Cookies verwijderen

+1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Language:

Slide 2

Ongewenste Cookies verwijderen Start Wat doen Cookies eigenlijk ? Cookies kunnen gebruikt worden voor het onthouden van loginnaam of instellingen het vergaren van surfinformatie , maakt inbreuk op Uw Privicy ! het koppelen van een browser aan tijdelijke variabelen op de server we kunnen een onderscheid maken tussen gewenste en ongewenste Cookies ! Language:

Slide 3

Start Ongewenste Cookies verwijderen Language:

Slide 4

Bezig met het verwijderen van de ongewenste Cookies op Uw PC Ongewenste Cookies verwijderen Language:

Slide 5

De ongewenste Cookies zijn met sukses van Uw PC verwijdert ! Overzicht verwijderde Cookies Ongewenste Cookies verwijderen Language:

Slide 6

Terug Afsluiten

Slide 7

GO Language: What do Cookies actual? Cookies may become appliedly for forgoing login name or establishments gatherring of surfinformatie, impingement on your Privicy makes! Flanging of a browser on temporary variables on the server we may make a distinction between wished and unwanted Cookies! Unwanted Cookies delete

Slide 8

Unwanted Cookies delete Busy with deleting of the unwanted Cookies on your PC Language:

Slide 9

General Picture deleted Cookies Unwanted Cookies delete The unwanted Cookies are deleted with sukses of your PC ! Language: member off the ProCorSoft Company

Slide 10

Back Exit

Slide 11

Forward Language: Was Cookies tatsächlichen? Cookies werden appliedly für Verzicht Login-Name oder der Betriebe der gatherring surfinformatie, fallende auf ihrem privicy macht! Flanging von einem Browser auf temporären Variablen auf dem Server können wir eine Unterscheidung zwischen gewünscht und unerwünschte Cookies! Unerwünschte Cookies löschen

Slide 12

Forward Language: Unerwünschte Cookies löschen member off the ProCorSoft Company

Slide 13

Language: Unerwünschte Cookies löschen Busy mit dem Löschen des unerwünschte Cookies auf Ihrem PC

Slide 14

Allgemeine Bild gestrichen Cookies Language: Unerwünschte Cookies löschen Die unerwünschte Cookies löschen mit sukses Ihres PC !

Slide 15

Zuruck Ende

URL:
More by this User
Most Viewed