ADAPTACIONS I DIVERSITAT

+24

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ADAPTACIÓ I DIVERSITAT

Slide 2

Concepte d’adaptació L’adaptació s’enten com la capacitat que tenen les espècies d’acumular en el seu organisme aquelles mutacions que li suposen un aventatge, que li són favorables per a la vida en les condicions ambientals del seu espai. Els organismes estan adaptats en major o menor grau al medi on viuen. Aquest medi,al qual estan adaptats, l’anomenem habitat.

Slide 3

Cada espècie té, per a cada factor abiòtic, uns valors límits de tolerància, més enllà d’aquests límit l’espècie no pot sobreviure. Són moltíssims els factors als que viuen adaptats els organismes: temperatura, humitat, pressió, llum, salinitat, el pendent del sòl, les corrents marines, la força del vent... També, amb el pas del temps, les espècies han incorporat adaptacions que milloren la seva alimentació, reproducció, defensa... La diversitat és la varietat de formes de vida i d’adaptacions dels organismes vius als diferents ambients de la biosfera.

Slide 4

Principals adaptacions dels éssers vius Temperatura: Els animals adopten dues estratègies: homeotèrmia i poiquilotèrmia. Davant les temperatures extremes: acumulen greix, plomes, pell, migren, hivernen, adopten formes de resistència…

Slide 6

Humitat: els organismes terrestres han adoptat diverses estratègies per eviter la dessecació que suposa el medi aeri: reducció de la superfície de la fulla, formació de llavors…en vegetals i en els animals òrgans respiratòris en l’interior, fecundació interna, pell, exoesquelet dels artròpodes, plomes…

Slide 8

Pressió: Els organismes que viuen a grans altituds, estan adaptats a la baixa pressió atmosfèrica i la reducció de disponibilitat d’oxigen que suposa. Els animals aquàtics de la zona abissal estan adaptats a les grans pressions. Sense bufeta natatòria, tenen forma globosa o comprimida.

Slide 9

Llum: En els organismes vegetals la llum provoca una distribució estratificada (per estrats o capes). Els animals també presenten adaptacions a la llum. La més important és la visió. I directament relacionada amb aquesta capacitat la coloració dels animals, que els proporciona estratègies per camuflar-se, per confondre el depredador, etc..

Slide 11

Són moltíssimes les adaptacions i moltíssimes més les formes que pren la vida. La diversitat que presenta la natura sembla ser inacabable. És també un tresor,que cal preservar. A continuació, tens una infinísima mostra. Observa amb deteniment i fixa’t amb les diferents estratègies adaptatives. Disfruta de l’espectacle.

Slide 34

Fotos de Fotonatura.org

Summary: U.D. Els ecosistemes (2n ESO)

URL:
More by this User
Most Viewed