Το ρωμαϊκό κράτος

+44

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Το ρωμαϊκό κράτος Κεφ.38 Ιστορία Δ’ magikikimwlia.blogspot.com

Slide 2

Χτισμένη στις όχθες του Τίβερη ποταμού, στο κέντρο περίπου της ιταλικής χερσονήσου, η Ρώμη λόγω της θέσης της και της ανάπτυξης των επικοινωνιών και του εμπορίου εξελίχθηκε σε κέντρο της ανάπτυξης του Ρωμαϊκού κράτους.

Slide 3

Σύμφωνα με τη μυθολογία ο Ρωμύλος θεμελίωσε τη Ρώμη στον Παλατίνο Λόφο στις 21 Απριλίου 753 π.Χ.. Στη συνέχεια σκότωσε το δίδυμο αδελφό του Ρέμο και έγινε ο πρώτος βασιλιάς της. Άλλος μύθος θέλει τον ευγενή Αινεία από τη Τροία, ο οποίος έφυγε όταν καταστράφηκε η Τροία στον Τρωικό πόλεμο, να είναι ιδρυτής της Ρώμης αλλά αυτός ο μύθος επινοήθηκε από τους Ρωμαίους συγκλητικούς όταν η Ρώμη έγινε αυτοκρατορία και ήθελαν να είναι μια πολιτική συνέχεια μιας άλλης μεγάλης πόλης. Αρχαιολογικά ευρήματα επιβεβαιώνουν την ύπαρξη οικισμών στην περιοχή ήδη από τον 8ο αιώνα π.Χ. Ο θείος του Ρωμύλου και του Ρέμου πέταξε τα δίδυμα αδέλφια στον Τίβερη ώστε να πνιγούν. Τα έσωσε και τα ανάθρεψε μια λύκαινα, μέχρι που μεγάλωσαν και πήραν πίσω την εξουσία.

Slide 4

Πρώτο πολίτευμα της Ρώμης ήταν η βασιλεία. Ο βασιλιάς είχε μεγάλη δύναμη. Μπορούσε να αποφασίζει ακόμη και για τη ζωή και το θάνατο των υπηκόων του. Αργότερα το πολίτευμα έγινε αριστοκρατικό. (509 π.Χ) Οι ευγενείς (πατρίκιοι- αριστοκράτες,γαιοκτήμονες) έδιωξαν το βασιλιά και κυβέρνησαν αυτοί για πολλά χρόνια.

Slide 5

Μια άλλη κοινωνική τάξη ήταν οι πελάτες. Ήταν οι παλιοί κάτοικοι. Αυτοί είχαν λίγοτερα δικαιώματα. Τελευταίοι ήταν οι πληβείοι. Ήταν οι πιο φτωχοί. Ο λαός (πληβείοι) χρειάστηκε να αγωνιστεί για να αποκτήσει δικαιώματα. Όταν επικράτησε κοινωνική ειρήνη, ξεκίνησε και η ανάπτυξη της Ρώμης.

Slide 6

Μεγάλη εξουσία είχαν οι δυο ύπατοι. Ήταν υπεύθυνοι για τις εκστρατείες και το στρατό γενικότερα. Η θητεία τους κρατούσε ένα χρόνο, ώστε να μην αποκτήσουν δύναμη κι αποτελέσουν κίνδυνο για το πολίτευμα. Σε ειρηνικούς καιρούς έρχονταν σε επαφή με τους αντιπροσώπους άλλων κρατών ώστε να ρυθμίσουν διάφορα θέματα.

Slide 7

Η σύγκλητος ήταν ένα συμβουλευτικό σώμα. Αποτελούνταν από 300 πατρίκιους. Ο λαός και οι πατρίκιοι σέβονταν τη γνώμη της. Τα μέλη της ήταν ισόβια. Το ρωμαϊκό κράτος αφού νίκησε τους γειτονικούς λαούς, άπλωσε σιγά σιγά την κυριαρχία του στη Μεσόγειο.

Slide 8

Λέξεις -κλειδιά

Slide 9

Τέλος! Ευχαριστούμε!

Summary: Το ρωμαϊκό κράτος, Κεφ. 38, Ιστορία Δ

Tags: ιστορία δ ρωμαϊκό κράτος ρωμύλος ρέμος πατρίκιοι

URL: