Борци за свобода1

+17

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Изготвил: Емилия Петкова СОУ “ Христо Ботев” град Айтос

Slide 2

Напредъкът в занаятите, търговията и просветата породил у българите ново самочувствие. Те започнали да вярват, че могат отново да имат своя собствена държава.

Slide 3

На делото за освобождението посветили живота си борците за свобода. Георги Раковски Христо Ботев Любен Каравелов Георги Бенковски Васил Левски

Slide 5

Георги Раковски Пръв създал план за освобождението на България. Той смятал, че в съседна държава трябва да бъдат подготвени въоръжени отряди. Вярвал, че когато преминат в България, населението ще се вдигне на въстание.

Slide 6

Георги Раковски Раковски организирал в Белград обучението на млади българи във военни умения. Заради делото му го нарекли “ баща на българската революция”.

Slide 8

Любен Каравелов В Букурещ издавал вестник “ Свобода” В него призовавал за борба срещу властта на турското правителство. Говорел за обща държава на балканските християнски народи. Събрал привърженици на въоръжената борба. Под ръководството му те създали Български революционен комитет . Сред основателите му бил и Васил Левски.

Slide 10

Васил Левски Създал мрежа от тайни комитети за подготовка на народа за всеобщо въстание. Обикалял страната и привличал в комитетите учители и свещеници, търговци и занаятчии. Левски събуждал в хората увереност в собствените им сили. С изключи- телната си смелост и съобрази- телност той пленявал сърцата им.

Slide 11

Васил Левски Левски не разпалвал омраза към другите. Той искал всички народи в Османската империя – българи, турци, евреи и други да живеят в братство и равенство. Народът разбирал идеите му и с обич го нарекъл Апостола на свободата.

Slide 13

Христо Ботев Призовавал българите с оръжие в ръка да извоюват свободата си. Той мечтаел за равенство между хората. Когато през 1876 година избухнало Априлското въстание, той организирал чета и с нея се притекъл на помощ на въстаниците.

Slide 14

Христо Ботев Какво знаете за четата на Ботев?

Slide 16

Георги Бенковски Един от апостолите, които подготвили Априлското въстание, бил Георги Бенковски.

Slide 17

Георги Бенковски С конна чета,известна като Хвърковатата чета на Бенковски, той обикалял селата в Панагюрския край и организирал дейността на въстаниците.

Slide 18

Апостоли на свободата – така народът наричал борците за свобода, които неуморно и всеотдайно обикаляли села и градове, за да подготвят народа за въстание. Георги Раковски Христо Ботев Любен Каравелов Георги Бенковски Васил Левски

Slide 19

На кого принадлежат думите: “ Ще имаме едно знаме и на него ще пише : Свята и чиста република” .

Slide 20

1. Постави името на бореца за свобода след текста, който разказва за него. Издавал вестник “ Свобода” В него призовавал българите към въоръжена борба срещу турското правителство. В Букурещ организирал създаване на Български революционен комитет. Роден е в Копривщица. Любен Каравелов

Slide 21

Къща-музей Любен Каравелов в Копривщица.

Slide 22

Бил един от апостолите, които организирали Април- ското въстание. С четата, наречена “Хвърковатата”, обикалял селата в Панагюрския край и организирал въстанието. Роден е в Копривщица. Георги Бенковски

Slide 23

Къща музей Георги Бенковски в Копривщица.

Slide 24

Участвал с чета в Априлското въстание , с която преминал Дунава. Загинал в сражение за свободата на България. Написал прекрасни стихове . В един от тях се казва : “ Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира”. Роден е в Калофер. Христо Ботев

Slide 25

Родната къща на Христо Ботев в Калофер.

Slide 26

Нарекли го “ Баща на българската революция”. Той е създал първия план за освобождението на България. Организирал в Белград обучение на млади българи във военни умения. Родният му град е Котел. Георги Раковски

Slide 27

Етнографски музей - град Котел

Slide 28

Васил Левски По българските земи създал мрежа от тайни комитети. Подготвял народа за въстание. Смятал, че различните народи в османската империя трябва да живеят като равни. Народът го нарекъл Апостола на свободата. Роден е в град Карлово.

Slide 29

Къща-музей на Васил Левски в Карлово.

Slide 30

2. Подреди имената на борците за свобода под снимките. Васил Левски Георги Раковски Любен Каравелов Георги Бенковски Христо Ботев

Slide 31

3. Нанеси на картата имената на борците за свобода в родните им селища. Каравелов и Бенковски Васил Левски Христо Ботев Георги Раковски Изготвил: Емилия Петкова СОУ “ Христо Ботев” град Айтос

URL: