Телата около нас - ІІІ клас Булвест

+28

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Телата около нас Човекът и природата – ІІІ клас Албена Кишишева – СОУ “Христо Ботев” – гр. Айтос

Slide 2

Всички предмети, които ни заобикалят се наричат тела. стол маса чин молив животно растение къща Албена Кишишева – СОУ “Христо Ботев” – гр. Айтос Какви предмети виждате?

Slide 3

Какви тела виждате? От какъв материал са направени? Албена Кишишева – СОУ “Христо Ботев” – гр. Айтос

Slide 4

А тук какви тела виждате? От какво са направени? Албена Кишишева – СОУ “Христо Ботев” – гр. Айтос

Slide 5

Материалът, от който са съставени телата се нарича вещество. гума желязо дърво кожа Албена Кишишева – СОУ “Христо Ботев” – гр. Айтос

Slide 6

Телата заемат различно място в пространството. Тези, които заемат повече място имат по-голям обем. Албена Кишишева – СОУ “Христо Ботев” – гр. Айтос Коя от куклите има най-голям обем? А най-малък?

Slide 7

Всички тела си приличат и по това, че имат маса. Масата показва колко е веществото в едно тяло. Албена Кишишева – СОУ “Христо Ботев” – гр. Айтос В кой чувал веществото е по-голямо?

Slide 8

Масата на кокошката е много по-голяма от масата на малкото пиленцето. Албена Кишишева – СОУ “Христо Ботев” – гр. Айтос

Slide 9

Масата се измерва в килограми. Кой от куфарите има най-голяма маса? Албена Кишишева – СОУ “Христо Ботев” – гр. Айтос

Slide 10

Масата се измерва с везни. На коя от двете везни телата не са с еднаква маса. Албена Кишишева – СОУ “Христо Ботев” – гр. Айтос

Slide 11

Какво ново знам и мога? Попълнете пропуснатото в текста, като използвате думите вещество, обем или маса. Една торба цимент има ____________ 25 кг. С везни се измерва ____________ на телата. Захарта е ________________. Колко тетрадки ще се съберат в една ученическа чанта зависи от ______________ на чантата. масата маса вещество обема Албена Кишишева – СОУ “Христо Ботев” – гр. Айтос

Slide 12

Кое от двете деца има по-голяма маса? Албена Кишишева – СОУ “Христо Ботев” – гр. Айтос

Slide 13

Подреди телата според тяхната маса. Албена Кишишева – СОУ “Христо Ботев” – гр. Айтос

Slide 14

Речник: Всяко нещо, което се среща в природата или е направено от човека се нарича ___________. Това, от което са съставени телата са _______________ . Големината на мястото, което заема едно тяло е ___________. тяло вещества обем Мярка за количеството на веществото е ____________. маса Албена Кишишева – СОУ “Христо Ботев” – гр. Айтос

Slide 15

Домашна работа Учебна тетрадка стр. 3 упр. 1

URL: