co quinto centenario da chegada de Colón a América.

Slide 20

1993: NELSON MANDELA / F. DE KLERK Nelson Mandela foi o primeiro presidente de Sudáfrica elixido por medios democráticos baixo sufraxio universal (1994). Tempo antes de ser elixido presidente, foi un importante activista contra o APARTHEID (sistema de goberno baseado na discriminación racial): a pesar de estar no cárcere durante 27 anos, estivo involucrado no plan de actividades de loita pola igualdade e contra a discriminación racial. De Klerk, presidente da República, autorizou en 1990 a liberación de Mandela, converténdoo ademais no seu principal interlocutor para a creación dun réxime político democrático en Sudáfrica.

Slide 21

1997: CAMPAÑA INTERNACIONAL CONTRA AS MINAS ANTIPERSOAS / JODY WILLIAMS Este movemento comeza en 1991 e está integrado por máis de mil organizacións non gubernamentais de todo o mundo. Cada día, 72 persoas sofren graves mutilacións ou a morte como consecuencia destes pequenos artefactos explosivos. Hai 120 millóns de minas distribuidas nas rexións máis conflitivas do planeta:10 millones en Afganistán, 9 en Angola, 4 en Camboia… Os enfrontamentos na ex-Iugoslavia incrementan os números desta mortífera lista, con 4 millóns de minas antipersoa agochadas en territorio europeo.

Slide 22

1999: MÉDICOS SEN FRONTEIRAS Médicos Sen Fronteiras (MSF) é un organismo non gubernamental destinado a ofrecer asistencia sanitaria ás vítimas de catástrofes naturais e de graves crises sociais e políticas como a fame ou a guerra. Actúa en máis de 80 países e a súa estrutura está composta por unha rede de 10.000 voluntarios de diversas nacionalidades. Trátase de especialistas en todos os campos da saúde, como médicos, enfermeiros, técnicos e psicólogos, dispostos a viaxar a calquera parte do mundo, alí onde un conflito requira a súa axuda.. 2.000 membros da organización son enviados cada ano ás rexións máis castigadas e inhóspitas.

Slide 23

2002: JAMES EARL CARTER O nome do ex presidente estadounidense Jimmy Carter está unido á promoción da solución diplomática dos conflitos internacionais. Tras abandonar a Casa Branca, encabeza varias misións adicadas a lograr a convivencia pacífica entre os pobos: destaca o seu labor en Corea, Haití, Cuba, Venezuela. O feito de recibir o Premio Nobel ten, segundo un amplo sector, moito que ver coa súa postura crítica cara ao belicismo de Bush.

Slide 24

2003: SHIRIN EBADI Activista recoñecida polos seus esforzos en favor dunha democratización profunda da sociedade iraniana e pola súa loita polos dereitos de mulleres e nenos. A súa actuación como avogada das familias dos escritores, intelectuais e estudantes asasinados en Irán nos anos 1999 e 2000 valeulle non poucas ameazas de morte, ademais dunha condena que se mantén en suspenso. Tanto nos seus escritos como na súa actividade como avogada, Ebadi considera o diálogo como a mellor ferramenta para resolver os conflitos e propugna a construción dunha democracia parlamentaria a través do voto libre e universal.

Slide 25

2004: WANGARI MAATHAI Activista política e ecoloxista keniana. En 2004 recibiu o Premio Nobel da Paz polas “súas contribucións ao desenvolvemento sustentable, á democracia e á paz". É a primeira muller africana que recibe este galardón. A doutora Maathai é ademais membro electo no parlamento e ministra de Medio Ambiente e Recursos Naturais dentro do goberno presidido por Mwai Kibaki. O seu labor de loita pola democracia, polas condicións de vida da muller e pola mellora ecolóxica valéronlle a obtención do Nobel .

Slide 26

2007: AL GORE / IPCC (PANEL INTERGUBERNAMENTAL DO CAMBIO CLIMÁTICO) Co IPCC colaboran 2.500 científicos que cada seis anos poñen ao día o estudo do cambio climático. Reciben o Nobel polos seus esforzos para construír e difundir un maior coñecemento sobre o cambio climático provocado polo home. Traballan tamén para deseñar medidas que contrarresten os seus efectos prexudiciais sobre a terra e a humanidade.

Slide 27

2009: BARACK OBAMA Actual presidente dos Estados Unidos. Concedéuselle o Premio Nobel da Paz polos seus esforzos diplomáticos en pro do desarme nuclear, da consecución dun proceso de paz en Oriente Medio e polo enérxico apoio á loita contra o cambio climático.

Slide 28

2010: LIU XIAOBO É un intelectual e activista en prol dos Dereitos Humanos e das reformas democráticas na República Popular China. Foi un importante mediador nas protestas da Praza de Tiamnamen (1989), salvando así a vida de centenares de persoas ao negociar unha saída pacífica. Dende 2009 está en prisión (foi condenado a 11 anos de cárcere) por participar na Carta 08 na que intelectuais chineses piden o exercicio de dereitos e liberdades democráticas. Non puido saír de prisión para recoller o premio que se lle concedeu.

Slide 29

“Os homes construímos demasiados muros e poucas pontes” ISAAC NEWTON

Slide 30

Lista de Gañadores do Nobel da Paz 2010 – Liu Xiaobo 2009 - Barack Obama 2008 - Martti Ahtisaari 2007 - Panel Intergubernamental sobre o Cambio Climático / Al Gore 2006 - Muhammad Yunus / Banco de Grameen 2005 - Axencia Internacional de Enerxía Atómica / Mohamed ElBaradei 2004 - Wangari Maathai 2003 - Shirin Ebadi 2002 - Jimmy Carter 2001 - Nacións Unidas/ Kofi Anan 2000 - Kim Dae-jung 1999 - Médicos Sen Fronteiras 1998 - John Hume / David Trimble   

Slide 31

1997 - Campaña Internacional para Prohibir as Minas / Jody Williams 1996 - Carlos Filipe Ximenes Belo / José Ramos-Horta 1995 - Joseph Rotblat / Conferencia Pugwash sobre Ciencia e Asuntos Mundiais 1994 - Yasser Arafat / Simon Peres / Yitzhak Rabin 1993 - Nelson Mandela, F.W. de Klerk 1992 - Rigoberta Menchú Tum 1991 - Aung San Suu Kyi 1990 - Mikhail Gorbachev 1989 - O 14avo Dalai Lama 1988 - Forzas de Paz das Nacións Unidas 1987 - Oscar Arias Sánchez 1986 - Elie Wiesel 1985 - Físicos Internacionais pola Prevención da Guerra Nuclear 1984 - Desmond Tutu 1983 - Lech Walesa

Slide 32

1982 - Alva Myrdal / Alfonso García Robles 1981 - Alto Comisionado da Oficina das Nacións Unidas para os Refuxiados (ACNUR) 1980 - Adolfo Pérez Esquivel 1979 - Madre Teresa de Calculta 1978 - Anwar al-Sadat / Menachem Begin 1977 - Amnistía Internacional 1976 - Betty Williams / Mairead Corrigan 1975 - Andrei Sakharov 1974 - Seán MacBride / Eisaku Sato 1973 - Henry Kissinger / Le Duc Tho 1972 - O premio de 1972 entregouse ao Fondo Principal 1971 - Willy Brandt 1970 - Norman Borlaug 1969 - Organización Internacional do Traballo 1968 - René Cassin 1967 - Un tercio do premio déuselle ao Fondo Principal Nobel e dous tercios ao Fondo Especial para o Nobel da Paz

Slide 33

1966 - O premio entregouse ao Fondo Especial do Nobel para a Paz 1965 - Fondo para a Nenez das Nacións Unidas 1964 - Martin Luther King Jr. 1963 - Comité Internacional da Cruz Vermella, Liga de Sociedades da Cruz Vermella 1962 - Linus Pauling 1961 - Dag Hammarskjöld 1960 - Albert Lutuli 1959 - Philip Noel-Baker 1958 - Georges Pire 1957 - Lester Bowles Pearson 1956 - Un tercio do premio déuselle ao Fondo Principal Nobel e dous tercios ao Fondo Especial para o Nobel da Paz 1955 - O premio déuselle ao Fondo Especial para o Nobel da Paz 1954 - Alto Comisionado da Oficina das Nacións Unidas para os Refuxiados (ACNUR) 1953 - George C. Marshall 1952 - Albert Schweitzer

Slide 34

1951 - Léon Jouhaux 1950 - Ralph Bunche 1949 - Lord Boyd Orr 1948 - Un tercio do premio déuselle ao Fondo Principal Nobel e dous tercios ao Fondo Especial para o Nobel da Paz 1947 - Consello de Servizo de Amigos / Consello Americano de Servizo de Amigos 1946 - Emily Greene Balch / John R. Mott 1945 - Cordell Hull 1944 - Comité Internacional da Cruz Vermella 1943 -Un tercio do premio déuselle ao Fondo Principal Nobel e dous tercios ao Fondo Especial para o Nobel da Paz 1942 - Un tercio do premio déuselle ao Fondo Principal Nobel e dous tercios ao Fondo Especial para o Nobel da Paz 1941 - Un tercio do premio déuselle ao Fondo Principal Nobel e dous tercios ao Fondo Especial para o Nobel da Paz

Slide 35

1940 - Un tercio do premio déuselle ao Fondo Principal Nobel e dous tercios ao Fondo Especial para o Nobel da Paz 1939 - Un tercio do premio déuselle ao Fondo Principal Nobel e dous tercios ao Fondo Especial para o Nobel da Paz 1938 - Oficina Internacional de Nansen para os Refuxiados 1937 - Robert Cecil 1936 - Carlos Saavedra Lamas 1935 - Carl von Ossietzky 1934 - Arthur Henderson 1933 - Sir Norman Angell 1932 - Outorgouse o premio ao Fondo Especial para o Nobel da Paz 1931 - Jane Addams / Nicholas Murray Butler 1930 - Nathan Söderblom 1929 - Frank B. Kellogg 1928 - Outorgouse o premio ao Fondo Especial para o Nobel da Paz 1927 - Ferdinand Buisson / Ludwig Quidde

Slide 36

1926 - Aristide Briand / Gustav Stresemann   1925 - Sir Austen Chamberlain / Charles G. Dawes 1924 - Outorgouse o premio ao Fondo Especial para o Nobel da Paz 1923 - Outorgouse o premio ao Fondo Especial para o Nobel da Paz 1922 - Fridtjof Nansen 1921 - Hjalmar Branting, Christian 1920 - Léon Bourgeois 1919 - Woodrow Wilson 1918 - Outorgouse o premio ao Fondo Especial para o Nobel da Paz 1917 - Comité Internacional da Cruz Vermella 1916 - Outorgouse o premio ao Fondo Especial para o Nobel da Paz 1915 - Outorgouse o premio ao Fondo Especial para o Nobel da Paz  1914 - Outorgouse o premio ao Fondo Especial para o Nobel da Paz 1913 - Henri La Fontaine

Slide 37

1912 - Elihu Root 1911 - Tobias Asser / Alfred Fried 1910 - Buró Internacional Permanente para a Paz 1909 - Auguste Beernaert / Paul Henri d'Estournelles de Constant 1908 - Klas Pontus Arnoldson / Fredrik Bajer 1907 - Ernesto Teodoro Moneta / Louis Renault 1906 - Theodore Roosevelt 1905 - Bertha von Suttner 1904 - Instituto de Dereito Internacional 1903 - Randal Cremer 1902 - Élie Ducommun / Albert Gobat 1901 - Henry Dunant / Frédéric Passy 

Slide 38

FIN Música: SHOSHOLOZA Intérprete: LadySmith Black Mombazo

URL:
More by this User
Most Viewed