Drugi kolokvijum radiologije

+42

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Drugi kolokvijum radiologije © Ivan Ćertić

Slide 2

HEPATOBILIJARNI SISTEM I PANKREAS 1. Ciste jetre (UZ i CT), 2. Hemangiom (UZ i CT), 3. Sekundarni depoziti u jetri (UZ, CT), 4. Ciroza jetre (UZ i CT) 5. Hepatocelularni karcinom (UZ i CT). 6. Kalkuloza žucne kese (UZ, CT, PTC, MRCP). 7. Porcelanska žucna kesa ( UZ, nativno), 8. Tumor žucne kese ( UZ, CT, MRCP), 9. Kalkulusi u ekstrahepaticnim ž. putevima (PTC, MRCP). 10. Ekstrahepaticni holangiokarcinom (MRCP, PTC). 11. Karcinom pankreasa (CT) 12. Pseudocista pankreasa (UZ i CT), 13. Akutni pankreatitis ( UZ i CT) 14. Hronicni pankreatitis ( nativni snimak, UZ i CT).

Slide 3

1. Ciste jetre (UZ, CT) Solitarna cista jetre, ultrazvuk

Slide 4

1. Ciste jetre (UZ, CT) Multipla cista jetre, ultrazvuk

Slide 5

1. Ciste jetre (UZ, CT) Solitarna cista jetre, skener

Slide 6

1. Ciste jetre (UZ, CT) Multipla cista jetre, skener

Slide 7

2. Hemangiom jetre (UZ, CT) Hemangiom jetre, ultrazvuk

Slide 8

2. Hemangiom jetre (UZ, CT) Hemangiom jetre, skener

Slide 9

3. Sekundarni depoziti u jetri (UZ, CT) Metastaze u jetri, ultrazvuk

Slide 10

3. Sekundarni depoziti u jetri (UZ, CT) Metastaze u jetri, skener

Slide 11

4. Ciroza jetre (UZ i CT) Ciroza jetre, ultrazvuk

Slide 12

4. Ciroza jetre (UZ i CT) Ciroza jetre, skener

Slide 13

5. Hepatocelularni karcinom (UZ i CT)

Slide 14

5. Hepatocelularni karcinom (UZ i CT)

Slide 15

6. Kalkuloza žucne kese (UZ, CT, PTC, MRCP) Kalkuloza žucne kese, ultrazvuk

Slide 16

6. Kalkuloza žucne kese (UZ, CT, PTC, MRCP) Kalkuloza žucne kese, skener

Slide 17

6. Kalkuloza žucne kese (UZ, CT, PTC, MRCP) Kalkuloza žucne kese, perkutana transhepatična holangiografija (PTC)

Slide 18

6. Kalkuloza žucne kese (UZ, CT, PTC, MRCP) Kalkuloza žucne kese, magnetno-rezonantna holangiopankreatografija (MRCP)

Slide 19

7. Porcelanska žucna kesa ( UZ, nativno) Porcelanska žucna kesa, ultrazvuk, nativno

Slide 20

7. Porcelanska žucna kesa ( UZ, nativno) Porcelanska žucna kesa, nativno

Slide 21

8. Tumor žucne kese ( UZ, CT, MRCP) Tumor žučne kese, ultrazvuk

Slide 22

8. Tumor žucne kese ( UZ, CT, MRCP) Tumor žučne kese, skener

Slide 23

8. Tumor žucne kese ( UZ, CT, MRCP) Tumor žučne kese (adenomatoza), magnetno-rezonantna holangiopankreatografija (MRCP)

Slide 24

9. Kalkulusi u ekstrahepaticnim ž. putevima (PTC, MRCP) Kalkulusi u ekstrahepatičnim žučnim putevima, perkutana transhepatična holangiografija (PTC)

Slide 25

9. Kalkulusi u ekstrahepaticnim ž. putevima (PTC, MRCP) Kalkulusi u ekstrahepatičnim žučnim putevima, magnetno-rezonantna holangiopankreatografija (MRCP)

Slide 26

10. Ekstrahepaticni holangiokarcinom (MRCP, PTC) Ekstrahepaticni holangiokarcinom, magnetno-rezonantna holangiopankreatografija (MRCP)

Slide 27

10. Ekstrahepaticni holangiokarcinom (MRCP, PTC) Ekstrahepaticni holangiokarcino, perkutana transhepatična holangiografija (PTC)

Slide 28

11. Karcinom pankreasa (CT) Pankreas, normalan izgled i karcinom, skener

Slide 29

12. Pseudocista pankreasa (UZ i CT) Pseudocista pankreasa, ultrazvuk

Slide 30

12. Pseudocista pankreasa (UZ i CT) Pseudocista pankreasa skener

Slide 31

13. Akutni pankreatitis (UZ i CT) Akutni pankreatitis, ultrazvuk

Slide 32

13. Akutni pankreatitis (UZ i CT) Akutni pankreatitis, skener

Slide 33

14. Hronicni pankreatitis ( nativni snimak, UZ i CT) Hronični pankreatitis, nativni rendgen

Slide 34

14. Hronicni pankreatitis ( nativni snimak, UZ i CT) Hronični pankreatitis, ultrazvuk

Slide 35

14. Hronicni pankreatitis ( nativni snimak, UZ i CT) Hronični pankreatitis, skener

Slide 36

UROGENITALNI SISTEM 1. Kalkukuloza bubrega (nativno, UZ) 2. Kalkuloza uretera i bešike (nativno i UZ), 3. Intravenska urografija-duplicitet pijelona, duplicitet uretera 4. Intravenska urografija-agenezija, ektopija bubrega 5. Intravenska urografija-`mass`` efekat-cista, tumor bubrega 6. Descendentna cistografija-divertikulum mokracne besike 7. Retrogradna cistografija-vezikoureteralni refluks 8. Tumori bubrega (UZ, CT, angiografija), 9. Urografski “nem” bubreag ( IVU), 10. Hidronefroza (UZ, CT, IVU), 11. Tumor bešike (UZ, CT, IVU). 12. Obstrukcija kanalnog trakta (anterogradna urografija)

Slide 37

1. Kalkukuloza bubrega (nativno, UZ) Kalkukuloza bubrega, nativan rendgen

Slide 38

1. Kalkukuloza bubrega (nativno, UZ) Kalkukuloza bubreg, ultrazvuk

Slide 39

2. Kalkuloza uretera i bešike (nativno i UZ) Kalkuloza ureter i bešika, nativno

Slide 40

2. Kalkuloza uretera i bešike (nativno i UZ) Kalkuloza uretera i bešika, ultrazvuk

Slide 41

3. Intravenska urografija-duplicitet pijelona, duplicitet uretera

Slide 42

4. Intravenska urografija-agenezija, ektopija bubrega Intravenska urografija, agenezija bubrega

Slide 43

4. Intravenska urografija-agenezija, ektopija bubrega Intravenska urografija, ektopija bubrega

Slide 44

5. Intravenska urografija-`mass`` efekat-cista, tumor bubrega Intravenskaa urografija, mass efect-cyst; policistična bolest bubrega

Slide 45

5. Intravenska urografija-`mass`` efekat-cista, tumor bubrega Intravenska urografija, tumor bubrega (karcinom urotela)

Slide 46

6. Descendentna cistografija-divertikulum mokracne besike

Slide 47

7. Retrogradna cistografija-vezikoureteralni refluks

Slide 48

8. Tumori bubrega (UZ, CT, angiografija) Tumor bubrega, ultrazvuk

Slide 49

8. Tumori bubrega (UZ, CT, angiografija) Tumori bubrega, skener

Slide 50

8. Tumori bubrega (UZ, CT, angiografija) Tumor bubrega, magnetno-rezonantna angiografija

Slide 51

9. Urografski “nem” bubreg ( IVU)

Slide 52

10. Hidronefroza (UZ, CT, IVU) Hidronefroza, ultrazvuk

Slide 53

10. Hidronefroza (UZ, CT, IVU) Hidronefroza, skener

Slide 54

10. Hidronefroza (UZ, CT, IVU) Hidronefroza, intravenska urografija

Slide 55

11. Tumor bešike (UZ, CT, IVU) Tumor bešike, ultrazvuk

Slide 56

11. Tumor bešike (UZ, CT, IVU) Tumor bešike, skener

Slide 57

11. Tumor bešike (UZ, CT, IVU) Tumor bešike, intravenska urografija

Slide 58

12. Obstrukcija kanalnog trakta (anterogradna urografija)

Slide 59

KOŠTANI SISTEM 1. Fraktura sa pukotinom 2. Fraktura pršljenskog tela (riblji rep i klinasta) 3. Luksacija velikog zgloba 4. Metastaze – osteoblastne, osteoliticke, mešovite 5. Osteomijelitis, hronicni sa sekvestrom 6. Osteosarkom - osteoliticki, osteoskleroticni, mešoviti 7. Ewingov sarkom sa tipicnom periostnom rakcijom 8. Degenerativne promene kicme – osteofiti i suženje intervertebralnog prostora 9. Koksartroza 10. Gonartroza

Slide 60

1. Fraktura sa pukotinom

Slide 61

2. Fraktura pršljenskog tela (riblji rep i klinasta)

Slide 62

3. Luksacija velikog zgloba

Slide 63

4. Metastaze – osteoblastne, osteoliticke, mešovite Osteoblastne metastaze

Slide 64

4. Metastaze – osteoblastne, osteoliticke, mešovite Osteolitične metastaze

Slide 65

4. Metastaze – osteoblastne, osteoliticke, mešovite Metastaza u kosti - mešovita

Slide 66

5. Osteomijelitis, hronicni sa sekvestrom

Slide 67

6. Osteosarkom - osteoliticki, osteoskleroticni, mešoviti

Slide 68

6. Osteosarkom - osteoliticki, osteoskleroticni, mešoviti

Slide 69

6. Osteosarkom - osteoliticki, osteoskleroticni, mešoviti

Slide 70

7. Ewingov sarkom sa tipicnom periostnom rakcijom

Slide 71

8. Degenerativne promene kicme – osteofiti i suženje intervertebralnog prostora

Slide 72

9. Koksartroza

Slide 73

10. Gonartroza

Slide 74

INTERVENTNA RADIOLOGIJA 1. Arteriografija-stenoza-ateroskleroza, fibromuskularna displazija 2. Arteriografija-aneurizma 3. Venografija-tromboza-maligna, benigna 4. Perkutana nefrostomija 5. Perkutana transhepaticna holangiografija 6. Perkutana bilijarna drenaža 7. Drenaza apscesa-bubrega, jetre 8. Double J stent uretera 9. Primena metalnih stentova u lecenju striktura (jednjak, ž, putevi, urinarni putevi, krvni sudovi) 10. Embolizacije

Slide 75

1. Arteriografija-stenoza-ateroskleroza, fibromuskularna displazija Arteriografija, stenoza distalne aorte

Slide 76

1. Arteriografija-stenoza-ateroskleroza, fibromuskularna displazija Angiografija, ateroskleroza koronarne arterije

Slide 77

1. Arteriografija-stenoza-ateroskleroza, fibromuskularna displazija Arteriografija, fibromuskularna displazija renalne arterije

Slide 78

2. Arteriografija-aneurizma

Slide 79

3. Venografija-tromboza-maligna, benigna

Slide 80

4. Perkutana nefrostomija

Slide 81

5. Perkutana transhepaticna holangiografija

Slide 82

6. Perkutana bilijarna drenaža

Slide 83

7. Drenaza apscesa-bubrega, jetre

Slide 84

8. Double J stent uretera

Slide 85

9. Primena metalnih stentova u lecenju striktura (jednjak, ž, putevi, urinarni putevi, krvni sudovi) Stent u jedńaku

Slide 86

9. Primena metalnih stentova u lecenju striktura (jednjak, ž, putevi, urinarni putevi, krvni sudovi)

Slide 87

9. Primena metalnih stentova u lecenju striktura (jednjak, ž, putevi, urinarni putevi, krvni sudovi) Stentovi u urinarnom traktu

Slide 88

9. Primena metalnih stentova u lecenju striktura (jednjak, ž, putevi, urinarni putevi, krvni sudovi) Stent iliake komunis

Slide 89

10. Embolizacije

Slide 90

UZ, CT, MRI 1. CT – perikardni izliv 2. CT-tumor pluca 3. CT-pleuralni izliv 4. CT-trauma-laceracija jetre, bubrega, slezine

Slide 91

1. CT – perikardni izliv

Slide 92

2. CT-tumor pluca

Slide 93

3. CT-pleuralni izliv

Slide 94

4. CT-trauma-laceracija jetre, bubrega, slezine Laceracije jetre

Slide 95

4. CT-trauma-laceracija jetre, bubrega, slezine Laceracije bubrega

Slide 96

4. CT-trauma-laceracija jetre, bubrega, slezine Laceracije slezine

Slide 97

Srećno!!!

Summary: treća godina medicine, prezentacija rađena po pitanjima sa sajta fakulteta

Tags: kolokvijum radiologija

URL:
More by this User
Most Viewed
Previous Page Next Page
Trovanje Olovom
Trovanje Olov...
 
 
 
Previous Page Next Page