Η Αυτοκρατορία του Μ.αλεξάνδρου χωρίζεται

+61

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Ελληνιστικά Χρόνια Η αυτοκρατορία του Μ. Αλεξάνδρου χωρίζεται

Slide 2

Η αυτοκρατορία χωρίστηκε σε βασίλεια 4

Slide 4

1 Το βασίλειο της Μακεδονίας

Slide 5

2 Το βασίλειο της Αιγύπτου Πτολεμαίος

Slide 6

3 Το βασίλειο της Περγάμου

Slide 7

4 Το βασίλειο της Συρίας Σέλευκος

Slide 8

Τα 4 ελληνιστικά βασίλεια Μακεδονία Αίγυπτος Πέργαμος Συρία

Summary: Τα 4 ελληνιστικά βασίλεια που δημιουργήθηκαν μετά το θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου www.dclasstaxiarchis2011.blogspot.com

Tags: μ.αλέξανδρος

URL: