Τα μέρη ενός ποταμού

+55

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Τα μέρη ενός ποταμού Χάρης Λεμονιάς 2011

Slide 2

Πηγές Κυρίως ροή Παραπόταμος Εκβολές (Δέλτα) ΓΛΩΣΣΑΡΙ Πηγές: Η περιοχή από όπου πηγάζει ένα ποτάμι. Κυρίως ροή: Είναι το μεγαλύτερο μέρος του ποτάμου. Ξεκινά από τις πηγές και φτάνει στην θάλασσα. Παραπόταμος : Μικρότερο ποτάμι που ενώνεται με την κυρίως ροή του ποταμού. Εκβολές : Το τμήμα του ποταμού που καταλήγει στην θάλασσα.

Slide 3

Τέλος

Tags: γεωγραφία ποτάμι ποταμός πηγή εκβολή δέλτα

URL: