Topik 2: Komponen Elektronik

+22

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Asas Elektrik & Elektronik Komponen Elektronik MOHD ZEID @ OUM 2 HBLS 3203 Topik

Slide 2

Di akhir topik ini, para pelajar seharusnya berupaya: OBJEKTIF TOPIK Topik 2 Mengenalpasti simbol & kegunaan beberapa jenis komponen elektronik pasif Mengenalpasti kod warna & simbol perintang Mengenalpasti jenis simbol, jenis pincang & kegunaan beberapa jenis komponen elektronik aktif Menghuraikan fungsi & kegunaan beberapa jenis komponen khas MOHD ZEID @ OUM

Slide 3

KOMPONEN ELEKTRONIK 2 Topik MOHD ZEID @ OUM

Slide 4

KOMPONEN PASIF 2 Topik MOHD ZEID @ OUM Diperbuat daripada bahan penebat seperti mika, seramik, kertas & elektrolit.

Slide 5

KOMPONEN PASIF 2 Topik MOHD ZEID @ OUM

Slide 6

KOMPONEN PASIF: PERINTANG 2 Topik MOHD ZEID @ OUM Komponen yang mengawal arus elektrik dalam litar. Nilai diukur dalam unit Ohm, Ω. Semakin tinggi rintangan, semakin rendah arus mengalir melaluinya. Terbahagi kepada: Perintang Tetap Perintang Bolehubah

Slide 7

KOMPONEN PASIF: PERINTANG 2 Topik MOHD ZEID @ OUM PERINTANG TETAP 1 Mempunyai nilai yang tetap & tidak berpolariti. Nilai perintang ditandakan dengan kod warna.

Slide 8

KOMPONEN PASIF: PERINTANG 2 Topik MOHD ZEID @ OUM PERINTANG TETAP 1 Kod warna perintang.

Slide 9

KOMPONEN PASIF: PERINTANG 2 Topik MOHD ZEID @ OUM PERINTANG BOLEHUBAH 2 Mempunyai nilai bolehubah & berpolariti. Nilai diubah dengan melaras shaft

Slide 10

KOMPONEN PASIF: PEMUAT 2 Topik MOHD ZEID @ OUM Juga dikenali sebagai kapasitor. Komponen yang berupaya menyimpan cas dalam bentuk medan elektrostatik. Binaannya terdiri daripada dua kepingan plat logam yang dipisahkan oleh bahan dielektrik. Terbahagi kepada: Pemuat Berkutub Pemuat Tanpa Kutub Pemuat Bolehubah Pemuat Trimmer

Slide 11

KOMPONEN PASIF: PEMUAT 2 Topik MOHD ZEID @ OUM Jumlah cas elektrik yang boleh disimpan dinamakan nilai kemuatan @ kapasitans (Unit SI: Farad, C) dan dipengaruhi oleh: Luas permukaan kepingan plat Jarak antara kepingan plat Bahan dielektrik yang memisahkan dua plat.

Slide 12

KOMPONEN PASIF: PEMUAT 2 Topik MOHD ZEID @ OUM PEMUAT BERKUTUB 1 + Mesti dipasang mengikut kekutuban yang betul. Terbahagi kepada Pemuat Elektrolitik & Tantalum. Nilai kapasitans >1µF elektrolitik tantalum

Slide 13

KOMPONEN PASIF: PEMUAT 2 Topik MOHD ZEID @ OUM PEMUAT TANPA KUTUB 2 Pemuat boleh disambungkan tanpa mengikut kekutuban bateri. Bersaiz lebih kecil, nilai kapasitans <1µF

Slide 14

KOMPONEN PASIF: PEMUAT 2 Topik MOHD ZEID @ OUM PEMUAT BOLEHUBAH 3 Mempunyai nilai kapasitans yang sangat kecil iaitu antara 100pF – 500pF. 100pF = 0.0001µF

Slide 15

KOMPONEN PASIF: PEMUAT 2 Topik MOHD ZEID @ OUM PEMUAT TRIMMER 4 Mempunyai nilai kapasitans yang sangat kecil iaitu antara 2pF – 10pF.

Slide 16

KOMPONEN PASIF: PEARUH 2 Topik MOHD ZEID @ OUM Juga dikenali sebagai induktor. Komponen yang berupaya menyimpan tenaga dalam bentuk medan magnet. Binaan  lilitan gelungan pengalir dalam bentuk gegelung. Nilai kearuhan @ induktans (unit SI: Henry, H) bergantung kepada: Jumlah lilitan Diameter lilitan Panjang lilitan Jenis teras yang digunakan

Slide 17

KOMPONEN PASIF: PEARUH 2 Topik MOHD ZEID @ OUM

Slide 18

KOMPONEN AKTIF 2 Topik MOHD ZEID @ OUM Diperbuat daripada bahan semikonduktor yang terdiri daripada silikon dan germanium. Boleh membentuk, mengawal dan memproses isyarat elektrik.

Slide 19

Diod membenarkan arus mengalir hanya pada satu arah sahaja. Dibina daripada bahan semikonduktor jenis P dan jenis N. KOMPONEN AKTIF: DIOD 2 Topik MOHD ZEID @ OUM anod katod anod katod

Slide 20

KOMPONEN AKTIF: DIOD 2 Topik MOHD ZEID @ OUM PINCANG HADAPAN 1 Terminal anod disambung dengan punca positif bekalan. Terminal katod disambung dengan punca negatif bekalan. Diod mengalirkan arus. + -

Slide 21

KOMPONEN AKTIF: DIOD 2 Topik MOHD ZEID @ OUM PINCANG HADAPAN 1

Slide 22

KOMPONEN AKTIF: DIOD 2 Topik MOHD ZEID @ OUM PINCANG BALIKAN 2 Terminal anod disambung dengan punca negatif bekalan. Terminal katod disambung dengan punca positif bekalan. Diod tidak mengalirkan arus. - +

Slide 23

KOMPONEN AKTIF: DIOD 2 Topik MOHD ZEID @ OUM PINCANG BALIKAN 2

Slide 24

KOMPONEN AKTIF: DIOD 2 Topik MOHD ZEID @ OUM

Slide 25

KOMPONEN AKTIF: LED 2 Topik MOHD ZEID @ OUM LED mengeluarkan cahaya apabila dikenakan voltan. LED lebih lasak, tahan lama, pantas dihidupkan, kecil & kurang melesapkan kuasa.

Slide 26

KOMPONEN AKTIF: TRANSISTOR 2 Topik MOHD ZEID @ OUM Sebuah peranti elektronik yang biasa digunakan untuk membesarkan isyarat elektrik. Mempunyai tiga terminal: Pengeluar (emitter) Pemungut (collector) Tapak (base) E C B E C B

Slide 27

KOMPONEN AKTIF: LITAR BERSEPADU 2 Topik MOHD ZEID @ OUM Litar bersepadu @ integrated circuit (IC) merupakan cip nipis yang mengandungi berpuluh, beratus, beribu @ berjuta komponen pasif dan aktif.

Slide 28

KOMPONEN KHAS 2 Topik MOHD ZEID @ OUM Transducer merupakan peranti elektronik yang boleh mengesan & menukarkan isyarat analog serta menukarkan isyarat tersebut kepada isyarat yang lain (tidak semestinya elektrik). Sensor pula merupakan peranti elektronik yang boleh mengesan & menukarkan isyarat tersebut kepada isyarat elektrik. TRANSDUCER & SENSOR 1

Slide 29

KOMPONEN KHAS 2 Topik MOHD ZEID @ OUM

Slide 30

KOMPONEN KHAS 2 Topik MOHD ZEID @ OUM GEGANTI @ RELAY 2 Geganti berfungsi sebagai suis kendalian elektrik. Arus yang mengalir dalam gelung geganti menghasilkan medan magnet yang menghubungkan suis On & Off.

Summary: Komponen Elektronik

Tags: komponen elektronik

URL: