Megillas Esther: The Hidden Message

+1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Megillas Esther: The Hidden Message By Rabbi Tzvi Pittinsky Based on a shiur by Rav Menachem Leibtag

Slide 2

אסתר ב:ה אִישׁ יְהוּדִי, הָיָה בְּשׁוּשַׁן הַבִּירָה; וּשְׁמוֹ מָרְדֳּכַי, בֶּן יָאִיר בֶּן-שִׁמְעִי בֶּן-קִישׁ--אִיש יְמִינִי. אסתר ב:ה אִישׁ יְהוּדִי, הָיָה בְּשׁוּשַׁן הַבִּירָה; וּשְׁמוֹ מָרְדֳּכַי, בֶּן יָאִיר בֶּן-שִׁמְעִי בֶּן-קִישׁ--אִיש יְמִינִי.

Slide 3

אסתר ב:ה אִישׁ יְהוּדִי, הָיָה בְּשׁוּשַׁן הַבִּירָה; וּשְׁמוֹ מָרְדֳּכַי, בֶּן יָאִיר בֶּן-שִׁמְעִי בֶּן-קִישׁ--אִיש יְמִינִי. זכריה פרק ח כג כֹּה-אָמַר, יְהוָה צְבָאוֹת, בַּיָּמִים הָהֵמָּה, אֲשֶׁר יַחֲזִיקוּ עֲשָׂרָה אֲנָשִׁים מִכֹּל לְשֹׁנוֹת הַגּוֹיִם; וְהֶחֱזִיקוּ בִּכְנַף אִישׁ יְהוּדִי לֵאמֹר, נֵלְכָה עִמָּכֶם--כִּי שָׁמַעְנוּ, אֱלֹהִים עִמָּכֶם.

Slide 4

אסתר ב:ה אִישׁ יְהוּדִי, הָיָה בְּשׁוּשַׁן הַבִּירָה; וּשְׁמוֹ מָרְדֳּכַי, בֶּן יָאִיר בֶּן-שִׁמְעִי בֶּן-קִישׁ--אִיש יְמִינִי. דברי הימים א פרק כט א וַיֹּאמֶר דָּוִיד הַמֶּלֶךְ לְכָל-הַקָּהָל, שְׁלֹמֹה בְנִי אֶחָד בָּחַר-בּוֹ אֱלֹהִים נַעַר וָרָךְ; וְהַמְּלָאכָה גְדוֹלָה--כִּי לֹא לְאָדָם הַבִּירָה, כִּי לַיהוָה אֱלֹהִים.  יט וְלִשְׁלֹמֹה בְנִי, תֵּן לֵבָב שָׁלֵם, לִשְׁמוֹר מִצְו‍ֹתֶיךָ, עֵדְו‍ֹתֶיךָ וְחֻקֶּיךָ; וְלַעֲשׂוֹת הַכֹּל, וְלִבְנוֹת הַבִּירָה אֲשֶׁר-הֲכִינוֹתִי.

Slide 5

אסתר ב:ה אִישׁ יְהוּדִי, הָיָה בְּשׁוּשַׁן הַבִּירָה; וּשְׁמוֹ מָרְדֳּכַי, בֶּן יָאִיר בֶּן-שִׁמְעִי בֶּן-קִישׁ--אִיש יְמִינִי. מלכים ב פרק כה כז וַיְהִי בִשְׁלֹשִׁים וָשֶׁבַע שָׁנָה, לְגָלוּת יְהוֹיָכִין מֶלֶךְ-יְהוּדָה, בִּשְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ, בְּעֶשְׂרִים וְשִׁבְעָה לַחֹדֶשׁ; נָשָׂא אֱוִיל מְרֹדַךְ מֶלֶךְ בָּבֶל בִּשְׁנַת מָלְכוֹ, אֶת-רֹאשׁ יְהוֹיָכִין מֶלֶךְ-יְהוּדָה--מִבֵּית כֶּלֶא.  ישעיהו פרק לט א בָּעֵת הַהִיא שָׁלַח מְרֹדַךְ בַּלְאֲדָן בֶּן-בַּלְאֲדָן מֶלֶךְ-בָּבֶל, סְפָרִים וּמִנְחָה--אֶל-חִזְקִיָּהוּ; וַיִּשְׁמַע, כִּי חָלָה וַיֶּחֱזָק. 

Slide 6

Once upon a time… אסתר פרק א (א) ויהי בימי אחשורוש הוא אחשורוש המלך מהדו ועד כוש שבע ועשרים ומאה מדינה: (ב) בימים ההם כשבת המלך אחשורוש על כסא מלכותו אשר בשושן הבירה: (ג) בשנת שלוש למלכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו חיל פרס ומדי הפרתמים ושרי המדינות לפניו: עזרא פרק א פסוק א ובשנת אחת לכורש מלך פרס לכלות דבר יקוק מפי ירמיה העיר יקוק את רוח כרש מלך פרס ויעבר קול בכל מלכותו וגם במכתב לאמר: חגי פרק א (א) בשנת שתים לדריוש המלך בחדש הששי ביום אחד לחדש היה דבר יקוק ביד חגי הנביא אל זרבבל בן שאלתיאל פחת יהודה ואל יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול לאמר:

Slide 7

Why the details? אסתר פרק א (ו) חור כרפס ותכלת אחוז בחבלי בוץ וארגמן על גלילי כסף ועמודי שש מטות זהב וכסף על רצפת בהט ושש ודר וסחרת: (ז) והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים ויין מלכות רב כיד המלך:

Slide 8

להיות כל איש שרר בביתו אסתר פרק א (יט) אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו ויכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשורוש ומלכותה יתן המלך לרעותה הטובה ממנה: (כ) ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו כי רבה היא וכל הנשים יתנו יקר לבעליהן למגדול ועד קטן: (כא) וייטב הדבר בעיני המלך והשרים ויעש המלך כדבר ממוכן: (כב) וישלח ספרים אל כל מדינות המלך אל מדינה ומדינה ככתבה ואל עם ועם כלשונו להיות כל איש שרר בביתו ומדבר כלשון עמו

Slide 9

But why satire? A Modest Proposal By Jonathan Swift   For Preventing The Children Of Poor People In Ireland From Being A Burden To Their Parents Or Country, And For Making Them Beneficial To The Public IT IS a melancholy object to those who walk through this great town or travel in the country, when they see the streets, the roads, and cabin doors, crowded with beggars of the female sex, followed by three, four, or six children, all in rags and importuning every passenger for an alms. These mothers, instead of being able to work for their honest livelihood, are forced to employ all their time in strolling to beg sustenance for their helpless infants: who as they grow up either turn thieves for want of work, or leave their dear native country to fight for the Pretender in Spain, or sell themselves to the Barbadoes… I have been assured by a very knowing American of my acquaintance in London, that a young healthy child well nursed is at a year old a most delicious, nourishing, and wholesome food, whether stewed, roasted, baked, or boiled; and I make no doubt that it will equally serve in a fricassee or a ragout. I do therefore humbly offer it to public consideration that of the hundred and twenty thousand children already computed, twenty thousand may be reserved for breed…

Slide 10

What is the message? תלמוד בבלי מסכת חולין דף קלט עמוד ב אסתר מן התורה מנין? +דברים ל"א+ ואנכי הסתר אסתיר   דברים פרק לא (יז) וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתים והסתרתי פני מהם והיה לאכל ומצאהו רעות רבות וצרות ואמר ביום ההוא הלא על כי אין אלהי בקרבי מצאוני הרעות האלה: (יח) ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה כי פנה אל אלהים אחרים:

Slide 11

שנהנו מסעודתו של אותו רשע תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יב עמוד א בהראתו את עשר כבוד מלכותו אמר רבי יוסי בר חנינא: מלמד שלבש בגדי כהונה: כתיב הכא +אסתר א'+ יקר תפארת גדולתו וכתיב התם +שמות כ"ח+ לכבוד ולתפארת… שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי: מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה? אמר להם: אמרו אתם! - אמרו לו: מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע.

Slide 12

What’s the big deal? עזרא פרק א (א) ובשנת אחת לכורש מלך פרס לכלות דבר יקוק מפי ירמיה העיר יקוק את רוח כרש מלך פרס ויעבר קול בכל מלכותו וגם במכתב לאמר: (ב) כה אמר כרש מלך פרס כל ממלכות הארץ נתן לי יקוק אלהי השמים והוא פקד עלי לבנות לו בית בירושלם אשר ביהודה: (ג) מי בכם מכל עמו יהי אלהיו עמו ויעל לירושלם אשר ביהודה ויבן את בית יקוק אלהי ישראל הוא האלהים אשר בירושלם: עזרא פרק ב (סד) כל הקהל כאחד ארבע רבוא אלפים שלש מאות ששים עזרא פרק ד (ו) ובמלכות אחשורוש בתחלת מלכותו כתבו שטנה על ישבי יהודה וירושלם:

Slide 13

תכלת וארגמן אסתר פרק א (ו) חור כרפס ותכלת אחוז בחבלי בוץ וארגמן על גלילי כסף ועמודי שש מטות זהב וכסף על רצפת בהט ושש ודר וסחרת: (ז) והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים ויין מלכות רב כיד המלך: שמות פרק כה (ג) וזאת התרומה אשר תקחו מאתם זהב וכסף ונחשת: (ד) ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים: (ה) וערת אילם מאדמים וערת תחשים ועצי שטים: (ו) שמן למאר בשמים לשמן המשחה ולקטרת הסמים: (ז) אבני שהם ואבני מלאים לאפד ולחשן: (ח) ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם: (ט) ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו:

Slide 14

Only a small portion returned… Rav Yehuda Ha-Levi in Sefer Ha-Kuzari (II.24): Had the entire nation enthusiastically answered the divine call to return to the Land, the idyllic prophecies of the RETURN TO ZION would have been fulfilled and the SHECHINA would have returned. In reality, however, only a small portion returned. The majority remained in Bavel, willfully accepting the exile, as they did not wish to leave their homes & businesses etc...

Slide 15

Willfully accepting the exile… אסתר פרק ה (א) ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ותעמד בחצר בית המלך הפנימית נכח בית המלך והמלך יושב על כסא מלכותו בבית המלכות נכח פתח הבית: אסתר פרק ו (ד) ויאמר המלך מי בחצר והמן בא לחצר בית המלך החיצונה לאמר למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו: אסתר פרק ב (כא) בימים ההם ומרדכי ישב בשער המלך קצף בגתן ותרש שני סריסי המלך משמרי הסף ויבקשו לשלח יד במלך אחשורש: אסתר פרק ד (ב) ויבוא עד לפני שער המלך כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק: אסתר פרק ד (ו) ויצא התך אל מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך:

Slide 16

Achashverosh’s Throne

Slide 17

Hashem’s Throne (The Beis Hamikdash) Kodesh Kodashim Kodesh Azarah Ezras Nashim Har Habayis

Slide 18

Which did they choose?

Slide 19

Can you interpret the Satire? ספרי דאגדתא על אסתר ר' יודן ור' לוי אמרו משמיה דר' יוחנן כל מקום שנאמר במגילת אסתר מלך אחשורוש באחשורוש הכתוב מדבר, ובכל מקום שנאמר מלך סתם במלך מלכי המלכים הכתוב מדבר, כטוב לב המלך ביין, כטוב לבו של הקב"ה ביינה של תורה.   אסתר פרק א (י) ביום השביעי כטוב לב המלך ביין אמר... (יא) להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות להראות העמים והשרים את יפיה כי טובת מראה היא: (יב) ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים ויקצף המלך מאד וחמתו בערה בו:

Slide 20

Picture Credits Slide 5: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Marduk_and_pet.jpg Slide 12: http://tanach.org/special/purim/board1a.gif Slide 13: http://www.judaism.com/gif-bk/88287.gif and http://www.flyingfingers.com/shop/images/medium/__yarn__BrownSheep__NatureSpun/042-RoyalPurple-00963.jpg Slide 16: http://www.chabad.org/media/images/2795.jpg Slide 17: http://www.teaneckshuls.org/daf/beis-hamikdash/BeisHamikdash2.jpg

Summary: PowerPoint By Rabbi Tzvi Pittinsky, Based on a shiur by Rav Menachem Leibtag: http://www.tanach.org/special/purim/purims1.htm

Tags: purim megillat esther tanach

URL: