שם המספר

+47

No comments posted yet

Comments

Slide 1

שם המספר

Slide 2

המספר המונה המספר הסתמי המספר הסידורי המספר החלקי (השבר)

Slide 3

המספר המונה מספר המציין את הכמות של דבר מסוים

Slide 4

עֲשָׂרָה עֲשֶׂרֶת עֶשֶׂר עֶשֶׂר תִּשְעָה תִּשְעַת תֵּשַע תֵּשַע שְמוֹנָה שְמוֹנַת שְמוֹנֶה שְמוֹנֶה שִבְעָה שִבְעַת שֶבַע שֶבַע שִשָּה שֵשֶת שֵש שֵש חֲמִשָּה חֲמֵשֶת חָמֵש חֲמֵש אַרְבָּעָה אַרְבַּעַת אַרְבַּע אַרְבַּע שְלֹשָה שְלֹשֶת שָלֹש שְלֹש שְנַיִם שְנֵי שְתַּיִם שְתֵּי אֶחָד אַחַד אַחַת אַחַת נפרד נסמך נפרד נסמך זכר נקבה שימו לב הסיומת ָ ה המאפיינת בדר”כ שמות ממין נקבה מציינת בתחום שם המספר מספרים ממין זכר ָ ה

Slide 5

עֲשָׂרָה עֲשֶׂרֶת עֶשֶׂר עֶשֶׂר תִּשְעָה תִּשְעַת תֵּשַע תֵּשַע שְמוֹנָה שְמוֹנַת שְמוֹנֶה שְמוֹנֶה שִבְעָה שִבְעַת שֶבַע שֶבַע שִשָּה שֵשֶת שֵש שֵש חֲמִשָּה חֲמֵשֶת חָמֵש חֲמֵש אַרְבָּעָה אַרְבַּעַת אַרְבַּע אַרְבַּע שְלֹשָה שְלֹשֶת שָלֹש שְלֹש שְנַיִם שְנֵי שְתַּיִם שְתֵּי אֶחָד אַחַד אַחַת אַחַת נפרד נסמך נפרד נסמך זכר נקבה בסמיכות של שם המספר ממין זכר הופכת הסיומת ָ ה ל - ת

Slide 6

עֲשָׂרָה עֲשֶׂרֶת עֶשֶׂר עֶשֶׂר תִּשְעָה תִּשְעַת תֵּשַע תֵּשַע שְמוֹנָה שְמוֹנַת שְמוֹנֶה שְמוֹנֶה שִבְעָה שִבְעַת שֶבַע שֶבַע שִשָּה שֵשֶת שֵש שֵש חֲמִשָּה חֲמֵשֶת חָמֵש חֲמֵש אַרְבָּעָה אַרְבַּעַת אַרְבַּע אַרְבַּע שְלֹשָה שְלֹשֶת שָלֹש שְלֹש שְנַיִם שְנֵי שְתַּיִם שְתֵּי אֶחָד אַחַד אַחַת אַחַת נפרד נסמך נפרד נסמך זכר נקבה

Slide 7

עֲשָׂרָה עֲשֶׂרֶת עֶשֶׂר עֶשֶׂר תִּשְעָה תִּשְעַת תֵּשַע תֵּשַע שְמוֹנָה שְמוֹנַת שְמוֹנֶה שְמוֹנֶה שִבְעָה שִבְעַת שֶבַע שֶבַע שִשָּה שֵשֶת שֵש שֵש חֲמִשָּה חֲמֵשֶת חָמֵש חֲמֵש אַרְבָּעָה אַרְבַּעַת אַרְבַּע אַרְבַּע שְלֹשָה שְלֹשֶת שָלֹש שְלֹש שְנַיִם שְנֵי שְתַּיִם שְתֵּי אֶחָד אַחַד אַחַת אַחַת נפרד נסמך נפרד נסמך זכר נקבה שימו לב המספר “שְמוֹנָה” לזכר מסתיים ב- ָה שְמוֹנָה ימים שְמוֹנָה תפוחים נָה

Slide 8

עֲשָׂרָה עֲשֶׂרֶת עֶשֶׂר עֶשֶׂר תִּשְעָה תִּשְעַת תֵּשַע תֵּשַע שְמוֹנָה שְמוֹנַת שְמוֹנֶה שְמוֹנֶה שִבְעָה שִבְעַת שֶבַע שֶבַע שִשָּה שֵשֶת שֵש שֵש חֲמִשָּה חֲמֵשֶת חָמֵש חֲמֵש אַרְבָּעָה אַרְבַּעַת אַרְבַּע אַרְבַּע שְלֹשָה שְלֹשֶת שָלֹש שְלֹש שְנַיִם שְנֵי שְתַּיִם שְתֵּי אֶחָד אַחַד אַחַת אַחַת נפרד נסמך נפרד נסמך זכר נקבה שימו לב המספר “שְמוֹנֶה” לנקבה מסתיים ב- ֶה שְמוֹנֶה שעות שְמוֹנֶה חנויות נֶה

Slide 9

עֲשָׂרָה עֲשֶׂרֶת עֶשֶׂר עֶשֶׂר תִּשְעָה תִּשְעַת תֵּשַע תֵּשַע שְמוֹנָה שְמוֹנַת שְמוֹנֶה שְמוֹנֶה שִבְעָה שִבְעַת שֶבַע שֶבַע שִשָּה שֵשֶת שֵש שֵש חֲמִשָּה חֲמֵשֶת חָמֵש חֲמֵש אַרְבָּעָה אַרְבַּעַת אַרְבַּע אַרְבַּע שְלֹשָה שְלֹשֶת שָלֹש שְלֹש שְנַיִם שְנֵי שְתַּיִם שְתֵּי אֶחָד אַחַד אַחַת אַחַת נפרד נסמך נפרד נסמך זכר נקבה

Slide 10

עֶשְׂרִים תִּשְעָה- עָשָׂר תְּשַע- עֶשְׂרֵה שְמוֹנָה- עָשָׂר שְמוֹנֶה- עֶשְׂרֵה שִבְעָה- עָשָׂר שְבַע- עֶשְׂרֵה שִשָּה- עָשָׂר שֵש- עֶשְׂרֵה חֲמִשָּה- עָשָׂר חֲמֵש- עֶשְׂרֵה אַרְבָּעָה- עָשָׂר אַרְבַּע- עֶשְׂרֵה שְלֹשָה- עָשָׂר שְלֹש- עֶשְׂרֵה שְנֵים- עָשָׂר שְתֵּים- עֶשְׂרֵה אַחַד- עָשָׂר אַחַת- עֶשְׂרֵה זכר נקבה שימו לב המילה “עָשָׂר” מצטרפת לצורות הזכר והמילה “עֶשְׂרֵה” מצטרפת לצורות הנקבה

Slide 11

עֶשְׂרִים תִּשְעָה- עָשָׂר תֵּשַע- עֶשְׂרֵה שְמוֹנָה- עָשָׂר שְמוֹנֶה- עֶשְׂרֵה שִבְעָה- עָשָׂר שְבַע- עֶשְׂרֵה שִשָּה- עָשָׂר שֵש- עֶשְׂרֵה חֲמִשָּה- עָשָׂר חֲמֵש- עֶשְׂרֵה אַרְבָּעָה- עָשָׂר אַרְבַּע- עֶשְׂרֵה שְלֹשָה- עָשָׂר שְלש- עֶשְׂרֵה שְנֵים- עָשָׂר שְתֵּיִם- עֶשְׂרֵה אַחַד- עָשָׂר אַחַת- עֶשְׂרֵה זכר נקבה

Slide 12

במניית העשרות , המאות, האלפים, המיליונים וכו’ אין הבדל בין צורות הזכר לצורות הנקבה.

Slide 13

עֶשְׂרִים זכר נקבה שְלֹשִים

Slide 14

אבל עֶשְׂרִים וְאֶחָד תלמידים עֶשְׂרִים וְאַחַת תלמידות זכר נקבה שְלֹשִים וּשְלֹשָה שחקנים שְלֹשִים וְשָלֹש שחקניות וכן הלאה אַרְבָּעִים וּשְנַיִם מִתְחָרִים אַרְבָּעִים וּשְתַּיִם מִתְחָרוֹת

Slide 15

מֵאָה אלף וֹּשְלֹשָה אלף וְשָלֹש מאה וְאחד מאה ואַחַת זכר נקבה אֶלֶף מִילְיוֹן אבל וכו’ מיליון וארבעה מיליון וארבע

Slide 16

שימושי שם המספר

Slide 17

את מינו של שם המספר קובע מינו של שם העצם שבא אחריו. אם שם העצם הוא ממין זכר, ספרת היחידות של אותו מספר תותאם לשם העצם – גם בזכר. אם שם העצם הוא ממין נקבה, ספרת היחידות של אותו מספר תותאם לשם העצם – גם בנקבה. ולכן: 1853 בנים - אלף שמונֶה מאות חמישים ושלושה בנים 1853 בנות - אלף שמונֶה מאות חמישים ושלוש בנות

Slide 18

שימו לב ! באוניברסיטה זו 3854 סטודנטיות. שלושת אלפים מונים את האלפים בזכר שמונֶה מאות מונים את המאות בנקבה חמישים אין הבדל בין זכר לנקבה וארבע סטודנטיות לפי שם העצם

Slide 19

שימו לב ! בבית ספרנו 1854 תלמידים ותלמידות. כאשר המספר היסודי מונה עצמים ממין זכר וממין נקבה גם יחד, יופיע שם המספר בצורת הזכר. לכן: בבית ספרנו אלף שמונֶה מאות חמישים וארבעה תלמידים ותלמידות.

Slide 20

שמות העצם הבאים אחרי המספרים 10-2 יבואו תמיד ברבים: שלושה אחוזים ארבעה שקלים ששה מיליונים עשרה חודשים שלוש ערים ארבע שנים לפיכך: קניתי במרכול גבינה תשעה אחוזים. ולא:תשע אחוז ולא: עשר חודש אני משתחרר מהצבא בעוד עשרה חודשים.

Slide 21

שמות העצם הבאים אחרי המספרים 10-2 יבואו תמיד ברבים: שלושה אחוזים ארבעה שקלים ששה מיליונים עשרה חודשים שלוש ערים ארבע שנים לפיכך: קניתי במרכול גבינה תשעה אחוזים. אני משתחרר מהצבא בעוד עשרה חודשים.

Slide 22

אחרי מספרים מ-11 ומעלה עשוי שם העצם להופיע גם ביחיד וגם ברבים בעיקר לפני שמות שכיחים כמו: שקל, אחוז, שנה, איש. לדוגמא: עשרים וחמש שנה שלושים שקל שנים עשר אחוז שלושה עשר מיליון

Slide 23

לפני שם עצם מיודע יבוא המספר בצורת נסמך. המספרים בזכר יסתיימו בת’ המספרים בנקבה - ללא ת’ זהבה ושלושת הדובים עשרת הדיברות שְלֹש הֶערים הגדולות שם עצם עשוי להיות מיודע בשלוש דרכים: א. ה’ היידוע. שלושת הכבישים ניזוקו בשיטפונות. ב. כינוי שייכות. שני בניך וּשְלֹש בנותיך לומדים חשבון. ג. סמיכות. שמונת ימי-חנוכה עשר מכות-מצרים

Slide 24

100

Slide 25

1000

Slide 26

1,000,000 המילה “מיליון” היא ממין זכר, ולכן נמנה את המיליונים בזכר (בצורת הנפרד). לדוגמא: 3,000,000 = 3 מיליונים -> שְלֹשָה מיליונים וכן הלאה: מיליארד, ביליון וכו’

Slide 27

תאריך

Slide 28

פי

Slide 29

המספר הסתמי מספר סתמי אינו מונה עצמים ואינו מסדר אותם, אלא מציין מספר קבוע

Slide 30

מספר סתמי הוא מספר המציין מספר של בית, של עמוד בספר, של טלפון וכו'. מספר סתמי יופיע תמיד בנקבה. לדוגמה: הוא גר ברחוב השקדים שבע. התרגיל נמצא בעמוד שלושים וחמש. ישבתי בקולנוע בשורה שבע עשרה כסא עשר. מספר סתמי

Slide 31

שימו לב: כדי לבחון אם יש להשתמש במספר סתמי, בודקים אם ניתן להוסיף את המילה ”מספר” לפני שם המספר. לדוגמה: הוא גר ברחוב השקדים (מספר) שבע. התרגיל נמצא בעמוד (מספר) שלושים וחמש. ישבתי בקולנוע בשורה (מספר) שבע עשרה כסא (מספר) עשר.

Slide 32

8 X 7 + 3 = 59 שמונה כפול שבע ועוד שלש שווה חמישים ותשע גם בתרגילי חשבון כמו: מספר סתמי משתמשים במספר סתמי

Slide 33

המספר הסידורי מספר המציין את המקום / הסדר של שם העצם בהשוואה לשמות עצם אחרים

Slide 34

הראשון הראשונה זכר נקבה השני השנייה השלישי השלישית

Slide 35

תִּשְעָה- עָשָׂר תֵּשַע- עֶשְׂרֵה שְמוֹנָה- עָשָׂר שְמוֹנֶה- עֶשְׂרֵה שִבְעָה- עָשָׂר שְבַע- עֶשְׂרֵה שִשָּה- עָשָׂר שֵש- עֶשְׂרֵה חֲמִשָּה- עָשָׂר חֲמֵש- עֶשְׂרֵה אַרְבָּעָה- עָשָׂר אַרְבַּע- עֶשְׂרֵה שְלֹשָה- עָשָׂר שְלש- עֶשְׂרֵה שְנֵים- עָשָׂר שְתֵּים- עֶשְׂרֵה אַחַד- עָשָׂר אַחַת- עֶשְׂרֵה זכר נקבה ה ה ה ה

Slide 36

עֶשְׂרִים שלושים ארבעים מאה אלף מיליון מאה אלף מיליון וכך גם: ה ה ה ה ה ה וכן

Slide 37

המספר הסידורי יִקָבע לפי מינו של שם העצם. הוא הגיע למקום השלישי בתחרות. המספר הסידורי יבוא אחרי שם העצם. ביום רביעי אבקר אותך. אחרי שם עצם מיודע – המספר הסידורי יופיע עם ה"א הידיעה. הכיסא הראשון בשורה. הכיסא הארבעה עשר בשורה. העגבנייה השלישית רקובה. העגבנייה השלוש עשרה רקובה. מעל המספר 10 המספר הסידורי יופיע בנטייתו הרגילה.

Slide 38

גיל מציינים בלשון נקבה. ימי הולדת מציינים בלשון זכר. אני בת שלוש עשרה, בשבוע שעבר חגגתי את יום הולדתי השלושה עשר. מספר סתמי מספר סידורי

Slide 39

לציון שברים משתמשים במילים: חֵצִי (בסמיכות חֲצִי-) שְלִיש רֶבַע חֲמִשִּית שִשִּית וכו’ המילים “חצי”, “שליש” ו”רבע” הן ממין זכר ולכן: שני חצאים, שני שלישים, שלושה רבעים וכדומה. המילים “חמישית”, “שישית” וכו’ הן ממין נקבה ולכן: שלוש חמישיות, ארבע שישיות וכדומה. שברים

Slide 40

כשהמכנה מעל עשר יבואו גם המונה וגם המכנה בנקבה. 12 25 שתים עשרה חלקי עשרים וחמש 17 38 שבע עשרה חלקי שלושים ושמונֶה

Slide 41

במספר המעורב מופיע השלם לפני שם העצם והשבר אחריו. תשעה שקלים וחצי שני תפוזים ורבע ארבעה קילוגרמים וחצי בננות שלושה קילומטרים ורבע

Slide 42

ניקודה של ו”ו החיבור בשם המספר בדר”כ תנוקד בשווא – שלושים וְשבעה בנים חמישים וְאחד עמודים לפני חטף תנוקד בתנועת החטף – שלושים וַחֲמישה מאה וַעֲשרה ילדים לפני שווא ולפני אותיות בומ”ף תנוקד בשורוק - ארבעים וּשְתים בנות אלף וּמאתים חתימות לפני מספרים שהטעמתם מלעילית תנוקד בקמץ – קו שלושים וָשש

Slide 43

סוף

URL:
More by this User
Most Viewed