TRANH TRẮNG ĐEN (1) Họa sĩ VŨ THÁI HÒA

+2

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Họa sĩ VŨ THÁI HÒA tranh TRẮNG ĐEN Phần 1 (Gồm 30 Họa Phẩm)

Slide 2

HOA TÓC Tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 3

MONG CHỜ Tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 4

TRĂNG KHUYA – Tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 5

NGỌN NẾN Tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 6

TĨNH VẬT Tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 7

HAI CHỊ EM Tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 8

MỘNG MƠ Tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 9

CHIM NHỎ Tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 10

MƯA MÃI KHÔNG NGỪNG Tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 11

ĐỌC BÁO Tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 12

TIẾNG ĐÀN Tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 13

NGƯỚC NHÌN Tranh: VŨ THÁi HÒA

Slide 14

NGẨNG ĐẦU Tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 15

MẸ VÀ CON (2) - Tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 16

KHỎA THÂN NGƯỚC NHÌN Tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 17

BÊN NHAU Tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 18

CHIM NON Tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 19

KHĂN CHOÀNG Tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 20

ĐAN TAY Tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 21

BÔNG HOA NHỎ Tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 22

NGOÀI CỬA SỔ Tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 23

HƯƠNG TÌNH Tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 24

DUYÊN DÁNG Tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 25

TÓC ÂY Tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 26

HÒA BÌNH Tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 27

TIẾNG THÉT Tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 28

KÊU CỨU Tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 29

ĐỢI CHỜ Tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 30

NỐT LA Tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 31

THIẾU NỮ Tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 32

VŨ THÁI HÒA là tên thật và bút danh, Sở trường: Viết Văn, làm Thơ, Vẽ Tranh, Viết Nhạc và Soạn Hòa âm , Tranh của Vũ Thái Hòa được lưu giữ trong Viện Bảo Tàng Loukine (Pháp) và VTH được UNESCO tặng Huy Chương Hội Họa: Picasso-Miró (1987) Định cư tại Pháp 1984. Họa sĩ VŨ THÁI HÒA

Summary: http://www.arts-vuthaihoa.blogspot.com

URL: