MÌNH NHÌN NHAU KHÔNG NÓI - nhạc và lời: Vũ Thái Hòa - tiếng hát: Giao Linh

+3

No comments posted yet

Comments

Slide 1

MÌNH NHÌN NHAU KHÔNG NÓI VĂN HÓA NGHỆ THUẬT Hân hạnh giới thiệu * nhạc và lời: VŨ THÁI HÒA * Tiếng hát: GIAO LINH

Slide 2

MÀU SẮC TRONG TRANH VŨ THÁI HÒA TRANH NỀN

Slide 3

NATURE MORTE n°102 (Tĩnh vật 102) - VŨ THÁI HÒA

Slide 4

L’ATELIER (Phòng vẽ) VŨ THÁI HÒA

Slide 5

COQUETTE (Dễ thương) - VŨ THÁI HÒA

Slide 6

CYMBIDIUM (Hoa Lan) - VŨ THÁI HÒA

Slide 7

LES DEUX AMIES (Đôi bạn) – VŨ THÁI HÒA

Slide 8

DANS L’ATTENTE DU VENT (Đợi gió) VŨ THÁI HÒA

Slide 9

SOLEIL DE PRINTEMPS (Nắng xuân) – VŨ THÁI HÒA

Slide 10

JEUNE FILLE TENANT UNE POMME (Thiếu nữ cầm táo) – VŨ THÁI HÒA

Slide 11

COQUETTE 104 (Dễ thương 104) VŨ THÁI HÒA

Slide 12

VIOLON (Vĩ cầm) - VŨ THÁI HÒA

Slide 13

LA GUITARE VERTE (Tây ban cầm xanh) VŨ THÁI HÒA

Slide 14

LA JEUNE FILLE VIETNAMIENNE (Thiếu nữ Việt Nam) VŨ THÁI HÒA

Slide 15

NATURE MORTE n°101 (Tĩnh vật 101) - VŨ THÁI HÒA

Slide 16

LA JEUNE FILLE ET LE CHEVAL (Thiếu nữ và ngựa) - VŨ THÁI HÒA

Slide 17

LE PIANO ROUGE (Dương cầm đỏ) VŨ THÁI HÒA

Slide 18

REGARDER LA LUNE (Nhìn trăng) VŨ THÁI HÒA

Slide 19

PRINTEMPS (Mùa xuân) - VŨ THÁI HÒA

Slide 20

COQUETTE 103 (Dễ thương 103) VŨ THÁI HÒA

Slide 21

vũ thái hòa VŨ THÁI HÒA là tên thật và là bút hiệu Sở trường viết văn, làm thơ, vẽ tranh, viết nhạc và soạn hòa âm - Tranh Vũ Thái Hòa được Lưu giữ trong Viện Bảo Tàng Loukine (Pháp) và được UNESCO tặng huy chương hội họa : Picasso - Miró Định cư tại Pháp 1984 vuthaihoa@live.fr Website: http://www.arts-vuthaihoa.blogspot.com

Summary: http://www.arts-vuthaihoa.blogspot.com

URL: