AZTECAS

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

CULTURAS PRECOLOMBINAS OS AZTECAS 1 DAVID RIOS CORES. 2ºA E.S.O.

Slide 2

INDICE INTRODUCCIÓN (P.3) UBICACION TEMPO-ESPACIO: CRONOLOXÍA (LIÑA DO TEMPO) (P.4) LOCALIZACIÓN (MAPA) (P.5 E 6) HISTORIA (P.7) ORGANIZACIÓN SOCIAL (P.7) ORGANIZACIÓN POLÍTICA (P.8) ECONOMÍA (P.9) CULTURA (P.10) CRENZAS E MITOLOXÍA (P.12) ARTE (P.13) MEDICINA (P.14) DESPEDIDA (P.15) GLOSARIO (P.16) 2 DAVID RIOS CORES. 2ºA E.S.O.

Slide 3

Mesoamérica, é un area cultural que engloba o territorio actual de México e case toda Centroamérica, onde se desenvolven unha serie de civilizacións que compartían rasgos e tradicións culturais. O termino Mesoamérica refírese tanto ás culturas que existían antes de que chegaran os europeos como á rexión na que se desenvoveron. Os limites de Mesoamérica cambiaron a medida que determinados rasgos culturais se estenderon entre as distintas sociedades. Entre as civilizacións máis importantes que se desenvolveron na rexión, encóntranse a olmeca, a zapoteca, a maia e a azteca. Neste traballo ímonos centrar na cultura azteca. 3 DAVID RIOS CORES. 2ºA E.S.O.

Slide 4

CRONOLOXÍA DO PERIODO AZTECA Os aztecas ou méxicas foron un pobo que dominou no centro e sur do actual México, dende o século XIII aproximadamente ata o século XVI. É coñecido por establecer un vasto imperio ben organizado, despois destruído polos conquistadores españois e os seus aliados tlaxcaltecas. 4 DAVID RIOS CORES. 2ºA E.S.O.

Slide 5

LOCALIZACION E MAPA DO TERRITORIO AZTECA Algunhas versións sinalan que o nome de “azteca” provén dun lugar mítico, posiblemente situado o norte do que hoxe e México chamado Aztlán. Máis tarde autodenomináronse Méxicas. A continuación mostramos un mapa do territorio. 5 DAVID RIOS CORES. 2ºA E.S.O.

Slide 6

Os AZTECAs Debido a súa aparición en México, os aztecas víronse obrigados a ocupar a zona pantanosa situada ó oeste do lago. Por iso estaban rodeados de enemigos perigosos que lles esixían tributos. O certo é que os aztecas foron capaces de consolidar un imperio poderoso en só dous séculos. Según contan as historias aztecas, ao fundar a cidade de Tenochtitlán, os aztecas asentáronse definitivamente ata a chegada dos españois. Sairán de Aztlán convencidos polo deus Huitzilopochtli para buscar un lugar novo. Tras un largo e duro camiño, chegaron ó Val de México e establecéronse en Chapultec, pero foron expulsados de alí. Pediron ó señor de Colhuacán unha terra onde ir, e este deulles Tizapán, cheo de serpes venenosas; pero ese non foi o problema, porque os aztecas, comeron as serpes asadas. Pasado ó tempo pediron ó señor do pobo veciño (os culhuas) que lles entregara á súa filla para casala có deus. A rapaza, foi ofrecida en sacrificio e cuando o pai o supo, tiveron que fuxir cara aos lagos, no ano 1323. No lago Texcoco viron unha señal do deus: unha águia nun nogal, devorando a unha serpe; e fundaron alí a cidade de Tenochtitlán, que significa “lugar onde está o nogal silvestre”. 6 DAVID RIOS CORES. 2ºA E.S.O.

Slide 7

HISTORIA Debido a súa aparición en México, os aztecas víronse obrigados a ocupar a zona pantanosa situada ó oeste do lago. Por iso estaban rodeados de inimigos perigosos que lles esixían tributos. O certo é que os aztecas foron capaces de consolidar un imperio poderoso en só dous séculos. 7 DAVID RIOS CORES. 2ºA E.S.O.

Slide 8

ORGANIZACIÓN SOCIAL A sociedade azteca estaba dividida en tres clases: escravos, plebeos e nobres. O emperador azteca posuía un poder ilimitado, que abarcaba todas as cousas e todas as personas. Xunto a el, os guerreiros e sacerdotes formaban o grupo social de maior poder. Os guerreiros eran o principal apoio do emperador r permitiu a creación dun imperio moi poderoso pero illado políticamente. Apenas había grupos sociais intermedios. A maior parte da poboación eran artesans, agricultores, servidores públicos, etc., que se organizaban en grupos de parentesco llamados calpulli. Tamén había esclavos que se usaban para o traballo agrícola, o transporte, o comercio o o servizo doméstico. 8 DAVID RIOS CORES. 2ºA E.S.O.

Slide 9

ORGANIZACIÓN POLÍTICA O organismo máis importante do estado era o chamado Tlatocán (Gran Consejo), que tiña funcions directivas, administrativas e xudiciais. Estaba integrado polos 20 varóns máis sabios ou distinguidos do calpullis. Podemos dicir que o sistema dos Aztecas era unha monarquía electiva non hereditaria. As leis eran moi severas. Como en outras culturas antigas os castigos eran diferentes según fora o delito e o rango de quen o cometía. xeralmente e o castigo era máis duro si quen cometera o delito era un funcionario o nobre importante. Existía a pena de morte para os delitos de asasinato, traizón, aborto, incesto, violación, roubo con fractura e adulterio.   9 DAVID RIOS CORES. 2ºA E.S.O.

Slide 10

ECONOMÍA No antigo México existiron varios sistemas de intercambio económico. Por exemplo, o cacao foi a primeira moeda comestible. Sen embargo, debemos resaltar a existencia dun método que comprendía o intercambio dunha mercancía por outra, denominado trueque. Este método permitía que calquera que posuira unha habilidade, ou que tivese unha mercancía, poidese cambiala por outro ben ou servicio que necesitase nese momento. 10 DAVID RIOS CORES. 2ºA E.S.O.

Slide 11

CULTURA AZTECA Os aztecas falaban unha lingua chamada náhuatl. A escritura mesturaba pictogramas, ideogramas e signos fonéticos. Nos seus escritos queda reflexada a súa propia historia, xeografía, economía, relixión… A partir deste dato imos separar catro fraccións importantes: Crenzas e mitoloxía Arte Menciña 11 DAVID RIOS CORES. 2ºA E.S.O.

Slide 12

CRENZAS E MITOLOXÍA Según os aztecas, o mundo foi creado e destruído catro veces. Despois foi creado polos deuses por quinta vez. Eles, fixeron a terra e separaron o ceo. Logo, o deus Quetzalcóatl creou ós homes e as plantas. Según os aztecas, só se vive unha vez e a vida está chea tanto de sufrimento como de alegría, e a única forma de perdurar trala morte é alcanzar a fama. Tiñan numerosos deuses: Coatlicue, a deusa da terra. Huitzilopochtli, o deus da guerra. Ipalnemoani , a forza suprema. Xochipilli era o deus das flores, do amor, da felicidade e das relacións sexuais ilícitas; ó igual que a súa esposa, a deusa Xochiquétzal, quen, ademais era protectora da prostitución (que, era lícita) Tlazoltéotl era a deusa do pracer, a fecundidade e a fertilidade. Cada fenómeno atmosférico tamén era asociado a un deus: a Tlaloc as choivas, a Quetzalcóatl Ehecatl os ventos. 12 DAVID RIOS CORES. 2ºA E.S.O.

Slide 13

ARTE Os aztecas foron hábiles escultores. Captaban a esencia do que querían representar e realizaban as súas obras con todo detalle esculturas de todos os tamaños, diminutas y colosais, en elas plasmaban temas relixiosos o de la natureza. Captaban a esencia do que querían representar y logo realizaban as súas obras con todo detalle. Na pintura a cor é fundamental. Trátase dun color plano, sen matices nin sombras e, posiblemente con connotacións simbólicas. Aparece ligada á arquitectura, decorando edificios. Gracias ós seus coñecementos de física os orfebres puideron empregar varias técnicas no seu traballo, coma fundir ouro e prata. 13 DAVID RIOS CORES. 2ºA E.S.O.

Slide 14

MENCIÑA Os sacrificios humanos relixiosos favoreceron un bó coñecemento da anatomía. Sabían curar fracturas, mordeduras de serpes e probablemente houbo “odontólogos” encargados de realizar deformacións dentais. Parece ser que só as mulleres podían encargarse de axudar nos partos. A menciña estivo moi ligada á maxia, pero o feito de non atribuír a causa cientificamente a cada enfermidade non significou que non se aplicase o remedio convite. 14 DAVID RIOS CORES. 2ºA E.S.O.

Slide 15

GLOSARIO Historia en acción http://historiaenaccion3052.blogspot.com/ http://es.wikipedia.org/wiki/Mexica#Historia http://www.monografias.com/trabajos38/aztecas/aztecas2.shtml DAVID RIOS CORES. 2ºA E.S.O. 15

URL:
More by this User
Most Viewed