LoisPereiro2_Monforte

+14

No comments posted yet

Comments

Slide 25

Rimbaud

Slide 1

INFANCIA E ADOLESCENCIA I. MONFORTE

Slide 2

LUIS ÁNGEL SÁNCHEZ PEREIRO Monforte é a capital da Terra de Lemos e o núcleo da Ribeira Sacra. quen logo se convertirá no poeta LOIS PEREIRO, nace o 16 de febreiro de 1958 en Monforte de Lemos.

Slide 3

Terra de Lemos A casa natal de Lois está na estrada de Ourense. Monforte

Slide 4

O pai e a nai, ambos os dous de familia acomodada, procedían do Incio. MANUEL SÁNCHEZ VILA, estudou Dereito en Madrid pero non quixo ser avogado e dirixiu unha cristaleira. INÉS VILA PONTÓN, de casa grande, mestra. (Traballou antes de ser nai e volveu facelo en 1982). Santa Cristina do Viso Reádigos (Toldaos)

Slide 5

O matrimonio tivo tres fillos: Xosé Manuel Lois Inés

Slide 6

Lois en 1958 Xosé Manuel e Lois en 1958 Lois ao cumprir o ano

Slide 7

Lois e Xosé Manuel cunha nena en 1961

Slide 8

Xosé Manuel, Inés e Lois

Slide 9

Lois coa nai e o irmán Lois co irmán Xosé Manuel e Lois andaban sempre pegados un ao outro. E vivirán, case sem-pre, xuntos.

Slide 10

Con Lola, unha das tres irmás que coidaban aos nenos. Lois coa nai

Slide 11

Co tío Pepe e o irmán

Slide 12

No alto dunha pereira; á esquerda co irmán (1963)

Slide 13

Xosé Manuel, e Lois cunha nena

Slide 14

Lois Pereiro cando neno

Slide 15

Os tres irmáns

Slide 16

No verán deixaban Monforte e ían ao Incio, primeiro a Reádigos e logo a Santa Cristina. Lois Pereiro coa nai

Slide 17

Lois era un rapaz cariñoso e moi bo. Xosé Manuel, e Lois. Era máis ben calado, introvertido, tímido. Curioso e intelixente, sempre estaba preocupado polo que pasaba ao seu redor… Xa de neno era un ávido lector.

Slide 18

Lois estudou nos Colexio dos Padres Escolapios de Monforte.

Slide 19

Lois nos Escolapios

Slide 20

Lois nos Escolapios Levou a Banda de Príncipe ao neno máis bo do colexio.

Slide 21

Lois de Boy Scout na Labrada, xunto ao Río Lor.

Slide 22

Monforte O MONFORTE QUE VIU MEDRAR A LOIS xa non era o que fora. A que foi berce do tren e principal nó ferroviario da Galiza, que medrara social e economicamente ás beiras das locomotoras e se fixera unha cidade moderna, liberal e cosmopolita... Lois Pereiro … era agora unha cidade agredida por unha dura reconver-sión ferroviaria que a deixara orfa dunha das súas principais fontes de riqueza. Máis de mil postos de traballo desapareceran de golpe…

Slide 23

Monforte nos anos 60 Instituto “Río Cabe”, onde Lois fixo o bacharelato Nalquel duro entorno, Lois contaba coa compaña indispensable da familia, dos amigos, das amigas… En 1972

Slide 24

…e contaba tamén co estimulante conforto da literatura, do cine e da música. Lois Pereiro en Valdeorras (1975) Foi sempre un devorador de libros.

Slide 25

O LOIS ADOLESCENTE impresionaba ás rapazas na discote-ca recitando en francés poemas dos simbolistas franceses. Velvet Underground VALERY … e mentres reinaban Karina e Los Diablos , Lois escoitaba a Velvet Under-ground , a Bowie, a King Crimson… Desde entón e para sempre, ficou unido ao que el chamaba “a xeada estética centroeuropea” e aos movementos contraculturais. King Crimson Bowie

Slide 26

Lois amaba a néboa e o frío… Desde entón e para sempre, ficou unido ao que el chamaba “a xeada estética centroeuropea” e aos movementos contraculturais. ''Imaxino que a estética centroeuropea que sempre lle gustou veu polas néboas, o tren, as devesas do Incio'', cre o seu irmán Xosé Manuel.

Slide 27

Do seu afán transgre-sor, rebelde e contra-cultural, xorde a de-cisión de ser escritor en galego. E escribe os primei-ros poemas nesta lingua, unha lingua que el aínda non falaba… O poeta Manuel Antonio foi determinante na súa decisión de escribir en galego.

Slide 28

Aínda no Bacharelato xa asina como Lois. Daquela, co espertar nacionalista sentiuse atraído polo celtismo. No muiño do Incio “Era un anarco-galeguista”, afirma o seu irmán Xosé Manuel, hoxe Decano do Colexio de Xornalistas de Galicia . O anarquismo e o sindicalismo entraran por Monforte da man dos traballadores ferroviarios.

Slide 29

“Nunca escribirei en caste-lán”, díxolle un día á que empezaba a ser a súa moza, Piedad Cabo: “Quero ser como Manuel Antonio, escribir un libro e morrer novo”. Piedad R. Cabo Telexornal Mediodía (20-11-1987) Piedad Cabo vai ser por sempre o seu grande amor. Hoxe Piedad é unha reputada periodista. Piedad R. Cabo

Slide 30

Preme a onde queiras ir: INTRODUCIÓN

Summary: autora:Elvira Roiz.

URL: